המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

זיהוי, גבולות וממדי האוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג והדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר יסודי הבודק את הגדרת המונח 'חרדים', מבחינה לשונית, היסטורית, גבולותיו החברתיים, כמו גם קשיים מתודיים בתחולתו על קבוצות שונות, קשיי האומדן וקצב הגידול. נסקרים גם חוקרים שונים ותפיסות מחקריות השונות זו מזו בסוגיה טרמינולוגית חברתית זו. לבסוף מנסים הכותבים לשרטט קוי גבול משלהם למונח זה.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע