המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חזרה בתשובה ויציאה בשאלה: טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישיים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומי דורון , מאמר , המרכז האוניברסיטאי אריאל
המחקר בוחן את הטענה שתהליך טקסי מבטא וגם מאשרר את שינוי הזהות בשתי קבוצות חברתיות קוטביות: "חוזרים בתשובה" ו"יוצאים בשאלה". הוא מעלה את השאלה האם התהליכים הטקסיים הכרוכים בתהליכי החזרה והיציאה בשתי קבוצות אלו הם בעלי מבנה דומה? לצורך כך נבדקו 87 מרואיינים בשיטות מחקר איכותניות ששילבו ראיונות עומק מובנים למחצה, תצפית משתתפת במפגשים של 'חוזרים' ו'יוצאים' וניתוח מקורות ראשוניים כמו חוברות הנחיות, ספר...

המשך קריאה >>

אפיקורוס בעל כרחו

(מאגר ביבליוגרפי)
יהושע בר יוסף , ספר , כתר
הספר הראשון במדינת ישראל על יציאה מן החברה החרדית. אברך ירא - שמים עומד על פתחה של אפיקורסות. בשורה של חוויות רגשיות והגותיות והתנסויות מיניות הוא נסחף אל החילוניות ונתפס להיגיון האפיקורסי, למרבה תדהמתה של הקהילה החרדית. ניסיונו להילחם בתהליך - מתוך פחד שחיים בלא אמונה הם גיהינום עלי אדמות - נכשל. תוך כדי התחבטות בבעיות האמונה חיים האברך ושאר גיבורי הרומאן חיים סוערים מאוד, יצריים וארוטיים, וכך נח...

המשך קריאה >>

לחיות בשולי החברה החרדית - חוויתם של נערים שעזבו ישיבה חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
כנרת אפרתי-מוניץ , עבודת גמר לתואר מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר העוסק בחווית החיים בשולי החברה החרדית, ומתייחס לנערים מתבגרים אשר נפלטו ממסגרת הישיבה החרדית, אם מבחירה ואם מכורח הנסיבות. התמודדותו של 'נוער נושר' זה שונה לחלוטין מזו של נוער אחר בן גילו. שיטת המחקר איכותנית, מובנית למחצה, ומבוססת ראיונות. ממצאים: הנערים תופסים את דרך חייהם כ'דרך ביניים' שאין פירושה בעיטה בכל הערכים החרדיים, כי אם כדרך חדשה בשולי החרדיות, שאין היא מקבילה בהכרח ל'יציאה בשאלה'...

המשך קריאה >>

הקשר בין הפרופיל האישי, המשפחתי והקהילתי של נוער חרדי מנותק

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק יוגב , מאמר , משרד החנוך והתרבות - אגף הנוער, סדרת יזמות ומחשבות ‬
המאמר עוסק בניתוח תוצאות של סקר שבדק מאפיינים של בני נוער חרדי, הלומדים במסגרות חוץ-ביתיות הקולטות נוער וצעירים בסיכון במגזר החרדי. החידוש במחקר זה: הפניית תשומת הלב המחקרית לאוכלוסייה שעד כה לא הייתה אליה נגישות, בהבנת הקודים החברתיים הייחודיים לחברה החרדית בהקשר של "נוער חרדי במצבי סיכון וניתוק", ובבדיקת הקשר בין הפרופיל האישי ובין המשפחה והקהילה. אוכלוסיית המחקר כללה 68 מסגרות אשר הגדירו עצמן כ...

המשך קריאה >>

דילמות ערכיות בעבודתו של עובד קידום נוער וצעירים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק יוגב ואמנון אסף , מאמר , משרד החינוך - מנהל חברה ונוער
מטרת המאמר היא להציג את ייחודה של העבודה ביחידה לקידום נוער וצעירים במגזר החרדי. המאמר סוקר את אפיוני דפוס ההתנהגות העבריינית במגזר החרדי, בהתאם לגישות השונות בספרות המקצועית. המנתחות התנהגות עבריינית. המאמר מעלה את הדילמות המקצועיות העומדות הכרוכות בעבודתו של העובד בשלושה מעגלי קונפליקטים: 1. מעגל הקונפליקטים של הקהילה בהיבט ההלכתי- אורתודוקסי. קונפליקטים שבסיסם הוא ההלכה מול המציאות שבה נתקלים ה...

המשך קריאה >>

תהליכים ותמורות במאפייני סיכון וניתוק של נוער מתבגר "דתי חרדי" המטופל במסגרת היחידות לקידום נוער

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים להב , דוח מחקר , משרד החינוך - מנהל חברה ונוער
דוח מאת מנהל תחום קידום נוער, משרד החינוך, מנהל חברה ונוער. אנחנו מוצאים כיום במגזר ה"דתי-חרדי" בישראל צעירים רבים המצויים במצבי סיכון וסטייה בשולי ה"מחנה". התופעה כשלעצמה הייתה יכולה להישאר בגדר בעיה פנימית של המגזר (המשפחה או הקהילה), אך בפועל זה לא קורה, שכן אלו הנושרים והמורחקים מן המחנה ה"דתי חרדי", מגיעים אל המחנה האחר: ה"דתי לאומי" או ה"חילוני", והופכים להיות שם בעיה ואתגר חברתי לא פשוט. מד...

המשך קריאה >>

אחות רחוקה-עולמה של האישה החרדית בעיני מי שיצאה משם

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודית רותם , ספר , סטימצקי
בשנות התשעים של המאה העשרים, דומה שנתעבתה ונעכרה החציצה שבין העולם החילוני לעולם החרדי בישראל. אורחות החיים והחשיבה, השונים כל כך, מתקיימים בקרבה פיסית ובריחוק רגשי, ובקע הפעור ביניהם גואות זרות, עוינות, אפילו איבה. יהודית רותם, אם לשבעה, שנולדה בחברה הדתית, נישאה לאדם חרדי וחרגה אל העולם החיצוני, ניצבת על הגשר האישי שלה שבין העולמות ומבקשת להבין - ולהסביר - את חיי הנשים-אחיותיה, את עולמן הסגור של...

המשך קריאה >>

Characters in Search of a Script: The Exit Narratives of Formerly Ultra-Orthodox Jews

(מאגר ביבליוגרפי)
Lynn Davidman וArthur L. Greil , מאמר
המאמר מתמקד בסיפור עזיבתם של אינדיבידואלים את העולם החרדי כמקרה בוחן המדגים השפעת מאפיינה של הקהילה החרדית הנתונה ומוסדותיה על תהליך היציאה של חבריה. במסגרת בחינה זו מוצעת התחקות אחר הנרטיב המלווה את תהליך עזיבתם של צעירים את החברה החרדית (exit narrative) תוך השוואה לנרטיב המלווה את התהליך ההפוך המזוהה עם הצטרפותם של אינדיבידואלים לחברה זו (conversion narrative). בחינה זו, המתמקדת בשאלת זהותם של ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע