המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ש"ס ו'חזיון התעתועים האתני'

(מאגר ביבליוגרפי)
גל לוי וזאב אמריך , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מבקש להכניס את מרכיב 'המדינה' אל השיח אודות ש"ס, ולבקש את הנוסחה לא בתרבות כי אם באופנים בהם עיצבה המדינה את היחסים האתניים בחברה. לדברי הכותבים, אף כי ש"ס היתה זו שהציבה את סוגיית האתניות היהודית בחזית הדיון הפוליטי בישראל, הבנייתה של החברה הישראלי כמורכבת מקבוצות יהודיות בעלות זהויות אתניות פרטיקולריות היא מעשה ידיה של התנועה הציונית עצמה, לפני קום המדינה ולאחר מכן. הציונות הציגה את עצמה כמ...

המשך קריאה >>

ש"ס והשסע הדתי-חילוני

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר כהן , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מנתח את השפעתה של ש"ס על השסע החילוני-דתי בסוגיות של דת ומדינה. לדברי הכותב שסע זה מצוי (בשנת 2000) בתהליך מעבר מהסדרה דמוקרטית למשבריות דמוקרטית. תחילה צפוי היה שתהיה לש"ס השפעה ממתנת על שבר זה, אך בפועל מנהיגות התנועה התאפיינה בקיצוניות דתית שאינה נופלת מזו של החרדים האשכנזים. הדבר בא לידי ביטוי הן ברטוריקה של המפלגה והן בצעדים מעשיים שנקטו ראשיה במשרדים הממשלתיים, עליהם היו מופקדים במשך הש...

המשך קריאה >>

מחירה של מהפכה

(מאגר ביבליוגרפי)
ריקי טסלר , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק בוחן את מקורות המימון של ש"ס מקופת המדינה. טענתו העיקרית היא שהפעילות הפיננסית המתוגברת של ש"ס, רובה ככולה ממימון ציבורי, מיועדת לממן מהפכה דתית שמטרתה יישום אורח חיים דתי בישראל, בדרך דמוקרטית, באמצעות שינוי היחסים בין הרוב ובין המיעוט הדתי. טענה נוספת: החל משנת 1992, לנוכח השינויים בעוצמתה של ש"ס, הוחלפה המטרה של תיקון אפליה ספרדית, במטרה של מהפכה דתית. מאז היא פועלת כמפלגה תנועתית להרחיב א...

המשך קריאה >>

"להחזיר עטרה ליושנה" – חזונו של הרב עובדיה

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי זוהר , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מנסה להבין את הקריאה 'להחזיר עטרה ליושנה', אשר בפי הרב עובדיה יוסף ובפי פעיליו. מבחינת תומכי ש"ס, שרובם מסורתיים על פי אמות המידה הדתיות, העטרה המדוברת היא אורח החיים המסורתי של קהילות היהודיות בארצות האסלאם. עבור הפעילים בוגרי הישיבות החרדיות, העטרה היא החיים על פי ההלכה. אלא שעבור הרב עובדיה עצמו העטרה היא החלת ההלכה הארצישראלית המקורית, כפי שנקבעה בידי הרב יוסף קארו במאה ה-16. הרב שואף לתי...

המשך קריאה >>

ה"יוניות" של ש"ס – דימוי ומציאות

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר הרמן ואפרים יער , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הכותבים מנסים לחלוק על הדעה כי ש"ס היא מפלגה חרדית-יונית. המיתוס מתבסס כמעט לחלוטין על פסיקתו של הרב עובדיה יוסף משנת 1979 כי בתנאים מסוימים מותר להחזיר שטחים. הפסיקה הזו התייחסה לחצי האי סיני בלבד, והרב סירב לשוב ולהחיל אותה על הגדה המערבית. יתר על כן, הפסיקה נבעה מתפיסה מסורתית יהודית שאין להתגרות בגויים, ולא משיקולים מוסריים בעלי אופי אוניברסלי. בכנסת תמכה ש"ס במהלכי שלום רק כאשר אלה היו ביוזמת...

המשך קריאה >>

ש"ס בעיתונות הישראלית

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה הלמן ואנדרה לוי , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מנתח כתבות מן העיתונות הישראלית – בעיקר עיתון 'הארץ' - בעניינה של ש"ס, וכיצד מנסים נושאי דברו של הציבור המבוסס, המשכיל והחילוני, למקם את ש"ס במסגרת הדימוי שיש לאותו ציבור על ה'ישראליות'. הכתיבה העיתונאית פונה אל 'חברתיות משותפת' שאינה מפורשת, וכלליה אינם דורשים הבהרה. עוצמתה של ההגמוניה טמונה באותה 'אינטימיות תרבותית' חסרת כללים, ומתוך כך מסיקים הכותבים כי המקום שנועד לש"ס בשיח הציבורי הזה הו...

המשך קריאה >>

"אני מאשים": דרעי, משפט פוליטי וזיכרון קולקטיבי

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאורה בילסקי , מאמר , ידיעות אחרונות - ספרי חמד
מאמר המנתח את משפט דרעי כמשפט פוליטי, וכצומת של התמודדות על הזיכרון הקולקטיבי והזהות הקולקטיבית בישראל. הכותבת מבחינה בין משפט ראווה, שמטרתו אינה עשיית צדק אלא הרתעה, לבין משפט פוליטי, שמטרתו אומנם עשיית צדק, אך תפיסות הצדק המנחות את הצדדים אינן זהות. הטענות 'הוא זכאי' ו'הוא אשם' שנשמעו בשיח הציבורי טמנו בחובן שני נרטיבים שונים ומנוגדים להיסטוריה של החברה הישראלית כולה. הטרגדיה של משפט דרעי, לדברי...

המשך קריאה >>

תנועה חרדית-ציונית?

(מאגר ביבליוגרפי)
רוני באום-בנאי , פרק , ידיעות אחרונות - ספרי חמד
פרק המציג את הבעייתיות שבהגדרתה של ש"ס על פי הקריטריונים של 'ציונות' או 'אנטי ציונות'. אכן, בניגוד למפלגות האשכנזיות מגדירה ש"ס את עצמה כמפלגה ציונית, ואינה מסתייגת מהשתלבות מלאה בהנהלת עניני המדינה. עם זאת, את הציונות ה'אמיתית' שלה מגדירה ש"ס באמצעות ביקורת על האידיאולוגיה ועל הפרקטיקה של ההנהגה הציונית החילונית, בעיקר זו של תנועת העבודה. הכותבת טוענת כי התפוררות ההגמוניה של תנועת העבודה, שיצרה א...

המשך קריאה >>

זהויות ישראליות: יהודים וערבים מול המראה והאחר

(מאגר ביבליוגרפי)
יאיר אורון , ספר , רסלינג
הספר מנתח שני מחקרי זהות שנערכו בשנים 1990 ו-2008, בקרב סטודנטים יהודים-ישראלים וערבים (פלסטינים)-ישראלים. נידונים בו המרכיבים הבאים: "העם ואני", "השואה ואני", "הנכבה ואני", "האני והאחר" (עמדות הדדיות של יהודים כלפי ערבים ולהפך), "המדינה ואני", "הדת ואני". בעוד שהשואה מהווה נדבך מרכזי בזהות היהודית-ישראלית, הנכבה מהווה גורם מרכזי בזהות הערבית (הפלסטינית) הישראלית. לכל הישראלים, הן היהודים והן הערב...

המשך קריאה >>

זהויות ישראליות: יהודים וערבים מול המראה והאחר

(מאגר ביבליוגרפי)
יאיר אורון , מאמר , סמינר הקיבוצים
המאמר מתבסס על שני מחקרי זהות שנערכו בהפרש של 18 שנים, והוא עוסק בארבעה דגמים של תת זהויות יהודיות ישראליות הקיימות בחברה הישראלית : הלא דתית (חילונית), המסורתית, הדתית לאומית והדתית חרדית. לצידן ולעומתן מוצגת במחקר הזהות הערבית (פלסטינית) ישראלית, שגם היא כמובן אינה מקשה אחת. המאמר עומד על החוסן והקוהרנטיות הפנים-זהותית של כל אחת מתת-הזהויות אלה, על היחסים בין הקבוצות השונות, על פוטנציאל הקונפליק...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע