המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק א'

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו ואליעזר ויצטום , מאמר , הסתדרות הפסיכולוגים- החטיבה הקלינית
הפער האפיסטמולוגי העמוק, שבין תפישת המציאות הרפואית של אנשי בריאות הנפש לבין תפישת המציאות הדתית של המטופלים החרדים, מציג אתגר קשה לטיפול. המחברים מציעים שורה של קווי הנחיה כדי להתמודד עם אתגר זה, בהתבסס על עבודתם עם מטופלים מהקהילה החרדית של צפון ירושלים. חלק א' של המאמר – כול את הצד התיאורטי, ואת קווי ההנחיה הכלליים לטיפול, הכוללים שלושה מערכי גורמים חיוניים לעבודה עם מטופלים חרדיים: מערך ההקשר,...

המשך קריאה >>

קוגניציות פוסט-טראומטיות וסימפטומים של מצוקה פוסט-טראומטית אצל ניצולי טראומה חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל אררה , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לפסיכולוגיה
בשנות האיתיפאדה השניה הפכו פיגועי התופת לחלק משגרת חיי האזרחים בישראל. העבודה מתמקדת בהשפעת השתייכותם הדתית של הנפגעים, על תגובותיהם הקוגנטיביות והרגשיות. העבודה ממוקדת על גבי מחקר שדה שנערך ב'מרכז לחקר טראומה נפשית והפרעות חרדה בקהילה' של בית החולים הדסה עין כרם. ניתוח הנתונים בוחן את ההבדלים בקוגניציות ובסימפטומים פוסט טראומטיים בין ניצולים מפיגועי תופת המשתייכים לאוכלוסייה החרדית, ובין קבוצת בי...

המשך קריאה >>

בין קורבנות (Victimization) לצמיחה פוסט-טראומתית: הבניית הטראומה של הורים ששכלו את ילדם בפיגוע טרור

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל סקה , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
עבודת מחקר הבוחנת את הבניית הטראומה של הורים מארבע קבוצות תרבותיות, אשר שכלו את ילדם בפיגועי טרור שהתרחשו בין השנים 2000-2004 במדינת ישראל: חרדים, עולים, מתנחלים וחילוניים. תכני השיח הובנו במודל הקרוי 'מעגל ההתמודדות', ונבדקו גם משאבי ההתמודדות חברתיים ודתיים. מן הממצאים הנוגעים לחרדים: ניכר הצורך בהבדלה דיכוטומית בין טיבו של עולם התוכן הדתי-אמוני לזה של האחר שאינו דתי, והשיח בהקשר זה מלמד על עליו...

המשך קריאה >>

Reactions to Terror Attacks in Ultra-Orthodox Jews: The Cost of Maintaining Strict Identity

(מאגר ביבליוגרפי)
Yael L.E. Ankri וEytan Bachar , מאמר
מאמר הבוחן את השפעתן של אמונות דתיות על הפרעות מתח פוסט-טראומתי (PTSD) במסגרת התמודדותם של ניצולים עם טראומות שחוו בעקבות פיגועי טרור שונים בירושלים. הממצאים שעלו מבדיקה השוואתית של 20 ניצולים חרדיים ו- 33 ניצולים חילוניים מצביעים על מידת מתח גבוהה משמעותית בקרב הנבדקים החרדיים ביחס לאלה החילוניים. לאור הבחנה זו מבקש המאמר לייחס את הפערים במידת המתח למאפיינים דתיים, שעה שבמסגרת הבדיקה שנערכה זיהו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע