המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

תורתם אומנותם? - על חברה וכלכלה בישוב היהודי הטרום-ציוני בארץ ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ישראל ברטל , מאמר , אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, מרכז למורשת בן־גוריון
מאמר העוסק ב'חברת הלומדים' של הישוב הישן, שאף עסקה בפרנסות זעירות וניהלה יחסים כלכליים עם סביבתה הלא-יהודית. הכותב מבקש לערער את הגישה ההיסטוריוגרפית הציונית השיפוטית כלפי הישוב הישן ושיטת ה'כוללים' וה'חלוקה' שלו. בהיעדר אידאולוגיה לאומית ורעיונות של רפורמה חברתית–כלכלית לא עודד קיומה של 'חברת הלומדים' הטרום–ציונית נתק כלכלי בין היהודים לשכניהם. הכותב אף מבקש להצביע על הדמיון שבין חברת הלומדים הטר...

המשך קריאה >>

תפיסת הראוי כבסיס הנעה: חקר מקרה הישיבה

(מאגר ביבליוגרפי)
מרדכי ניסן וישי שליף , פרק , מוסד ביאליק - מכון מנדל למנהיגות
מחקר אודות האמונות, הכוונות והרגשות של הלומדים בישיבה, ובמשמעויות שהם נותנים להתנהגותם בהקשר התרבותי בו הם פועלים. המחקר מבקש לתאר בכלי המחקר אודות ה'הנעה' (מוטיבציה) הנורמטיבית או 'תפיסת הראוי': מה תפיסותיהם באשר לגורמים המניעים אותם ללמוד, מהו היחס וההשפעה ההדדית בית 'תפיסת הראוי' לבין גורמי ההנעה האחרים, מהם הרגשות הנלווים ללימודים בישיבה, והאם תחושת האוטונומיה של היחיד נפגמת כאשר הוא 'נתבע' לל...

המשך קריאה >>

על הנסים' – פריחתו של 'עולם התורה' (הישיבות והכוללים) בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , מרכז זלמן שזר ומרכז דינור
איך קרה שדווקא במדינת ישראל הציונית, קמה 'חברת הלומדים' שכולה 'בני תורה'? בשביל רבים בציבוריות החרדית שעברו את חווית הסחף אל החילון בגולה, מציאות זו הייתה בלתי צפויה לחלוטין. המאמר מנתח את העקרונות ההיסטוריים והסוציולוגיים שמאחורי תופעה זו לאחר השואה, מיסוד הישיבות ובעיקר ה'כוללים', וכנגדם רשת 'בית יעקב' שנועדה לספק את הצד הנשי השותף למגמה זו. ההתפתחות הכלכלית, בעיקר זו של 'מעמד הביניים' בחברה המע...

המשך קריאה >>

חברה במשבר לגיטימציה: היישוב הישן האשכנזי 1917-1900

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , ספר , קולך - פורום נשים דתיות
הספר עוסק בסיפורו של היישוב הישן האשכנזי בשלהי התקופה העות'מאנית, כחברה מיוחדת במינה, שהיתה אמורה להיות חברת מופת המקדישה את זמנה לתפילה וללימוד תורה בארץ הקודש, אבל היתה לחברה שנודעה בעולם היהודי במריבות שבשעריה. בשל פילוגה ופיצולה לכוללים ולמוסדות, לא התגבשה בה אפילו הנהגה קהילתית רבנית אחת, גם לא לנוכח המשבר הקיומי של מלחמת העולם הראשונה. טענה עיקרית במחקר זה: בתוקף היותה 'חברת לומדים' שרבים מב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע