המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"יהודים העיירה בוערת" יהדות התורה בין בחירות 1999 ל בחירות 21

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורביץ , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מטרת המחקר היא לסקור את ההתפתחויות הפוליטיות והאלקטורליות בחברה החרדית בין הבחירות לכנסת ב- 1999 לבין הבחירות לראשות הממשלה ב2001. הפוליטיקה החרדית בכלל ומפלגת יהדות התורה המאוחדת בפרט כמעט ולא נחקרו. עובדה זו מפתיעה על רקע רציפות מוסדית גבוהה והמשכיות בדפוסי הפעולה נוכח סביבה משתנה. המחקר מציב את הפוליטיקה החרדית ככזו המצויה בעומס גובר, תוצר של תהליכים פנימיים וחיצוניים. התהליכים הפנימיים הנובעים...

המשך קריאה >>

The Emergence of the Israeli Sephardi Ultra- Orthodox Movement

(מאגר ביבליוגרפי)
Shlomo Deshen , מאמר
המאמר בוחן את צמיחתה של החרדיות הספרדית בישראל בעשורים האחרונים של המאה ה- 20. במסגרת בחינה זו מבקש המאמר להצביע על חוסר הלימה בין המישור הפוליטי של החרדיות הספרדית, המזוהה עם מפלגת ש"ס, ובין המישור החברתי-דתי, המזוהה בעיקר עם הישיבות הספרדיות על רבניה. במהלך הבחירות השונות אופיינו בוחרי ש"ס כציבור מגוון המורכב מאחוז לא מבוטול של מצביעים שומרי מסורת שאינם מזהים עצמם כחרדים. בעקבות חוסר הלימה זו מצ...

המשך קריאה >>

Studying Haredi Mizrahim in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Kimmy Caplan , מאמר
מאמר המציע בחינה ביקורתית של המחקר האקדמי העכשווי אודות טיבה של החרדיות הספרדית הצומחת בישראל. מחקר זה, המתמקד בעיקר במפעלו ההלכתי של הרב עובדיה יוסף ובפועלה הפוליטי של מפלגת ש"ס, נוטה להתעלם מהיבטים מרכזיים נוספים העשויים לשפוך אור על אופייה החברתי והתרבותי של החרדיות הספרדית, כמו גם על תהליכי התפתחותה במרוצת השנים. במסגרת בחינה זו סבור המאמר כי התייחסות מפורטת להיבטים הבאים עשויה לתרום משמעותית...

המשך קריאה >>

The Synagogue as Civil Society, or How We Can Understand the Shas Party

(מאגר ביבליוגרפי)
Omar Kamil , מאמר
המאמר מתחקה אחר מעמדה הפוליטי והחברתי של תנועת ש"ס בעשורים האחרונים תוך בחינת תרומתם של המתחים העדתיים בישראל להתגבשותה של המפלגה. עד להקמתה של ש"ס בשנת 1984 נאלצה החברה הספרדית בישראל להצביע עבור מפלגות, דתיות או חילוניות, שזוהו בעיקר עם החברה האשכנזית. היעדרותה של מפלגה בעלת צביון עדתי מזרחי הביא להזנחת צרכיה של החברה הספרדית, לרבות ההתעלמות ממעמדה הסוציו-אקונומי הנמוך. מטרת הקמת של מפלגת ש"ס הי...

המשך קריאה >>

Budgeting for Ultra-Orthodox Education—The Failure of Ultra-Orthodox Politics, 1996–2006

(מאגר ביבליוגרפי)
Hadar Lipshits , מאמר
תפיסה הרווחת בקרב החברה הישראלית תולה את תקציבה של מערכת החינוך החרדי במידת מעורבותן של המפלגות החרדיות בממשלות השונות. מאמר זה מבקש לערער על תפיסה זו תוך שאיפתו להצביע על קיומו של יחס הפוך: ככל שמידת מעורבותן הפוליטית של מפלגות חרדיות גדולה יותר כך פוחת שיעור התקציב לו זכאים מוסדות החינוך החרדי. התפיסה אותה מבקר המאמר מתבסס על שלשה פרמטרים מרכזיים: (1) שיעור ייצוגה הפרלמנטרי של החברה החרדית, (2)...

המשך קריאה >>

The Establishment of a Political-Educational Network in the State of Israel: Maayan Hachinich Hatorani

(מאגר ביבליוגרפי)
Anat Feldman , מאמר
המאמר מתחקה אחר התפתחותה והתבססותה של מערכת החינוך 'אל המעיין', המזוהה עם תנועת ש"ס. היעדרותה של מסגרת חינוכית מתאימה הובילה לתלותה של החברה הדתית-ספרדית במוסדות 'החינוך העצמאי' המזוהים עם המגזר החרדי-אשכנזי בישראל. תלותה של החברה הספרדית בחינוך החרדי-אשכנזי התאפיינה בצמצום המורשת הספרדית על ערכיה ומנהגיה לטובת זו האשכנזית, עובדה שהובילה גורמים עסקניים ורבניים מקרב המגזר הספרדי ליזום את הקמתה של...

המשך קריאה >>

The Sephardic Rabbinate, Sephardic Yeshivot, and the Shas Educational System

(מאגר ביבליוגרפי)
Joseph Ringel , עבודת גמר , Brandeis University
עבודת גמר הבוחנת את המנגנון שהביא להתגבשותה וצמיחתה של תנועת ש"ס בקרב היהדות הספרדית בישראל. המחקרים השונים שביקשו להתחקות אחר מאפייניה של תנועת זו נטו לאפיין את ש"ס כתנועה פוליטית-חברתית הנלחמת נגד האפליה העדתית, אפליה שהובילה לטענתם למעמדה הסוציו-אקונומי הנמוך של החברה הספרדית. עבודת גמר זאת מבקשת, לעומת זאת, לשפוך אור על גורמים נוספים ומשמעותיים לא פחות שתרמו לעיצובה של האידיאולוגיה המנחה את פע...

המשך קריאה >>

The Religious Parties in the 2006 Election

(מאגר ביבליוגרפי)
Asher Cohen , מאמר
מאמר המנתח את הצלחתן המרשים של המפלגות הדתיות - יהדות התורה, ש"ס והאיחוד הלאומי - בבחירות 2006 בהשיגן כ-27% מכלל המושבים בכנסת. במסגרת הניתוח המוצע בוחן המאמר את הפרמטרים המרכזיים המגדירים את צביונה הדתי של מפלגה נתונה בישראל המזוהים עם הנהגתה הדתית של המפלגה, צביונם הדתי של קהל מצביעיה והאידיאולוגיה הדתית המשקפת את המצע של מפלגה נתונה. בחינת מאפיינים אלה ביחס לשלשת המפלגות הנידונות מעלה כי בעוד...

המשך קריאה >>

Paradigms Sometimes Fit: The Haredi Response to the Yom Kippur War

(מאגר ביבליוגרפי)
Charles S. Liebman , מאמר
מאמר הבוחן את תגובתה של היהדות החרדית בישראל ליארועי מלחמת יום כיפור בשנת 1973. הבחינה המוצעת, המתמקדת בזיקתה של תנועת 'אגודת ישראל' החרדית לפוליטיקה הישראלית בין השנים 1973-1977, נשענת על ההבחנה בין יחסה הסימפטי של הקהילה החרדית כלפי החברה הישראלית בצל מלחמת יום כיפור, מכאן, ובין יחסה הביקורתי למדי כלפי חברה זו בתקופת מלחמת ששת הימים, מכאן. במסגרת בחינה זו מבקש המאמר לאשש את ההשערה כי התמורה שחלה...

המשך קריאה >>

The Role of Nonprofit Organizations among the Haredi Jewish Community in Israel.

(מאגר ביבליוגרפי)
Eliezer D. Jaffe , מאמר
מאמר המתחקה אחר הופעתן של עמותות חרדיות ללא מטרת רווח שמטרתן לתמוך בהתגבשותה ושמירת צביונה של החברה החרדית בישראל. הקמתן של עמותות אלו, המבקשות לסייע עם אתגריו הסוציו-אקונומיים של המגזר החרדי, נבעה לאור האידאולוגיה המנחה את התנהלותה הכלכלית והחברתית של המשפחה החרדית הממוצעת. כחלק מאידאולוגיה זו, המעודדת את התמסרותו ללימוד התורה של בן הקהילה החרדית, ראו לנכון גופים שונים, פרטיים וציבוריים, למנוע את...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע