המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

טענות בדבר אפליה עדתית בקבלת תלמידים למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל וורגן , מסמך מידע , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך שנכתב לבקשת יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, חה"כ זבולון אורלב, לקראת ישיבה משותפת לוועדה זו ולוועדה לענייני ביקורת המדינה, שנושאה: בקשה לחוות דעת של מבקר המדינה (על-פי סעיף 21 בחוק מבקר המדינה) – אפליה בקבלת תלמידים בחינוך המוכר שאינו רשמי. מרבית התלונות על אפליה עדתית אשר התקבלו בשנים האחרונות בוועדת החינוך של הכנסת, במשרד החינוך ובמשרד מבקר המדינה (ואשר רבות מהן נחשפו גם בכלי...

המשך קריאה >>

הזנה בחינוך החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל וורגן , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך עוסק במפעל ההזנה בחינוך החרדי. ראשית, מוצגים נתונים על מספר התלמידים בחינוך היסודי המוכר שאינו רשמי ובמוסדות הפטור בשנת הלימודים התשס"ו. במוקד המסמך: נתונים בדבר מפעל ההזנה במוסדות חינוך, שהופעל לראשונה בשנת הלימודים תשס"ה (2004/05) מכוח החלטת ממשלה. על-פי החוק, תלמידי בתי-הספר היסודיים הזכאים לכך יקבלו ארוחה חמה אחת ביום, בהתחשב בצורכיהם ובגילם. החוק קובע כי שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, יקבע...

המשך קריאה >>

נהלים לקבלת תלמידות למוסדות החינוך החרדי המוכר שאינו רשמי

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל וורגן , מסמך מדיניות , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך שנכתב לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בנושא קריטריונים לקבלת תלמידות בחינוך החרדי. במסמך מוצגות הטענות העיקריות בדבר הפליה על רקע עדתי בקבלת תלמידות למוסדות החינוך החרדי המוכר שאינו רשמי, עיקרי פסק-הדין שניתן על-ידי בית-המשפט לעניינים מנהליים בעניין זה באפריל 2006, צעדים שנקט משרד החינוך בעקבות פסק-דין זה וטענות נוספות של גורמים הנוגעים בדבר. מרבית התלונות האמורות מתייחסות...

המשך קריאה >>

על דמוקרטיה ומדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (במשנת הרב שך)

(מאגר ביבליוגרפי)
משה הלינגר , פרק , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הפרק דן בעולם החרדי ויחסו למדינה דמוקרטית וערכיה. הכותב עוקב אחר פועלו של הרב שך, שהיה המנהיג הבולט של עולם הישיבות הליטאיות – המזוהה כ”עולם התורה” החרדי ומנהיגן הפוליטי ברמות שונות של ”אגודת ישראל”, ”דגל התורה” ו”תנועת ש”ס”. המאמר מביא את ביקורתו הגורפת של הרב שך על הדמוקרטיה הליברלית המערבית ועל דמותה של מדינת ישראל כמדינת חוק דמוקרטית. המאמר מצביע על רבדיה השונים של ההתקפה האנטי–דמוקרטית הן במי...

המשך קריאה >>

עיתונות חרדית: מידע בהכשר בד"צים

(מאגר ביבליוגרפי)
לוי יצחק הירושלמי , פרק , אגודת העיתונאים בתל אביב
סקירת התקשורת החרדית של שנות התשעים. הטענה העיקרית: על רקע התפוררות העיתונות המפלגתית האידיאולוגית החילונית, פורחת התקשורת האידיאולוגית החרדית, ולמרות גיוונה הרב, שולטות בה עמדות מוכתבות כדרך ששלטו בתקשורת הכללית במשך שנים רבות. הכותב משרטט קווים לדמותה של התקשורת החרדית בשנות התשעים: בתכנים, בהגשה, בעריכה, בדפוסי לשון, בצנזורה, בעמדות עיקריות כלפי החילוניות, בתחנות רדיו ועוד. המאמר כולל טבלת נתונ...

המשך קריאה >>

דוקטרינת 'דעת תורה': שלושה שלבים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר בירושלים
הפרק עוסק בתפיסה החרדית לפיה בסמכותם של 'גדולי התורה' להכריע גם בסוגיות ציבוריות ופוליטיות, כאחת מתופעות המודרנה המרכזיות בציבור האורתודוקסי בעידן החדש. לאחר סקירת המקורות התיאולוגיים, הוא מציע שלושה שלבים בהתפתחותה של זו: במאה התשע-עשרה –שובה של 'האמונה התמימה', במשנתם של ה'חפץ חיים' והרב וסרמן, אחר כך במנהיגותו של הרב חיים עוזר גרודזינסקי. לאחר השואה – פיתוחה בידי ה'חזון איש', שראה בה נגזרת ישיר...

המשך קריאה >>

פנטזיה על קיום גברי אחר: זהויות גבריות בקולנוע החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מורן בנית , פרק , האוניברסיטה הפתוחה
הפרק סוקר את הקולנוע החרדי, הממוקם בשולי שדה התרבות הישראלי, אך יוצר דיאלוג בין זהויות שונות, חרדיות ושאינן חרדיות. המאמר דן מהו בכלל קולנוע וקולנוע חרדי, טיב העלילות, הדינמיקה, והמסרים הגלויים והנסתרים. בלב הדיון: המתח שבין זהויות שונות של גברים, כפי שהן מופיעות בסרטו של אבי גרינברג 'התערבות, וחיילים ללא מדים' - סרט חרדי בשלושה חלקים. המאמר בודק זהויות אלה תוך כדי המפגש עם 'האחר' הגברי הלא-חרדי,...

המשך קריאה >>

האיום מבפנים: החברה הישראלית בצבת החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל אליצור , ספר , כרמל
ספר שנכתב על ידי עיתונאי המבקש להרים קול זעקה ולתאר את המאבק בין חילונים לחרדים כ"מאבק אומלל", אשר בעקבותיו "הצליחו" למנוע את גיוס בניהם לצה"ל ולהתמיד בחינוך "עצמאי" משלהם, הדן אותם לעוני ולנחשלות כלכלית. שיעור העוני בקרב החרדים הגיע בשנת 28 ל-6 אחוז לעומת 12 אחוז בקרב האוכלוסייה החילונית. לדברי הכותב, למרות שממשלת ישראל החליטה על הגדלת שיעור התעסוקה בקרב החרדים כעל משימה לאומית, בינתיים היא מממנת...

המשך קריאה >>

ישראלים בעידן הדיגיטלי 2012

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל דרור וסער גרשון , דוח מחקר , המסלול האקדמי המכללה למנהל
מחקר האינטרנט המקיף ביותר שבוצע בישראל בשנים האחרונות, במטרה לאפיין את הרגלי ייצור ושיתוף התוכן של הישראלים, עד כמה הם משתמשים פעילים, ולא רק צופים סבילים, עד כמה הם עוסקים בכתיבת בלוגים, בשיתוף תמונות, בצפייה והעלאה של סרטוני וידאו ועוד. אמנם רק מיעוט בקרב החרדים מחוברים לאינטרנט (%31) ואולם אלו שהחליטו להתחבר לרשת אינם נמנעים מהשתתפות בפעילויות צפייה וייצור תוכן. כך לדוגמה, כמעט 81% מהחרדים שמחו...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך במגזר החרדי – תמונת מצב

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל וורגן , דוח מחקר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך נכתב לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט, שכותרתו "בעיות בחינוך החרדי: כיתות, הסעות, סייעות, חינוך מיוחד ועוד". המסמך אינו מקיף את כלל הסוגיות הנוגעות לחינוך החרדי. מממצאי המסמך: מוסדות החינוך החרדיים נחלקים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים ולמוסדות פטור. בחינוך היסודי לומדים רוב הבנים בתלמודי תורה (ת"תים), שהם מוסדות פטור, ואילו הבנות לומדות בבתי-ספר יסודיים לבנות, שהם בתי-ספר מוכרים שאינם...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע