המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"נישט פון אונזערע" (לא משלנו): אפליה עדתית בחברה החרדית וייצוגן של קבוצות אוכלוסייה מוחלשות מקרבה

(מאגר ביבליוגרפי)
אביעד הכהן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים
מאמר אודות בעיית האפליה העדתית במוסדות החינוך החרדיים, בעקבות טיפול בתיק עמנואל. אחת הקבוצות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית היא החברה החרדית, למרות תדמיתו כמגזר בעל חוסן וגיבוש פנימי, תדמית שמושפעת בעיקר מכוחו הפוליטי הגדול, סובלים רבים מבני מגזר זה מאפליה ומפגיעה חמורה בזכויותיהם. לא אחת חוסה פגיעה זו בצל מנהיגיה של הקהילה החרדית, שהדעת הייתה נותנת כי יהיו הראשונים שיתקוממו נגדה. יתר על כן: איום ה...

המשך קריאה >>

מעבר לגבולה של החברה ההגמונית : הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" - חרדים ובדווים.

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר לבנון-מורדוך , מאמר , אוניברסיטת חיפה, אורנים - ביה"ס לחינוך של התנועה הקיבוצית
מאמר המבקר את השיח התיאטרלי אודות חברות מיעוט, בעיקר החרדים, וביותר את הגישה הסטריאוטיפית כלפי האשה החרדית, בקרב תיאטרוני הרפרטואר בישראל בשנות התשעים. המאמר מנתח שלוש הצגות אודות החרדים, והצגה אחת אודות החברה הבדווית. הכותבת מוכיחה כיצד הייצוג הדרמטי של סוגיית מעמד האישה במסגרת התיאטרון הרפרטוארי, ובעיקר של "דיכוי" האישה על מגוון היבטיו, בא לביטוי ישיר ובוטה בהקשר בין-תרבותי. סוגיות מגדריות מוצגת...

המשך קריאה >>

"בן לוקח בת ובת לוקחת בן" : ייצוגי מגדר בעיתון החרדי "ילדים"

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה לירן-אלפר ואורלי צרפתי , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
בעוד עיתוני הילדים החילוניים הולכים ונעלמים מנוף העיתונות בעברית בישראל, הן בשל סגירתם של העיתונים המפלגתיים והן בשל היעדר עניין כלכלי של העיתונים המסחריים, עולה ומשגשגת עיתונות הילדים המודפסת בציבור החרדי. אחת הסיבות לכך היא תמורות בדפוסי הצריכה של המדיה החדשים בשתי החברות. העיתון 'ילדים' של 'משפחה' הוא מקרה בוחן לייצוגי מגדר בעיתון ילדים חרדי מסחרי. המחקר ממוקד בארבע תמות: ייצוגי מגדר במרחב המשפ...

המשך קריאה >>

דימויים וייצוגים של נשים חרדיות בעיתונות הנשים החרדית מקום המדינה ועד ימינו

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , מאמר , אוניברסיטת תל אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
המאמר עוסק בדימויים ובייצוגים של נשים, כפי שהם משתקפים מטקסטים עיתונאיים שראו אור בישראל ונועדו לנשים חרדיות מאז קום המדינה. כיצד משתקפת דמותה של האישה בעיתונות החרדית? האם היא נוכחת בה במרחב הפרטי ו/או הציבורי? כיצד כותבים העיתונים על נוכחותה במרחבים אלה? כדי לענות על שאלות אלה בוחנת הכותבת קורפוס רחב של מאות טקסטים שהתפרסמו בעיתונים המיועדים לנשים חרדיות בין השנים 2008-1955 המאמר פותח בסקירת ספר...

המשך קריאה >>

The Image of the Amish in The New York Times versus the Image of the Haredim in Haaretz (1980-2010)

(מאגר ביבליוגרפי)
Benyamin Neuberger וKeren-Miriam Tamam , מאמר , Ringer
המאמר מציע סקירה השוואתית אודות ייצוגה של הקהילה החרדית בעיתון 'הארץ' לעומת ייצוגה של קהילת האמיש בעיתון ה- New York Times(להלן: NYT). במסגרת השוואה זו, המתבצעת לאור מאפיינים מרכזיים המשותפים לקהילות אלו, מצביע המאמר על שתי נקודות מרכזיות, הכרוכות זו בזו, המבחינות בין ייצוגם של האמישים, מכאן, וייצוגם של החרדים, מכאן: 1) יחסו של ה – NYT לקהילת האמישים מתון בהרבה לעומת יחסו של 'הארץ' כלפי החברה החר...

המשך קריאה >>

Holy Amnesia: Remembering religious sages as super humans or as simply human

(מאגר ביבליוגרפי)
Yohai Hakak , מאמר
החברה החרדית עדה בדור האחרון לתופעה הולכת וגדלה של ספרות המיועדת לחינוכם של ילדים חרדים. לאור תופעה זו התחבטו מספר סופרים בדבר צורת ייצוגם של דמויות תורניות היסטוריות מדורות קודמים, כאשר התחבטות זו סבה סביב שאלת המאפיינים אותם יש להנכיח או, לחילופין, להשכיח, במסגרת הצגת דמויות אלו. אחת הביקורות, המזוהות עם חלק לא מבוטל של הסופרים החרדיים, מופנית כלפי הצגתן של דמויות היסטוריות כעל-אנושיות וככאלו שמ...

המשך קריאה >>

The Time in the Body: Cultural Construction of Femininity in Ultraorthodox Kindergartens for Girls

(מאגר ביבליוגרפי)
Orit Yafeh , מאמר
המאמר, המבוסס על עבודת שטח אתנוגרפית בגני ילדים חרדיים, בוחן את התפתחות תפיסתן המגדרית של בנות חרדיות דרך התייחסות לגופן ולאורח חייהן. עבודת המחקר מבקשת לחשוף את ההבניות התרבותיות המבססות את היחס לנשיות וגופניות וזאת באמצעות התחקות אחר הפרקטיקה המיושמת בקרב בנות אלו הנוגעת לביגוד, שיער, קול, תזונה, מחוות ותנועות גוף. לאור הממצאים העולם מעבודה זו מוצעת ההשערה כי ערך הצניעות משרת כאבן יסוד לכינון הז...

המשך קריאה >>

“About 1000 Haredim, Members of Ha’eda Haharedit”: Linguistic Patterns and Rhetorical Functions of Generalizations in the Israeli News

(מאגר ביבליוגרפי)
Pnina Shukrun-Nagar , מאמר
המאמר בוחן את אופן ייצוגה של החברה החרדית בתקשורת הפופולארית ובערוץ 2 בראשה. לאור התחקות אחר דפוסים בלשניים ורטוריים הננקטים בתקשורת החילונית מצביע המאמר על מגמת הכללה המופיעה במסגרת התייחסותה לאירועים המזוהים עם החברה החרדית. בחינת מגמה זו מחולקת במאמר בהתאם לשני מישורים: 1) הצגה מגמתית ומעוותת של אירועים המזוהים עם אנשי העדה החרדית, הפלג הקיצוני בחברה החרדית. 2) ייחוס אירועים אלה, המתוארים לרוב...

המשך קריאה >>

Regulating Public Space: The “Religious” Beach of Tel-Aviv

(מאגר ביבליוגרפי)
Yona Ginsberg , מאמר , EZJM
נייר עמדה הבוחן את הפונקציונאליות של המרחב הציבורי עבור החברה החרדית תוך התחקות אחר הופעתם של חופי רחצה מופרדים בתל-אביב. בעקבות תצפית השוואתית מצביע המאמר על התנהגותן ולבושן של נשים חרדיות בחופי רחצה אלה, תוך התמקדות באופי הבילוי ומשמעותו המשתקפים בפעילותן של הנשים המבלות בחופים בימים המיודעים להן. הממצאים העולים מהבחינה המוצעת מצביעים על תפיסות שונות של מושג ה'פנאי', המבחינות את הבילוי המזוהה עם...

המשך קריאה >>

Judaic Cinecorporeality: Fleshing Out the Haredi Male Body in Avishai Sivan's The Wanderer

(מאגר ביבליוגרפי)
Dan Chyutin , מאמר
המאמר בוחן ייצוגים גופניים המיוחסים לגברים חרדיים השכיחים בשנים האחרונות בקולנוע הישראלי לאור ניתוח סרטו 'המשוטט' (2010) של אבישי סיוון. במסגרת בחינה זו מציע המאמר כי צורת ייצוגה של גופניות החרדית ב'משוטט' משתקפת בטבעה המודחק של הגופניות החרדית, הבאה לידי ביטוי בנורמות ההלכתיות והתרבותיות המלוות חברה זו, ובהתנהגות פתולוגית המאפיינת את יחסו של האינדיבידואל לגופניות גם לאחר עזיבתו את קהילתו החרדית ל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע