המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מרכזיותו של האדמו"ר בהתחדשות החיים המוסיקאליים בחצר ויז'ניץ בבני־ברק 1972-1950

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב מזור , פרק , המכון הישראלי למוסיקה דתית
הפרק עוסק בחסידות ויז'ניץ בבני ברק, אשר שיקמה את עצמה לאחר השואה באמצעות האדמו"ר ר' חיים מאיר הגר, ה'אדמו"ר המוסיקלי' שניגוניו משכו לחצרו את ההמונים. הכותב משרטט קוים לדמותו ולפעילותו המוסיקלית, לשורשיה הרעיוניים, לדרשותיו בשבח הנגינה, ולהקמת המקהלה החסידית כאלמנט חינוכי עם מבט לעתיד. האדמו"ר היה מעורב היטב ברפרטואר, בביצוע, והדריך את החניכים לפעולה מוסיקלית מדוייקת. לצד שימור הניגונים העתיקים, ספ...

המשך קריאה >>

ההשפעה הליטאית על עולם התורה במרוקו מתחילת המאה העשרים ועד לעליית ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב לופו , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
מאמר משנת 2000 המנסה לנתח את תופעת הצלחת ש"ס באמצעות בירור שורשיה ההיסטוריים של החרדיות הספרדית, כאשר הושפעה מן החרדיות האשכנזית, עוד בתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל. לטענת הכותב, במרוקו של תחילת המאה ה-20 עקב חדירת המודרנה והקמת בתי הספר של 'אליאנס', נוצר חלל תרבותי בקרב שכבות נמוכות, אליו חדרה השפעת החרדיות האשכנזית וישיבותיה. טענה עיקרית: לצד האתגר של גיבוש הזהות המזרחית של ש"ס, כתגובה למה שהתרח...

המשך קריאה >>

מפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב לופו , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מטרת מחקר זה היא לסקור את המתרחש כיום בחברה החרדית במדינת ישראל בכל הנוגע ליחסה כלפי שילוב בין לימודי הקודש ללימודי חול, להכשרה מקצועית וללימודים אקדמיים לאור תהליכים היסטוריים ואידאולוגיים, ובעיקר אלו שהתרחשו בעת החדשה. "חברת הלומדים" ואתה הקהילה החרדית מצויות בצומת דרכים היסטורי, ועליהן להמשיך ולעודד שילוב מוגבר של לימודי חול עם לימודי קודש ולהיפתח יותר להכשרות המקצועיות והלימודים האקדמיים, תוך...

המשך קריאה >>

מדינת ישראל - הישגיה ומחדליה (היהדות החרדית)

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב כ"ץ , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מאמר מאת ההיסטוריון פרופ' יעקב כ"ץ, המתייחס לתופעת החרדיות בתוך מכלול מחדליה של מדינת ישראל. הכותב מבקר את התנכרותם למדינה ואת הסדר 'תורתו אומנותו', כתופעות חדשות שאינן המשכיות ליהדות מזרח אירופה אשר החרדיות טוענת להוות המשך לה. יהדות מזרח אירופה בכל תקופותיה מילאה תפקידים כלכליים בחברה שקרבה שכנה, ולעומת זאת החרדיות מחילה את 'תורתו אומנותו' ללא הבחנה על כל מי שנולד במחיצתה. בתחום החינוך: חכמים הז...

המשך קריאה >>

היכוני לביאת המשיח-הגבר': נשים חילוניות בחב"ד המשיחית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית הירש , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
המאמר עוסק בקהילת חב"ד התל אביבית, המשרתת את מטרותיהן של הנשים החילוניות המצטרפות אליה. המאמר בודק כיצד הפרפורמנס הדתי-משיחי של הנשים החילוניות בקהילה תורם לקידום האינטרסים של חב"ד המשיחית. המפגש בין הנשים התל אביביות החילוניות ובין חב"ד הדתית-משיחית אינו יוצר בהכרח התנגשות, ואדרבא, כל צד יוצא נשכר. הקבוצות הדתיות מצטיירות בעיני חילונים כעולם של יציבות משפחתית וחלוקת תפקידים מגדרית ברורה. תשוקתן ש...

המשך קריאה >>

האשה החרדית המשכלת

(מאגר ביבליוגרפי)
הרצליה בר-און , מאמר , מכללת חמדת הדרום
סקירה על עולמה של האשה החרדית. מה מכיל עולם הדעת שלה, ולמה הוגבל לימודה לתחומי דעת מסויימים? מהי המשנה החינוכית באידיאולוגיה זו, והאם היא מיושמת הלכה למעשה? בשאלות אלה ועוד עוסק המאמר, תוך סקירת העמדות התיאורטיות ויישומן למעשה, במערכת החינוך ומחוצה לה, בחינוך הפורמלי והלא פורמלי. לבסוף עוסק המאמר בשאלת יציאת הנשים החרדיות לעבודה מחוץ לבית, והשפעת מציאות זו על חיי המשפחה שלהן, תוך סקירת העמדות ההשק...

המשך קריאה >>

תיכון בית יעקב חיפה

(מאגר ביבליוגרפי)
יפעת פלג ושירז שטרית , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר סקירה על תיכון לבנות בית יעקב בחיפה. המאמר פותח בסקירה היסטורית על ייסודו של 'בית יעקב' בפולין, על המעבר לארץ ישראל והאתגרים שעמדו לפתחו, ועל ייסוד התיכון בחיפה, תוך הבנת הרקע התרבותי והחברתי של עיר זו והאוכלוסיה הדתית שבה בשנות הארבעים. הכותבות מתארות את בית הספר, מאפייניו הייחודיים בשל סביבת פעילותו יוצאת הדופן, צוות הניהול וההוראה, מקצועות הלימוד, אוכלוסית התלמידות, קודים של התנהגות, פעילו...

המשך קריאה >>

מודל המועדון והקהילה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב רוזנברג , ביקורת , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
תגובה למאמרו של אלי ברמן 'כת, סובסידיה וקורבן' (ע"ע), ותיקון ל'מודל המועדון' שהציע, אם ברצוננו להציג בצורה נכונה את התנהגות הציבור החרדי. לדברי הכותב, העלות המוטלת על האיש החרדי לאספקת השירותים הדתיים-קהילתיים מהווה בעצמה מס כניסה כבד, גם אם יקצר את שנות השהות בישיבה. חבילת הסבסוד אינה קורצת לציבור שמחוץ לקהילה, משום שהיא מכילה שירות עיקרי נוסף: מניעת השפעה תרבותית חיצונית מצד העולם החילוני. רק הב...

המשך קריאה >>

דתיות 'רכה' ודתיות 'קשיחה': המקרה של תנועת התשובה בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף שרעבי , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
מאמר הבנוי על תפיסה סוציולוגית עכשוית בדבר 'הדתיות הרכה', הרוחנית והאינדבידואליסטית, המחזקת באורח פרדוקסלי את הדתיות ה'קשוחה' והממסדית. המחבר מבקש לערער על עצם הדיכוטומיה באמצעות התבוננות בתנועת התשובה בישראל, בה הוא מוצא ממדים 'רכים' לדתיות הנתפסת כ'קשיחה'. לדבריו, כיום בראשית שנות האלפיים, 'שוק התשובה' מציע אינספור אפשרויות, והיחיד נע בין ארגונים, שיחים, זרמים, אמונות ורבנים שונים, ותופר לו 'סל...

המשך קריאה >>

Modesty for Heaven’s Sake: Authority and Creativity among Female Ultra-Orthodox Teenagers in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Lea Taragin-Zeller , מאמר
מאמר זה, המבוסס על עבודת מחקר אתנוגרפית בסמינר בית יעקב בירושלים, מבקש להתחקות אחר הדרך בה מחנכות ותלמידות חרדיות מעצבות את אידאולוגית הצניעות באמצעות פרשנות מחודשת של מקורות קאנוניים הרלוונטיים לערך הצניעות. בחינת יחסן של אלו למושג הצניעות מצביעה על תחום יצירתי המשקף חדשנות דתית, כמו גם את אימוצם של דפוסי התנהגות מודרניים. הודות לפרשנות המוענקת על ידי נשים אלו לטקסטים הקאנוניים מקבל מושג הצניעות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע