המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין הקהילה לישיבה: שינויים ומגמות שונות במנהיגות הרבנית המזרחית במדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , יד יצחק בן-צבי
אחת התמורות המרכזיות במנהיגות הרבנית ביהדות המזרחית בת זמננו, לאחר היציאה הגדולה מארצות המוצא אל יעדים חדשים ובמרכזם מדינת ישראל — היא תופעת ההתחרדות. למגמה חברתית זו הייתה משמעות עמוקה ביחס ל"קהילות הלומדים", שמתוכן צומחת המנהיגות הרבנית המתחרדת ביהדות המזרחית. המאמר עוסק במנהיגות רבנית מזרחית זו, הצומחת בקהילות החרדיות, והמתמודדת בארץ עם מציאות חברתית מורכבת מאוד: מחד גיסא, עולמן של הקהילות המזר...

המשך קריאה >>

מהישיבה לעבודה: הניסיון האמריקני ולקחים לישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
עמירם גונן , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר סוקר את תהליכי המעבר מעולם הישיבות למעגל העבודה, בקרב האוכלוסייה החרדית באזור ניו-יורק. בסקירה נמצא כי תקופת הלימודים התורניים בישיבה או בכולל היא קצובה – הגברים החסידים ממעטים בה, הגברים הליטאים מאריכים קמעה. אך בשתי הקבוצות מתקיים שיעור גבוה של השתתפות במעגל העבודה. שלא כמו בישראל, בה מתקיים הסדר דחיית הגיוס לצבא כל עוד גבר צעיר הוא בגדר "תורתו אומנותו", קרי עוסק בלימודים תורניים מלאים. הס...

המשך קריאה >>

אחרית דבר (על הישיבות בימינו)

(מאגר ביבליוגרפי)
מרדכי ברויאר , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
פרק הסיכום לספרו המקיף 'אהלי תורה', העוסק במוסד הישיבה על כל גלגוליו במשך ההיסטוריה היהודית. הפרק מציג את השינויים העיקריים שחלו במוסד הישיבה בזמננו, כאשר הפכה למוסד חרדי אלמנטרי המתקיים בתוך ובזיקה אל סביבה מערבית מודרנית. הפרק דן בהתעצמות המספרית ובהשלכותיה על אופייה של הישיבה, דרכי חינוכה, מתודת הלימוד ויחסיה עם סביבתה, וכן בהבדלים שבין הישיבות החרדיות לישיבות הדתיות-לאומיות. הכותב מציין את היש...

המשך קריאה >>

לחיות בשולי החברה החרדית - חוויתם של נערים שעזבו ישיבה חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
כנרת אפרתי-מוניץ , עבודת גמר לתואר מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר העוסק בחווית החיים בשולי החברה החרדית, ומתייחס לנערים מתבגרים אשר נפלטו ממסגרת הישיבה החרדית, אם מבחירה ואם מכורח הנסיבות. התמודדותו של 'נוער נושר' זה שונה לחלוטין מזו של נוער אחר בן גילו. שיטת המחקר איכותנית, מובנית למחצה, ומבוססת ראיונות. ממצאים: הנערים תופסים את דרך חייהם כ'דרך ביניים' שאין פירושה בעיטה בכל הערכים החרדיים, כי אם כדרך חדשה בשולי החרדיות, שאין היא מקבילה בהכרח ל'יציאה בשאלה'...

המשך קריאה >>

הישיבה הגדולה בחינוך החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר המשך לסקירה על 'הישיבה הקטנה בחינוך החרדי' (ע"ע), המתמקד בישיבות ה'גבוהות', החל מגיל 17 ועד לנישואין. בין השאר נסקרים: דרכי קבלת התלמידים, השיעורים וה'קיבוץ', ה'אלטערעס' (קבוצת הוותיקים), השתלבות בוגרי ישיבות תיכוניות בישיבות החרדיות, הצוות, דרכי הלימוד מאז ועד ימינו, הפנימיה, השידוך וכל שלביו בקרב ליטאים וחסידים, מעורבות פוליטית ועוד. המאמר מסיים בסקירת הפילוגים, נוער השוליים, וישיבות ייחודי...

המשך קריאה >>

הישיבה הקטנה בחינוך החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר סקירה מקיף על 'הישיבה הקטנה' - היא ה'תיכון' החרדי לבנים. בפתח המאמר - סקירה היסטורית על מוסד הישיבה וגלגוליו ממזרח אירופה לארץ ישראל. בהמשך - סקירה מפורטת על הישיבות הקטנות הליטאיות, החסידיות והספרדיות לחוד, ומשלל היבטים ומאפיינים: סדרי הלימוד, החינוך, אופי התלמידים, החופשות, ההווי החברתי, חוקים ותקנות, לבוש, תקצוב, ועוד ועוד.

המשך קריאה >>

העתקת הישיבה הליטאית לארץ ישראל: סיפורן של שתי ישיבות בישראל - 'חברון ו'פוניבז'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
הפרק עוסק בשתי ישיבות שהועתקו מליטא לישראל: 'פוניבז'' שבבני-ברק ו'כנסת ישראל – חברון' שבירושלים, שתי ישיבות שהפכו ל'ספינות הדגל' של הציבור החרדי הליטאי בארץ. סיפור עלייתן ארצה אינו זהה, והן מייצגות שני דגמים של העתקה לארץ-ישראל, ובעקבות כך – שני דגמים חברתיים-חינוכיים. המאמר מתאר את ייסודן ומורשתן של השתיים, את אופי הלימודים בהן, את המתכונת החינוכית וסדרי המוסר שנהגו בהן וכן את הדינמיקה החברתית שה...

המשך קריאה >>

תפיסת הראוי כבסיס הנעה: חקר מקרה הישיבה

(מאגר ביבליוגרפי)
מרדכי ניסן וישי שליף , פרק , מוסד ביאליק - מכון מנדל למנהיגות
מחקר אודות האמונות, הכוונות והרגשות של הלומדים בישיבה, ובמשמעויות שהם נותנים להתנהגותם בהקשר התרבותי בו הם פועלים. המחקר מבקש לתאר בכלי המחקר אודות ה'הנעה' (מוטיבציה) הנורמטיבית או 'תפיסת הראוי': מה תפיסותיהם באשר לגורמים המניעים אותם ללמוד, מהו היחס וההשפעה ההדדית בית 'תפיסת הראוי' לבין גורמי ההנעה האחרים, מהם הרגשות הנלווים ללימודים בישיבה, והאם תחושת האוטונומיה של היחיד נפגמת כאשר הוא 'נתבע' לל...

המשך קריאה >>

בארץ לא זרועה: 'בית מדרש גבוה' בניו ג'רסי ודגמים של יחסי קהילה-ישיבה

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל פינקלמן , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס -סכוליון
פרק העוסק בישיבת 'לייקווד' שבאמריקה, כדגם ליחסי קהילה וישיבה בעידן המודרני שלאחר השואה. הכותב מונה את התנאים הייחודיים של יהדות אמריקה שאפשרו לרב קוטלר להקים ישיבה הרבה יותר בדלנית מזו שהייתה קיימת קודם לכן בארצות הברית, ולמעשה אף במזרח אירופה. לשם כך הוא גייס את החופש החברתי האמריקני, את הרווחה הכלכלית, את המרחב הגאוגרפי ואת הניידות החברתית – אותם כוחות שדחפו את יהדות אמריקה להתמזג בסביבתה, הוא נ...

המשך קריאה >>

The kollel Movement in the State of Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Daniel Schiffman וYoel Finkelman , מאמר
המאמר בוחן את תפקידו של ה'כולל' כתופעה המעצבת את החברה החרדית בישראל. במסגרת בחינה מצביע המאמר על המתח שהתעורר בשנים האחרונות בין שני מודלי 'כולל' שהתפתחו בישראל. הראשון דוגל בעיצוב הכולל כמסגרת סלקטיבית וזמנית שמטרתה לעצב רבנים, מנהיגים ומחנכים שישמשו בעמדות מפתח בקהילה החרדית עם סיום תקופת הכשרתם. המודל השני, לעומת זאת, אינו מתאפיין במטרות קונקרטיות להכשרת לומדיה לתפקידים קהילתיים, אלא כמקום מפל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע