המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יציאה לעבודה בקרב בני-ישיבות חרדים

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
תקציר: מחקר זה, שנערך בקרב בני-ישיבות חרדים מזרמים חרדיים שונים, בדק אם יש הבדלי תפיסות בין בני-ישיבות חרדים שיצאו לעבודה, לבין אלה שממשיכים ללמוד בישיבה, בכל הקשור לסיבות ליציאה לעבודה, לחששות ממנה וליחס סביבתם הקרובה כלפיה. במחקר נמצאו הבדלים מובהקים במרבית המשתנים בין אלה שלומדים לבין אלה שעובדים. עמדותיהם של אלה הלומדים בלבד נמצאו חיוביות פחות כלפי היציאה לעבודה מאלו של העובדים, והם מסבירי...

המשך קריאה >>

תהליך היציאה לעבודה של בני ישיבות חרדים ודתיים לאומיים : קושי כלכלי או הבניה מחדש של ערכים חברתיים?

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
מחקר העוסק בתהליך הנוכחי של יציאת בני ישיבות למעגל העבודה, ובבעיות הנלוות אליו. מלבד הקשיים הסובייקטיביים, מורגש מחסור ביועצים שיוכלו ללוות את התהליך ולכוון את בני הישיבות היוצאים לעבודה. המחקר מבקש להאיר את התופעה, את סיבותיה ומטרותיה, בכדי להעמיק את בסיס הידע המחקרי והתיאורטי הנדרש עבור ייעוץ מקצועי לבני ישיבות חרדים ודתיים היוצאים לעבודה, ולשפר את יכולותיהם של יועצים לייעץ לאוכלוסיות אלה. המחקר...

המשך קריאה >>

גיוס בחורי הישיבות : בין דילמת השפיטות לדילמת האזרחות

(מאגר ביבליוגרפי)
דפנה ברק-ארז , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למשפטים
המאמר עוקב אחר ההתדיינות בחובת השירות של בחורי הישיבות, במטרה לבחון באיזה אופן התמודד בית המשפט עם אתגר זה, וכיצד, אם בכלל, השפיעו התמורות שחלו בתחום השפיטות על התפתחותו של הדיון בתפיסת האזרחות. המאמר מתקדם במקביל לאורכם של שני צירים: האחד מתמקד בהיקפן של חובות השירות בצבא מבחינת הזיקה שבין השירות הצבאי לתפיסת האזרחות הנוהגת בישראל, והאחר עוסק בהשלכותיה של פסיקת בג"ץ בנושא על עיצוב גבולותיה של ההת...

המשך קריאה >>

דחיית הגיוס של בחורי ישיבות – הצעת מדיניות

(מאגר ביבליוגרפי)
שחר אילן , אל , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מסמך משנת 1999 המציע הסדר לענין גיוס בני הישיבות. הציפייה שהגברים החרדים יישאו בחלק שווה בעול השירות הצבאי או לפחות בשירות לאומי היא ללא ספק נכונה וצודקת, אבל אינה מעשית. גיוס בכפייה עלול לגרום לקרע חברתי ולמרי אזרחי שהחברה הישראלית אינה יכולה להרשות לעצמה. אי לכך השאיפה תתמקד בשתי מטרות מעשיות יותר: שילוב שיעור משמעותי של הגברים החרדים בשוק העבודה, והפסקת המצב שבו הישיבות משמשות מקלט לאלפי בחורים...

המשך קריאה >>

יציאה לעבודה בקרב בני-ישיבות חרדים: הסיבות, החששות ממנה והתפיסות כלפיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
מחקר זה, שנערך בקרב בני-ישיבות חרדים מזרמים חרדיים שונים, בדק אם יש הבדלי תפיסות בין בני-ישיבות חרדים שיצאו לעבודה, לבין אלה שממשיכים ללמוד בישיבה, בכל הקשור לסיבות ליציאה לעבודה, לחששות ממנה וליחס סביבתם הקרובה כלפיה. במחקר נמצאו הבדלים מובהקים במרבית המשתנים בין אלה שלומדים לבין אלה שעובדים. עמדותיהם של אלה הלומדים בלבד נמצאו חיוביות פחות כלפי היציאה לעבודה מאלו של העובדים, והם מסבירים צעד זה בע...

המשך קריאה >>

חלוקת תפקידים במשפחה, קונפליקט משפחה-עבודה ומניעים ליציאה לעבודה: השוואה בין נשים חרדיות העוסקות בטכנולוגה עילית לנשים חרדיות העוסקות בהוראה

(מאגר ביבליוגרפי)
מרים פרבר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר הבוחן את נושא חלוקת התפקידים במשפחה, ואת המוטיבציה לצאת לעבודה בקרב נשים חרדיות. מתודת המחקר: השוואה בין הנשים שהועסקו בהייטק לבין הנשים שהועסקו בהוראה. המחקר בדק 37 מורות העובדות בחמישה בתי ספר תיכוניים במגזר החרדי, ו-42 נשים חרדיות העובדות בהייטק, זאת באמצעות שאלונים שעסקו בסוגיות הבאות: חלוקת התפקידים, קונפליקט עבודה-משפחה, וכן מניעי היציאה לעבודה. מממצאי המחקר: בקרב הנשים שעבדו בהייטק נמצ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע