המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פסקי הלכה מאת רבני הציבור החרדי בשנת תש"ח בענייני גיוס ומלחמה

(מאגר ביבליוגרפי)
משה ארנולד , מאמר , מוסד יצחק ברויאר
רוב המפלגות והארגונים החרדיים, שלא היו חברים במוסדות היישוב היהודי בגלל התנגדותם העקרונית לציונות, החלו לקראת הקמת המדינה להגביר בהדרגה את שיתוף הפעולה שלהם עם מוסדות היישוב. אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל התארגנו לקחת חלק בגיוס חבריהם, פרט לתלמידי הישיבות. בי"ט טבת תש"ח פורסמו בעיתוני אגודת ישראל הודעות הקוראות "לכל צעירי עמנו מבין כל חוגי הישוב החרדי בירושלים לבוא ולהתייצב איש איש על משמרתו ואל...

המשך קריאה >>

התמודדות החוגים הדתיים עם הקמת המדינה כביטוי המובהק של 'החזרה להיסטוריה'

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , יד יצחק בן-צבי
הפרק עוסק בתפנית האידיאולוגית שנכפתה על חוגי 'אגודת ישראל' בימי הקמת המדינה, מעמדה השוללת את הרעיון הציוני, אל מצב של שיתוף פעולה הדרגתי ומתמשך. המאמר פותח בסקירת עמדתו של הרב אלחנן ווסרמן, השוללת נחרצות את הציונות, כמי שמבטאת את האידאולוגיה החרדית שהתגבשה בישיבות החרדיות, בקרב תלמידיהם של החזון איש והרב שך. עמדה זו עומדת 'כנגד ההיסטוריה', וכנגד העמדה הפרגמטית של מנהיגים אגודאיים כמו יצחק ברויאר ו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע