המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השינויים בפריון הכולל בקרב נשים יהודיות

(מאגר ביבליוגרפי)
איליה זטקובסקי , דוח מחקר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
דוח אודות מגמות הפריון הכולל בקרב נשים יהודיות, מבט משווה בין חילוניות לחרדיות. הבדיקות מראות כי ככל הנראה ישנה מגמת ירידה בפריון הנשים החרדיות בשנים האחרונות. אלא שבכל הנוגע לשינויים בילודה בחברה החרדית המצב מורכב, לא רק בשל הרגישות הגבוהה של הנושא, אלא גם בשל ההשלכות הכלכליות והחברתיות הקשורות לכך, הקשיים בהגדרת המשתנים ובאיסוף הנתונים, ולא פחות מכך – בנסיונות להסביר שינויים נצפים ולזהות סיבות ל...

המשך קריאה >>

השינויים בפריון הכולל בקרב נשים יהודיות

(מאגר ביבליוגרפי)
איליה זטקובסקי , דוח מחקר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
הדוח בודק מספר נתונים הקשורים במגמות הפריון הכולל בקרב הנשים החרדיות, כפי שהוצגו במחקרם של מספר חוקרים. כמו כן, המסמך כולל ניתוח ראשוני של הסיבות למגמות אלה. הבדיקות שנעשו במסגרת המסמך מאפשרות להצביע על היתכנות מסויימת של מגמת ירידה בילודה בקרב הנשים החרדיות. עם זאת, לא הוכח קשר בין שיעור התעסוקה של נשים חרדיות לבין שיעור הפריון הכולל שלהן. במילים אחרות, הירידה בילודה בקרב נשים חרדיות, אם אכן מתקי...

המשך קריאה >>

תורתם אומנותם? - על חברה וכלכלה בישוב היהודי הטרום-ציוני בארץ ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ישראל ברטל , מאמר , אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, מרכז למורשת בן־גוריון
מאמר העוסק ב'חברת הלומדים' של הישוב הישן, שאף עסקה בפרנסות זעירות וניהלה יחסים כלכליים עם סביבתה הלא-יהודית. הכותב מבקש לערער את הגישה ההיסטוריוגרפית הציונית השיפוטית כלפי הישוב הישן ושיטת ה'כוללים' וה'חלוקה' שלו. בהיעדר אידאולוגיה לאומית ורעיונות של רפורמה חברתית–כלכלית לא עודד קיומה של 'חברת הלומדים' הטרום–ציונית נתק כלכלי בין היהודים לשכניהם. הכותב אף מבקש להצביע על הדמיון שבין חברת הלומדים הטר...

המשך קריאה >>

תפיסת הראוי כבסיס הנעה: חקר מקרה הישיבה

(מאגר ביבליוגרפי)
מרדכי ניסן וישי שליף , פרק , מוסד ביאליק - מכון מנדל למנהיגות
מחקר אודות האמונות, הכוונות והרגשות של הלומדים בישיבה, ובמשמעויות שהם נותנים להתנהגותם בהקשר התרבותי בו הם פועלים. המחקר מבקש לתאר בכלי המחקר אודות ה'הנעה' (מוטיבציה) הנורמטיבית או 'תפיסת הראוי': מה תפיסותיהם באשר לגורמים המניעים אותם ללמוד, מהו היחס וההשפעה ההדדית בית 'תפיסת הראוי' לבין גורמי ההנעה האחרים, מהם הרגשות הנלווים ללימודים בישיבה, והאם תחושת האוטונומיה של היחיד נפגמת כאשר הוא 'נתבע' לל...

המשך קריאה >>

על הנסים' – פריחתו של 'עולם התורה' (הישיבות והכוללים) בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , מרכז זלמן שזר ומרכז דינור
איך קרה שדווקא במדינת ישראל הציונית, קמה 'חברת הלומדים' שכולה 'בני תורה'? בשביל רבים בציבוריות החרדית שעברו את חווית הסחף אל החילון בגולה, מציאות זו הייתה בלתי צפויה לחלוטין. המאמר מנתח את העקרונות ההיסטוריים והסוציולוגיים שמאחורי תופעה זו לאחר השואה, מיסוד הישיבות ובעיקר ה'כוללים', וכנגדם רשת 'בית יעקב' שנועדה לספק את הצד הנשי השותף למגמה זו. ההתפתחות הכלכלית, בעיקר זו של 'מעמד הביניים' בחברה המע...

המשך קריאה >>

חברה במשבר לגיטימציה: היישוב הישן האשכנזי 1917-1900

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , ספר , קולך - פורום נשים דתיות
הספר עוסק בסיפורו של היישוב הישן האשכנזי בשלהי התקופה העות'מאנית, כחברה מיוחדת במינה, שהיתה אמורה להיות חברת מופת המקדישה את זמנה לתפילה וללימוד תורה בארץ הקודש, אבל היתה לחברה שנודעה בעולם היהודי במריבות שבשעריה. בשל פילוגה ופיצולה לכוללים ולמוסדות, לא התגבשה בה אפילו הנהגה קהילתית רבנית אחת, גם לא לנוכח המשבר הקיומי של מלחמת העולם הראשונה. טענה עיקרית במחקר זה: בתוקף היותה 'חברת לומדים' שרבים מב...

המשך קריאה >>

The kollel Movement in the State of Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Daniel Schiffman וYoel Finkelman , מאמר
המאמר בוחן את תפקידו של ה'כולל' כתופעה המעצבת את החברה החרדית בישראל. במסגרת בחינה מצביע המאמר על המתח שהתעורר בשנים האחרונות בין שני מודלי 'כולל' שהתפתחו בישראל. הראשון דוגל בעיצוב הכולל כמסגרת סלקטיבית וזמנית שמטרתה לעצב רבנים, מנהיגים ומחנכים שישמשו בעמדות מפתח בקהילה החרדית עם סיום תקופת הכשרתם. המודל השני, לעומת זאת, אינו מתאפיין במטרות קונקרטיות להכשרת לומדיה לתפקידים קהילתיים, אלא כמקום מפל...

המשך קריאה >>

The Ideology of Full-Time Religious Study by Married Men in Israeli Ultra-Orthodox Judaism

(מאגר ביבליוגרפי)
Daniel Schiffman , מאמר
המאמר בוחן את תופעת הכולל בישראל במסגרתה רשומים, נכון לשנת 2011, 70,000 גברים חרדים נשואים. המאמר יוצא מתוך נקודת הנחה כי גידולה הכה משמעותי של תופעת הכולל בעשורים האחרונים מושפע ישירות מיחסה המורכב של החברה החרדית לנושאים דוגמת שירות צבאי והשתתפות בשוק העבודה. יחד עם זאת, המאמר מבקש לחרוג מבחינת פקטורים אלה לטובת בחינת הופעתו של הכולל בהתאם לעיצובו על ידי האידיאולוגיה החרדית וכפי שזו נקבעה מטעם ה...

המשך קריאה >>

The Gendered Display of Work: The Midday Scene in an Ultra-Orthodox Street in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Orna Blumen , מאמר
מחקר זה בוחן את השינויים בתבניותיה המרחביות והחברתיות (spatialization) של החברה החרדית בישראל תוך התמקדות בנושאי עבודה ומגדר. בחינה סטיסטית של שוק העבודה בישראל מצביעה על אבטלה מרצון של כ- 70% מקרב הגברים חרדיים, נכון לשנת 2007, לטובת לימודים בכולל. בעקבות שיעור האבטלה הגבוה בקרב חברה זו, כמו גם לאור גודלה החריג של המשפחה החרדית ממוצעת, נאלצות נשות המגזר החרדי להשתתף בשוק העבודה בנוסף למטלות הבי...

המשך קריאה >>

The Role of Nonprofit Organizations among the Haredi Jewish Community in Israel.

(מאגר ביבליוגרפי)
Eliezer D. Jaffe , מאמר
מאמר המתחקה אחר הופעתן של עמותות חרדיות ללא מטרת רווח שמטרתן לתמוך בהתגבשותה ושמירת צביונה של החברה החרדית בישראל. הקמתן של עמותות אלו, המבקשות לסייע עם אתגריו הסוציו-אקונומיים של המגזר החרדי, נבעה לאור האידאולוגיה המנחה את התנהלותה הכלכלית והחברתית של המשפחה החרדית הממוצעת. כחלק מאידאולוגיה זו, המעודדת את התמסרותו ללימוד התורה של בן הקהילה החרדית, ראו לנכון גופים שונים, פרטיים וציבוריים, למנוע את...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע