המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מוקדי כוח והשפעה חוץ פרלמנטריים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
תחקיר יחיד מסוגו על 'אליטת המשנה' ומוקדי הכוח החברתיים החרדיים, הלא רשמיים. אנשים העומדים בראש ארגוני חסד וסיוע בעלי השפעה רבה, בראש ארגוני הפצת דת, ובראש 'סמינרים' לבנות ומוסדות חשובים אחרים. כמו כן נסקרות רשימות שמיות של 'גבירים', אנשי תקשורת ופרסום משפיעים, דוברים, אנשים העומדים בראש וועדות ביקורת וגופי כשרות, ראשי מועצות מקומיות, וכן העוזרים האישיים של 'גדולי הדור' המוציאים והמביאים את הפוליטי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע