המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין קורבנות (Victimization) לצמיחה פוסט-טראומתית: הבניית הטראומה של הורים ששכלו את ילדם בפיגוע טרור

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל סקה , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
עבודת מחקר הבוחנת את הבניית הטראומה של הורים מארבע קבוצות תרבותיות, אשר שכלו את ילדם בפיגועי טרור שהתרחשו בין השנים 2000-2004 במדינת ישראל: חרדים, עולים, מתנחלים וחילוניים. תכני השיח הובנו במודל הקרוי 'מעגל ההתמודדות', ונבדקו גם משאבי ההתמודדות חברתיים ודתיים. מן הממצאים הנוגעים לחרדים: ניכר הצורך בהבדלה דיכוטומית בין טיבו של עולם התוכן הדתי-אמוני לזה של האחר שאינו דתי, והשיח בהקשר זה מלמד על עליו...

המשך קריאה >>

המקרה המיוחד של האלימות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אהוד שפרינצק , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
פרק מתוך ספר הדן באלימות פוליטית בישראל, וממוקד באלימות החרדית נגד רשויות המדינה הציונית ונציגיהם, שליוותה את המדינה כמעט מאז הקמתה. הפרק סוקר את גישתם של נטורי קרתא, חסידי סאטמר ו'העדה החרדית', שהחליטו לקיים נתק פוליטי ותרבותי ממדינת ישראל הציונית וכל הקשור בה. גם כאשר נחלש כוחו של הגרעין הקשה וחל פילוג בקרב נטורי קרתא, לא ויתרו הפלגים היריבים על המורשת הרדיקלית, ואדרבא, הם נאבקים ביתר שאת ביישות...

המשך קריאה >>

Reactions to Terror Attacks in Ultra-Orthodox Jews: The Cost of Maintaining Strict Identity

(מאגר ביבליוגרפי)
Yael L.E. Ankri וEytan Bachar , מאמר
מאמר הבוחן את השפעתן של אמונות דתיות על הפרעות מתח פוסט-טראומתי (PTSD) במסגרת התמודדותם של ניצולים עם טראומות שחוו בעקבות פיגועי טרור שונים בירושלים. הממצאים שעלו מבדיקה השוואתית של 20 ניצולים חרדיים ו- 33 ניצולים חילוניים מצביעים על מידת מתח גבוהה משמעותית בקרב הנבדקים החרדיים ביחס לאלה החילוניים. לאור הבחנה זו מבקש המאמר לייחס את הפערים במידת המתח למאפיינים דתיים, שעה שבמסגרת הבדיקה שנערכה זיהו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע