המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היסטוריה וגאולה: ביטויים למשיחיות יהודית אורתודוקסית בתום מלחמת העולם השנייה

(מאגר ביבליוגרפי)
גרשון גרינברג , פרק , יד ושם
הפרק עוסק בתגובות לשואה מצד רבני היהדות החרדית, ובמשמעותן של תגובות אלה. שלוש סוגי פרשנות לשואה הציבו גדולי החרדים: 1. גאולה באמצעות פעולה היסטורית קיבוצית. 2. גאולה ללא פעולה היסטורית. 3. גאולה ופעולה היסטורית, במיוחד על פי תנועת המוסר וחב"ד. לפי התפיסה האחרונה, הקטסטרופה והגאולה קשורות זו לזו על ידי התשובה של מעלה, ועל כן קיימת קריאה ליחיד להרהר בתשובה עליונה זו ולהיענות לה, ועל ידי כך למצוא את...

המשך קריאה >>

תגובה לאסון השואה במסגרת יהודית מסורתית

(מאגר ביבליוגרפי)
יפה אליאך , מאמר , יד ושם
במשך ההיסטוריה, התגובה היהודית לאסונות היתה תמיד בתוך המסגרת הדתית. לא כן בעת החדשה כאשר רוב העם נכנס לתהליך חילון. לאור זאת התמעטו תגובות מסוג זה, והכותבת מעלה לראשונה את תגובתו של הרב יצחק הוטנר, שערך בשנת 1976 כעין ניתוח היסטורי לשואה, מסמך נדיר בחוגי הישיבות דאז. הרב ממקם את השואה בתוך רצף היסטורי מאז חורבן בית שני, והתוכחה שעם ישראל נושא על כתפיו היא חלק בלתי נפרד מהיותו עם הבחירה. הוא אף שול...

המשך קריאה >>

המוסדות היהודיים בעולם וביישוב היהודי בראי ההיסטוריוגארפיה של היהודים החרדים על השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
מאיר סומפולינסקי , מאמר , יד ושם
תקציר הרצאה על ההיסטוריוגרפיה החרדית על השואה, מאפייניה וכוונותיה הפולמוסיות והרעיוניות. המחבר מבקש להצביע על כמה יסודות עקרוניים בספרות החרדים על השואה, הראויים לדיון מעמיק. במוקד הדיון: נושא שותפות החרדים במפעלי הצלה, לרבות נתונים מעניינים אודות מפעלי ההצלה של הארגונים הציוניים. המאמר סוקר את כתביהם של משה פראגר, משה שנפלד ומיכאל דב וייסמאנדל, ומסיק כי כנגד כישלון מדיניות ההצלה של הארגונים החילו...

המשך קריאה >>

על מה עשה ה' ככה? התמודדות החרדים עם השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , יד ושם
המחבר מקדים כי שאלת השואה מהיבטים סוציולוגיים והיסטוריים אינה יכולה להפרד מן השאלה התאולוגית והאמונית, עובדה המקשה על ההיסטוריון. עם זאת, מבקש המאמר להתמודד עם העובדה שהחברה החרדית ורבניה התקשו ועדיין מתקשים להתמודד באופן ישיר עם שאלת השואה. המאמר סוקר את עמדותיהם של הרב וסרמן, האדמו"ר מסאטמר, החזון איש והרב דסלר. הפובלציסט החרדי דאז משה שנפלד והסופר משה פראגר עומדים במרכז הדיון, כיחידים שהתמודדו...

המשך קריאה >>

האומנם "נצברו הרבה שקרים בספרי התולדות"? השואה בהיסטוריוגרפיה ובתודעה ההיסטורית החרדית האשכנזית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , יד ושם
המאמר דן בכמה היבטים של ההיסטוריוגרפיה החרדית האשכנזית הישראלית בת זמננו העוסקת בשואה. לצד ההיסטוריוגרפיה החרדית שאינה באה במגע ישיר וגלוי לעין עם זו האקדמית, ישנה היסטוריוגרפיה רבה ומגוונת המקיימת מערכת יחסים מורכת ביותר עם הכתיבה האקדמית. המאמר בודק את ביטוייה השונים, באמצעות מגוון מקורות שהופיעו בשני העשורים האחרונים של המאה העשרים, ומתחקה אחר ההנחות, הגישות והטקטיקות השונות של הכותבים והדוברים...

המשך קריאה >>

מקומה של השואה בדת העממית החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , יד ושם
הפרק מבקש להציג את מקומה 'החדש' של השואה בתודעה ובספרות החרדית, בעיתונות, בדרשות והרצאות, בעלוני פרשת השבוע, בספרות ילדים, הצגות ומחזות. הכותב מציע שאלות וכיווני מחקר אפשריים להתמודדותה של החברה החרדית עם השואה. בניגוד לחוקרים קודמים שהתרכזו בספרות החרדית המאשימה את הציונות בשואה, מבקש המאמר להקיף את הספרות החרדית העממית ולהציע את כיווני השינוי בתחום זה. ממסקנות המאמר: בספרות החרדית העממית ישנם ני...

המשך קריאה >>

ליצור חיים יהודיים טהורים בארץ האבות' – על העולים החרדים מקרב שארית הפליטה

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , מאמר , יד ושם
במאמר זה מוצגת דמותם המגוונת של ניצולי השואה החרדים במחנות העקורים ולאחר מכן במדינת ישראל. כמו קבוצות ניצולים אחרות היו גם הניצולים החרדים קבוצה פעילה ויוזמת בתחומים שונים, והבולט והייחודי בהם היה התחום החינוכי–תורני — הקמת ישיבות בכמה מריכוזי הניצולים והפליטים היהודים באירופה, בקפריסין ואפילו בשנחאי. הסוגיה המרכזית במאמר היא ההכרעות שקיבלו הניצולים החרדים בשאלת יעדי ההגירה שלהם מאירופה ותוצאותיהן...

המשך קריאה >>

עדויותיהם של ניצולי שואה חרדיים בין 'זיכרון ציבורי' ובין 'זיכרון פרטי

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , מאמר , יד ושם
מאמר זה בוחן את הזיכרון הפרטי בחברה החרדית דרך סיפוריהם האישיים של הניצולים."הזיכרון הפרטי" של השואה בחברה החרדית בישראל, לעומת זאת, לא זכה עד כה לתשומת לב מחקרית, אף ששאלות רבות בהקשר זה ראויות לדיון מעמיק, ובהן: מה טיב היחס בין המסרים המודגשים בפרסומים הרשמיים החרדיים, כפי שהם מתוארים במחקר, ובין המסרים והרעיונות העולים מתוך עדויותיהם הפרטיות של ניצולי השואה החרדיים? האם יש משותף בין המסרים האיד...

המשך קריאה >>

גלגולו של ניגון 'אני מאמין' – המנונם של מקדשי השם

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , מאמר , יד ושם
על פי עדויות שונות, ולא רק אלו שנמסרו על ידי אנשים דתיים, על סף מותם שרו יהודים או זעקו הצהרות על אמונה ודבקות באלוהיהם, ואלה הפכו לסמל של קידוש השם בשואה. בטקסים לזכר הנספים בשואה שנערכו ב"יישוב" ולאחר מכן במדינת ישראל, במיוחד על ידי אנשים דתיים, שולב דרך קבע השיר "אני מאמין" בלחן המיוחס לחסידות מודז'יץ שאותו, על פי המסופר, שרו היהודים בדרכם למחנות ההשמדה ונודע לו מקום מרכזי במיתולוגיה הדתית אודו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע