המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חזרה בתשובה ויציאה בשאלה: טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישיים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומי דורון , מאמר , המרכז האוניברסיטאי אריאל
המחקר בוחן את הטענה שתהליך טקסי מבטא וגם מאשרר את שינוי הזהות בשתי קבוצות חברתיות קוטביות: "חוזרים בתשובה" ו"יוצאים בשאלה". הוא מעלה את השאלה האם התהליכים הטקסיים הכרוכים בתהליכי החזרה והיציאה בשתי קבוצות אלו הם בעלי מבנה דומה? לצורך כך נבדקו 87 מרואיינים בשיטות מחקר איכותניות ששילבו ראיונות עומק מובנים למחצה, תצפית משתתפת במפגשים של 'חוזרים' ו'יוצאים' וניתוח מקורות ראשוניים כמו חוברות הנחיות, ספר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע