המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שימושי לשון ייחודיים במודעות העדות החרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק והדסה קנטור , מאמר , מורשת יעקב
מחקר אודות מודעות הרחוב החרדי, מבחינה לשונית, דקדוקית, שימוש בנוטריקונים, יסודות שאולים, וכן שילובי עברית בצד ציטוטי מקורות. המחקר בדק מאות מודעות קיר, ובתחומים שונים: מסחריות, צדקה, הודעות על אירועים, ענייני כשרות, וכן כתבי פלסתר רבים. המאמר מראה כיצד לשון המודעות מהווה עירוב של רבדים ומשלבים שונים, כולל משלב הדיבור היומיומי, אך בולטת במיוחד השפעת הארמית והיידיש, כך שרבים מן הקוראים הישראליים יתק...

המשך קריאה >>

שקר החן והבל היופי' - האומנם? הדרישה לגילוח שְׂער-הראש וכיסויו במטפחת שחורה בקרב נשים חסידיות

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
המאמר בוחן את סוגיית הצניעות והופעתן החיצונית של נשים חרדיות, באמצעות מחקר אתנוגרפי בחסידות הקיצונית 'תולדות אהרן' הירושלמית. נבדקת המשמעות שמייחסות נשות הקבוצה לדרישה לגלח את שער ראשן עם נישואיהן ולכסותו במטפחת שחורה, וכיצד מתמודדות הנשים עם דרישה מחמירה זו. מממצאי המחקר: קיים מגוון קולות בקהילה בענין זה, אלא שעיקר הרטוריקה נמנעת מלקרוא תיגר על דרישות הצניעות המחמירות. דרך ההתמודדות היא של השלמה...

המשך קריאה >>

א גזונטע רעיון

(מאגר ביבליוגרפי)
דודי זילברשלג , מאמר , הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
סקירה קצרה מאת פרסומאי חרדי, בדבר חדירתה של העברית המודרנית אל שפת הפרסום החרדית, שיחד עמה מתערבבים הארמית והיידיש, עם הומור רוב וקריצה להקשרים אחרים. מסקנת המאמר: בישראל של ימינו יש שפות שונות: ישראלית, וחרדית, שחלק ממנה היא אף שפת הפשקווילים, הרוויה בקודים פנימיים ורוב מרכיביה לא מובנים וקשים לפיצוח לישראלי החילוני.

המשך קריאה >>

היידיש והמבטא האשכנזי בפסיקה ובהגות החרדית בזמננו

(מאגר ביבליוגרפי)
תמיר גרנות , מאמר , מכללת ליפשיץ
קבוצות חרדיות, וכן חוקרים רבים, הגדירו את הקיום החרדי במדינת ישראל כ'גלות בארץ ישראל'. מתפיסה זו נובעים האחיזה בלבוש האירופי ובשפת היידיש. המאמר פותח בפולמוס על היידיש בתקופת ההשכלה. ועוסק במעמדה של היידיש כ'שפת קודש' בתרבות החרדית ומנתח פסקי הלכה ודברי הגות בשבח היידיש, בין השאר מכתבי ר' משה פיינשטיין והאדמו"ר מקלויזנבורג. מסקנת הניתוח היא שהעברית הישראלית דחויה, אך 'לשון הקודש' ראויה היא לדיבור...

המשך קריאה >>

שימור ותמורה ביידיש החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית ברמן , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר 'סוציו-לינגוויסטי' אודות היידיש החרדית בישראל, באמצעות כלים שפותחו בדיסציפלינות של הבלשנות המודרנית והסוציולוגיה. זוהי לשונה של קהילה קטנה ומתבדלת, אשר כל חבריה הבוגרים דוברים גם את לשון הרוב, עברית ישראלית. יידיש זו אינה היידיש הנחקרת והמוכרת בספרות היידיש המזרח אירופית, אלא ענף אחר שטרם נחקר עד כה. מחד היא משמרת זיקה הדוקה לתרבויות המוצא במזרח אירופה, ומאידך מושפעת עמוקות מן העברית, בעיקר ב...

המשך קריאה >>

עברית ישראלית בגלוי ובמסווה ביידיש החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית ברמן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר
היידיש היא שפת יומיום מדוברת וחיה בקרב כמה קהילות חרדיות ממוצא הונגרי, כגון בלז, ויז'ניץ וסאטמר, וכן ה'ירושלמים'. עם זאת הן משתמשות גם בעברית ישראלית וב'לשון קודש'. המאמר מציג כמה תופעות מעניינות בעקבות המפגש בין שלוש הלשונות, תוך התבססות על קורפוס דרשות ושיעורים ביידיש מפי גברים ונשים. המאמר מציג הופעות גלויות לצד מסוות של עברית בתוך היידיש, כאשר ההבחנה הערכית שעושים הדוברים בין 'לשון קודש' לבין...

המשך קריאה >>

עברית ו"עברית" : כתיבן של מילים עבריות בשבועון החרדי "דאס אידישע ליכט"

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית ברמן , פרק , אוניברסיטה העברית בירושלים, מרכז זלמן שזר - המרכז לחקר תולדות יהודי פולין
היידיש החרדית משמשת בעיקר לשון דיבור, והעובדה שאינה נתמכת כמעט בקריאה ובכתיבה מובילה לדלדול הדרגתי של אוצר המילים. הפערים הלקסיקליים מתמלאים בקלות באמצעות העברית, הזמינה לדוברים. החרדים דוברי היידיש מודעים להשפעתה הגוברת של העברית הישראלית על לשונם, השפעה המעוררת התנגדות מצד מובילים אידיאולוגיים כגון אדמו"רים. המאמר מתחקה אחר חלוקת התפקידים בין 'עברית' ל'לשון קודש' בשבועון 'דאס יידישע ליכט', המנסה...

המשך קריאה >>

נצחונה של "השפה הנחותה"

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל , מאמר , הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
מאמר בתחום הלשון והפעילות הלשונית, הבא לבחון האם ממשיכים החרדים לקיים יחס של ריחוק וניתוק מהשפה העברית. לדברי הכותב החרדים בישראל הטיפו תמיד להחרים את העברית לטובת היידיש, אך היא הלכה והתעצמה בקרבם והפכה לסימן ההיכר שלהם, המבדיל אותם מהחרדים בכל מקום בעולם. לדבריו, למרות חילוקי הדעות האידיאולוגיים הקוטביים, נתונים החרדים במעין 'כוח התחברות' אל החברה הישראלית, משום שהקהילה אינה מסוגלת להישאר אדישה...

המשך קריאה >>

מלשון הקב"ה ללשון הסט"א – על מאבקי האורתודוקסיה עם העברית

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים באר , מאמר , עמותה עברית לתקשורת המרכז הבינתחומי הרצליה
המאמר סוקר את תולדות מאבקו של הישוב הישן וגרורותיו, עם ה'עברית' המתחדשת בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים ואחת. לדעת החוגים השמרניים, העברית חיללה את 'לשון הקודש' המקורית עליה היא מבוססת, בשל עצם מעשה החידוש הכרוך בה והפיכתה ללשון של חולין יומיומית. הכותב סוקר את עמדותיהם ונימוקיהם של רבני הישוב הישן, כמו גם את עמדותיהם של האדמו"ר מחב"ד ר' יוסף יצחק שניאורסון, החזון-איש, המחנך הרב וולף ועוד,...

המשך קריאה >>

פעלים ממוצא עברי ביידיש החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית אסולין , מאמר , הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת תל-אביב, המכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר
ההבדלים בין הרכיב העברי ביידיש המוכרת לנו לבין הרכיב העברי שביידיש הישראלית, נובעים משינוי מעמדה של העברית. אם בקהילות דוברות יידיש בתפוצות הוגבלה ההיכרות עם העברית לטקסטים של קודש, הרי שבישראל משמשת העברית לכל צורכי החיים כלשון יומיומית. המאמר מציג את השפעת הרכיב העברי המשוקע ביידיש החרדית הישראלית, תוך הצגת דוגמאות רבות. ממצא עיקרי: בעבר, אחד ממאפייני הרכיב העברי המשוקע ביידיש הוא קיפאונו הדקדוק...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע