המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דרך החול: "יציאה לשאלה" מהחברה החרדית והשתקפותה הדיאכרונית בסיפורי חיים

(מאגר ביבליוגרפי)
שרית ברזילי , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר המבקש לבחון את מאפייניה ואופן הבנייתה של חווית ה'יציאה לשאלה' בשלבים שונים להתרחשותה. האם הזמן מכהה את הסבל והבדידות? כיצד השינויים שמתחוללים בחברה החילונית והחרדית מעצבים את תופעת היציאה לשאלה לתקופותיה? כדי לספק מענה לשאלות אלו עקבה הכותבת אחר הבניית סיפור החיים של היוצאים לשאלה משלבי תכנון היציאה; דרך שלב ניהול החיים הכפולים, והרגעים הראשונים הנלווים ליציאה ועד למבט הרטרוספקטיבי אודותיה בט...

המשך קריאה >>

חרדים מהגרים לישראליות: הדיסקורס של בחורים מהקהילה החרדית על "היציאה לשאלה" ותהליך השתלבותם בחברה הישראלית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורנה שני , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למדעי ההתנהגות
המחקר עוסק בבחורים חרדים ש'יצאו לשאלה' קרי עזבו את קהילתם, חדלו לקיים את המצוות ועברו לחיות בין ובתוך החברה הישראלית החילונית. מטרת העבודה לבחון האם יש למפגש זה מאפייני הגירה, זאת על פי פרמטרים מחקריים על הקשרי תרבות בהגירה. רואיינו 25 בחורי ישיבה לשעבר, רובם מן המגזר הליטאי, 2 חסידים ו-2 ספרדים. בין השאר מנתחת העבודה את חשיפתם של החרדים לטכנולוגיה המודרנית דוגמת האינטרנט, והשפעתם על תהליך היציאה...

המשך קריאה >>

Dialogical Masculinity in Deconversion Understanding Leaving Haredi Judaism in Young Men

(מאגר ביבליוגרפי)
Louis Frankenthaler , ספר , Ben Gurion University in the Negev
הרצאה המתחקה אחר יציאתם לשאלה של צעירים מקרב החברה החרדית. במסגרת התחקות זו מתמקד המאמר בהתמודדותם של הצעירים עם עמדתה הסמכותית של המערכת הישיבתית תוך תקוותם ליצור מערכת ערכית אמצעית ובלתי תלויה. שלביה המוקדמים של התמודדות זו, המתרחשים בעת לימודיו של היוצא בישיבה, מלווים בחוסר יציבות משמעותית שעה שזה האחרון נדרש להכריע בין העמדה הסמכותית והחד צדדית המזוהה עם רבני הישיבה, מחד, ובין דעותיו העצמאיות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע