המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

“I Shall Work”: Justifications for and Consequences of Ultra-Orthodox Women Shouldering the Burden of Breadwinning

(מאגר ביבליוגרפי)
Iris Brown , מאמר
השינויים שחלו במסגרת החברה החרדית-ישראלית במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים אופיינו לאור התפתחותן של שתי מגמות מרכזיות: התמסדותן של מסגרות חינוכיות המיועדות לבנות הקהילה החרדית ויציאתן של נשות הקהילה לשוק העבודה. המגמה השנייה, זו המזוהה עם שוק העבודה, הלכה והחריפה בשנים האחרונות בשל אילוצן של נשים חרדיות לפצות על היעדר הכנסתם הכלכלית של בעליהן הלומדים בכולל. יחד עם זאת, התגבשות דמותה של האישה כסמ...

המשך קריאה >>

Definitions of and Beliefs About Wife Abuse Among Ultra-Orthodox Jewish Men From Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Simona Steinmetz וMuhammad Haj-Yahia , מאמר
מאמר המתחקה אחר תפיסתם והגדרתם של גברים מקרב החברה החרדית את תופעת האלימות המכוונת נגד נשים מצד בעליהן. לאור ממצאים שעלו בעקבות ראיונות שנערכו עם 146 גברים חרדיים מצביע המאמר על נוכחות מצומצמת למדי של מבני חשיבה פטריארכליים, במסגרת השאלה הנידונה, שעה שכ- 75% מגברים המרואיינים הגדירו אלימות המכוונת נגד נשים כהתעללות (wife abuse). זאת ועוד, כ- 65% מקרב המרואיינים הטילו את האחריות לתופעת האלימות על ב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע