המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ירושלים 1949-96: דינמיקת אוכלוסין מרחבית ותחרות אתנו-דמוגרפית

(מאגר ביבליוגרפי)
פנחס ולדמן , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לגיאוגרפיה
העבודה עוסקת בדינמיקת האוכלוסין בירושלים ובתחרות האתנו-דמוגרפית בין אוכלוסיות בעיר. ההתמקדות היא באוכלוסיה היהודית וזו שאינה יהודית, ובתוך המגזר היהודי פנימה בין חרדים לשאינם חרדים. המחקר מקיף נתונים של אוכלוסיית ירושלים במשך 46 שנה, שהצטברו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המחקר מסכם שקיימת תחרות אתנו-דמוגרפית על טריטוריה, לצד תופעות דמוגרפיות כמו אוכלוסיה מזדקנת, גידול האוכלוסיה, שונות אתנית גבוהה, הנו...

המשך קריאה >>

השפעה דתית על מרחב תרבותי: החרדיות בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
עיון ברבדים העמוקים של תהליכי ההתבדלות הגיאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בירושלים, ותוצאותיה של התבדלות זו במרחב העירוני. התלות הקיומית של הקהילה החרדית במערכת האינסטרומנטלית של העיר המודרנית, כובלת את המרחב החרדי אל התחום העירוני, אלא שהתפיסה התרבותית-דתית של המרחב היא דינמית. לגבי ארץ-ישראל וירושלים מצויים כללי התנהגות מיוחדים, הנהוגים במקומות אלה - המצוות התלויות בארץ ומנהגים הקשורים בירושלים שלל...

המשך קריאה >>

עיירה בכרך: גיאוגרפיה של התבדלות והשלמה

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
הספר דן ברובד מיוחד בגיאוגרפיה של המגזר החרדי בירושלים, הקשור במפגש שבין מרחב המעוצב על פי עקרון דתי מתבדל ומסתגר, לבין מערכת עירונית מערבית מודרנית. מפגש זה יצר בירושלים אזורים עירוניים המפתחים ביניהם יחסי גומלין מעניינים. בכדי להבין גיאוגרפיה זו, מציג הדוח מספר הקשרים מרחביים בתפיסה החרדית, כמו גם גיאוגרפיה עירונית של המגזר החרדי כגון: גורמי ההתבדלות, היחס אל מרחב מקודש ואידיאלי, יחס החרדים אל ה...

המשך קריאה >>

המיית יונים או חשכת עבים? ויכוח פנים יהודי על עתיד ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
חיבור העוסק בעתידה של ירושלים מבחינה אתנו-גיאוגרפית, בהתחשב בהיבטים טריטוריאליים, דתיים ופוליטיים. עמדותיו של הציבור החרדי באות לידי ביטוי בפרקי הספר, בהתייחס לחברה הערבית, ולחברה הדתית-לאומית. העמדה החרדית מונגדת לעמדה הדתית לאומית במילים המצוטטות מפי דובר חרדי: לו ניתן היה להבטיח מעבר לכל ספק וללא שום חשש (בהדגשה) שבכל שטח שיימסר לריבונות ערבית יישמרו הזכויות הדתיות היהודיות, ויהודים יוכלו לצאת...

המשך קריאה >>

המקרה המיוחד של האלימות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אהוד שפרינצק , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
פרק מתוך ספר הדן באלימות פוליטית בישראל, וממוקד באלימות החרדית נגד רשויות המדינה הציונית ונציגיהם, שליוותה את המדינה כמעט מאז הקמתה. הפרק סוקר את גישתם של נטורי קרתא, חסידי סאטמר ו'העדה החרדית', שהחליטו לקיים נתק פוליטי ותרבותי ממדינת ישראל הציונית וכל הקשור בה. גם כאשר נחלש כוחו של הגרעין הקשה וחל פילוג בקרב נטורי קרתא, לא ויתרו הפלגים היריבים על המורשת הרדיקלית, ואדרבא, הם נאבקים ביתר שאת ביישות...

המשך קריאה >>

Holy Land, Holy Language: A Study of an Ultraorthodox Jewish Ideology

(מאגר ביבליוגרפי)
Yosseph Shilav וLewis Glinhert , מאמר
מאמר המנתח את הקורלציה בין מושגי שפה וטריטוריה במסגרת האידאולוגית של חסידות סאטמר, בפרט, ובהקשר היהדות החרדית בכלל, תוך התמקדות ביחסים שבין שפת היידיש והשפה העברית בישראל. בחינת ההקבלה בין שפה וטריטוריה המוצעת במאמר מתבצעת לאור שלשה מקרי בוחן המזוהים עם החברה החרדית: בשלב הראשון של העבודה נבחנת (1) ה'קדושה' היחסית המיוחסת למרחבים שונים המותאמים לאורח חייה ולשונה של החברה החרדית כיום. לאור בחינה ר...

המשך קריאה >>

Religious Factors in Territorial Disputes: An Intra-Jewish View

(מאגר ביבליוגרפי)
Yosseph Shilhav , מאמר
בחינת משמעותה הדתית של הישות הציונית עשויה להצביע על שני גורמים דומיננטיים המשפיעים על שאלת צביונה הדתי של מדינת ישראל: אופייה הריבוני של מדינת ישראל, מכאן, וקדושתה של הארץ, מכאן. משמעותם וזיקתם הדדית של שני ערכים אלה הובילו לוויכוח פוליטי מתמשך בין עמדות דתיות שונות בשאלת טיבה של מדינת ישראל והחברה המזוהה עמה. בעוד הציונות הדתית ייחסה לגבולותיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל ערך מקודש ודתי, הרי שהי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע