המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמה מיהדות ארה"ב

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים א' וקסמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
פרק מבוא המציע דיון בכמה סוגיות הנוגעות לפסיקה ההלכתית והיבטיה הסוציולוגיים, בקרב האורתודוקסיה בארה"ב המושפעת מן החרדיות ועולם הישיבה. הכותב דן בתופעת ההחמרה ההלכתית שמוצאה מבני ברק של ה'חזון איש', ודן בכמה היבטים של הישיבה הגבוהה כמכוננת סביבה הלכתית על-קהילתית. בד בבד עם גידול מספר הישיבות החרדיות בקרב יהדות ארה"ב, מתחזקות מגמות אלה ומתפרשות על פני האורתודוקסיה האמריקנית כולה, כולל מעמדו של 'ראש...

המשך קריאה >>

Influences on the Intellectual Development of Haredi Women: A Study of Women's Learning in Har Nof, Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Erica Grab , עבודת גמר , Touro College
עבודת גמר הבוחנת את השינויים שחלו בשנים האחרונות בחברה החרדית לאור הופעתן של מסגרות לימוד תורני המיועדות לנשים חרדיות. כנקודת מוצא לבחינת תופעה זו מניחה מחברת העבודה את הפאראדוכסליות הכרוכה עם לימודן של נשים חרדיות מקורות טקסטואליים תורניים, זאת לאור העובדה כי בדורות הקודמים התנתה המסורת החרדית את השכלתן של נשים בניצולה לטובת מטרות כלכליות ומשפחתיות. התנאה זו שיקפה למעשה את ההיררכיה המגדרית המאפיי...

המשך קריאה >>

Walking with God: Realism, Fanaticism, and the Future of Jewish Law

(מאגר ביבליוגרפי)
Jonathan L. Friedman , מאמר
המאמר בוחן את השלכותיה של המגמה ההלכתית המאפיינת את החברה החרדית על מגזרים דתיים מתונים יותר המזוהים עם החברה הדתית-מודרנית, מכאן, והיהדות הספרדית, מכאן. מגזרים אלה, המאופיינים בגישה הלכתית ריאליסטית ותלוית הקשר, הולכים ומאבדים בשנים האחרונות את אופיים המתון כתוצאה מהשפעתה ההולכת וגדלה של הסמכות הרבנית החרדית, הרואה בחומרה ההלכתית אבן יסוד בחיים היהודיים וזהותם. במסגרת בחינה זו מציע המאמר שתי השע...

המשך קריאה >>

The Hasidic Ethos and the Schisms of Jewish Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Naftali Loewenthal , מאמר
המאמר בוחן את אופייה הפרדוקסלי במקצת של היהדות החרדית לאור שני מרכיבי יסוד שהביאו להתגבשותה בשתי המאות האחרונות. המרכיב הראשון, המשקף את האתוס שעיצב במידה רבה את התנועה החסידית, מזוהה עם מגמת האחידות המבקשת לראות את הקדושה גם ברבדיה הנמוכים של המציאות, כמו גם בחייהם של יהודים שאינם מביעים נאמנות מקסימלית לערכי התורה וההלכה בהנהגתם היומיומית. אך במקביל למגמה זו, שהתגבשה בכתבי הוגיה המוקדמים של החסי...

המשך קריאה >>

Rabbi Menachem Mendel Schneerson: On Confrontation with the Secular World

(מאגר ביבליוגרפי)
Chaim Miller , מאמר
מאמר הבוחן את יחסו של מנהיגה האחרון של חסידות חב"ד, הרבי מליובאוויטש, למודרנה ולערכים המערביים, תוך השוואתו עם יחסו של הרב סלובייצ'יק לנידון. תחילה מציג המאמר סקירה ביוגרפית המשרטטת את קשרי הידידות שנרקמו בין הרבי מליובאוויטש והרב סולובייצ'יק בתקופת לימודיהם בברלין בסוף שנות העשרים של המאה ה-20, קשרי ידידות שהשתקפו בין היתר בהערכה הרבה שהביע האחד כלפי השני. יחד עם זאת, הין השניים שררו חילוקי דעות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע