המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות

(פרסומי המרכז)
כ- 6.5% מהתלמידים החרדים בישראל לומדים בישיבות תיכוניות המשלבות לימודי קודש וחול, ומגישות את תלמידיהן לבגרות. מכון ירושלים למחקרי מדיניות בודק בפרסום זה, באמצעות שני סקרים, את הנכונות בקרב ההורים בחברה החרדית לשלוח את ילדיהם ללימודים בישיבות אלה, ולמעשה את גישתם לנושא לימודי החול. נמצא כי 17% מההורים מעוניינים שילדיהם ילמדו במסגרות אלו, ו 42% נוספים אינם מתנגדים לכך.  כ- 6.5% מהתלמידים החרדים בי...

המשך קריאה >>

ההתנגדות החרדית לישיבות תיכוניות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב לופו , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
החיבור מבקש להעניק פרספקטיבה היסטורית למאבק המתנהל כיום נגד השינוי המתרחש בחברה החרדית מזה כעשור בזכות להכשרה לפרנסה באמצעות השכלה כללית. אם קיימת הסכמה שקטה לגבי לימודי הכשרה לאברכים, היא איננה קיימת לגבי הישיבות התיכוניות החרדיות החדשות. הישיבה התיכונית שבה, לצד מקצועות הקודש, ילמדו הצעירים גם מקצועות חול "מותרים" שאין בהם כפירה (מתמטיקה, אנגלית, עברית, מיומנויות דיגיטליות) ​ היא התחלתו של תהליך...

המשך קריאה >>

ישיבות תיכוניות חרדיות - תיאור וניתוח מצב

(פרסומי המרכז)
מחקר זה עוקב אחר התפתחות מוסדות החינוך הידועים בד״כ בשם ׳ישיבות תיכוניות חרדיות׳. ישיבות אלו משלבות לימודי־קודש עם לימודים כלליים ופועלות במקביל למסלול הישיבות הקטנות הרווח בציבור החרדי ומועדף על ההנהגה החרדית.  המחסור במסלול אלטרנטיבי נרחב דיו שישלב לימודי־קודש עם לימודים כלליים,  עשוי להסביר את הקשיים הרבים הניצבים בפני צעירים חרדים הפונים בשנים האחרונות לרכוש השכלה גבוהה והכשרה קצועית איכותי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע