המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בית הכנסת הרב-עדתי בדור המדינה בישראל : אתניות, אורתודוקסיה, לאומיות ומגד

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת בר- אילן ומכון לנדר
המאמר טוען כי נוכח המקרה של בית הכנסת העדתי בישראל, ניתן לראות כי ליחס בין דת לאתניות יש תפקיד מורכב יותר, דיאלקטי משהו, בארגונו של המעבר מבית כנסת חד-עדתי הקרוב לדור המהגרים / העולים, לבית כנסת רב-עדתי בדור המדינה המבטא את תהליכי הטמיעה. לא רק תהליכי החילון אלא גם תהליכי ההתחדשות הדתית הנקשרים בשינוי המזג הדתי בבית הכנסת העדתי, תורמים לשחיקה בדגם החד-עדתי, ולהופעתו של הדגם הרב-עדתי. טענת הכותב הי...

המשך קריאה >>

חרדיות מזרחית – אידיאולוגיה קשיחה וזהות רכה

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
המאמר מתאר שלוש חזיתות שהחרדיות המזרחית מתמודדת בהן כיום. באחת היא ניצבת מול מציאות מפולשת בסגנונות חיים דתיים שאינם חרדיים, הן בתא המשפחתי, הן בקהילות המתפללים והן באזורי המגורים. בשנייה היא מתמודדת עם יחסי הכוחות האתניים בתוך החברה החרדית, ובשלישית מול מוסדות המדינה, כשהיא בקשר בלתי-אמצעי עם ציבור לא-חרדי בעל עמדות לאומיות מובהקות. תוצאת ההתמודדות בחזיתות אלו ניכרת כיום בשלוש מגמות שונות: 1. בחר...

המשך קריאה >>

עצם העניין: על ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה בעידן הפוסט-מודרני

(מאגר ביבליוגרפי)
אלכס וינגרוד , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק מתמקד במרכזיותן של ה'עצמות' בשיח הציבורי, בעיקר בעימות שבין הארכאולוגים הישראלים ובין החרדים על דרכי התייחסות והטיפול בעצמות. השאלה המרכזית היא: הרי למעלה ממאה וחמישים שנה נערכות בארץ חפירות ארכאולוגיות כמעט בלי התנגדות או ביקורת, מה גרם לפרוץ העימות בינם ובין הדת בשנים האחרונות? התשובה כורכת סקירה השוואתית של החברה החרדית בישראל והתרבות האינדיאנית, שאף היא כופפה את הממשל האמריקני לחוקק חוקים...

המשך קריאה >>

מי מפחד מבית המשפט העליון

(מאגר ביבליוגרפי)
גד ברזילי , מאמר , הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
מאמר משנת 1997 הדן ביחסיה של החרדיות עם בית המשפט העליון (עד אז). המחבר טוען כי במרבית פסיקותיו חיזק דווקא בית המשפט את ערכי המדינה היהודית ואת עקרונות הבטחון הלאומי, נמנע מעימותים בנושאים קשים, ותרם מעט מאוד לעיצוב ערכיה הליברליים של מדינת ישראל. הוא שימר את יסודות הלאומיות היהודית, ומנע בכך פרשנות אלטרנטיבית של התפתחות זהות לאומית ישראלית, טריטוריאלית או קהילתית, שאינה מגדירה לאום על בסיס דתי. ל...

המשך קריאה >>

הרב שך – הערצת הרוח, ביקורת הלאומיות וההכרעות הפוליטיות במדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
הפרק מתאר את חייו ומשנתו של הרב אליעזר מנחם מן שך, שלימד תורה במשך כשבעים וחמש שנה, בישיבות בליטא ובישראל, והחל משנות השישים - הסמכות הרוחנית והציבורית העליונה בציבור החרדי-הליטאי. ממפעליו והשפעתו: העצמת חשיבותה של "דעת תורה" וההשקפה התורנית בתודעת הציבור החרדי, הקמת ישיבות רבות בישראל, גיבוש הציבור הליטאי כקבוצה, ייסוד מפלגת 'דגל התורה', עיתון 'יתד נאמן' ומערכת הכשרות 'שארית ישראל'. המאמר סוקר את...

המשך קריאה >>

רב מודרניות בישראל : נשים חרדיות, דתיות לאומיות וחילוניות בהשכלה הגבוהה

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאור בן-חיים , עבודת דוקטור , אוניברסיטת תל-אביב
עבודה החוקרת את המשמעויות של התפשטות ההשכלה הגבוהה בקרב נשות המגזר החרדי בישראל, ביחס לעולם הערכים ולדימויים העצמי של נשים אלה מפרספקטיבה השוואתית. סטודנטיות בנות המגזרים: החילוני, הדתי והחרדי, מושוות זו לזו, במטרה לעמוד על המובחנות והדמיון בין נשים המתנסות בהשכלה הגבוהה, החילונית במהותה, עם אתגרי הדת והמסורת. המחקר מנסה להעריך האם תהליך ההשכלה בקרב הנשים החרדיות מלווה בשינויים ערכיים משמעותיים בי...

המשך קריאה >>

חרדיות, דתיות-לאומיות וחילוניות בהשכלה גבוהה: פרספקטיבה רב מודרנית

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאור בן-חיים , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
בעקבות התפשטותה של ההשכלה הגבוהה בקרב נשות המגזר החרדי, מבקש המחקר לבחון את המשמעויות הנגזרות מתופעה זו ביחס לדימויין של נשים אלה כלפי היבטים של המודרנה והחברה הישראלית. נבחרה פרספקטיבה השוואתית לסטודנטיות משלושה מגזרים: החרדי, הדתי-לאומי, והחילוני. מממצאי המחקר: בהקשר הערכי בולטת העובדה כי שתי הקבוצות הדתיות חולקות מחויבות חזקה לערכים מסורתיים, אך מייחסות חשיבות גם לערכי מודרנה. בסוגיית מעמד האשה...

המשך קריאה >>

עדתיות, דתיות ופוליטיקה: לשאלת מקורותיה של התנועה החרדית בקרב המזרחים

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל ונסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
מאמר המבקש להתחקות אודות מקורותיו והתפתחותו של הזרם החרדי אצל המזרחים. לשם כך הוא נעזר בפרספקטיבה של הרב-מודרניות (Arnason 2002 ועוד), לפיו כל חברה מפתחת מודל אחר של מודרנה. צמיחתה של חרדיות מזרחית בישראל היא קודם כל מן המפגש של דתיותם המקורית מארצות האסלאם עם הדגם של המודרנה שאפיין את החברה הישראלית שקלטה אותם. המאמר עומד על הגדרת המושגים 'חרדיות', 'מזרחיות', 'עדתיות', ובהתאם בונה את המונח 'חרדיו...

המשך קריאה >>

תנועת הנוער העברית 'עזרא': תורה, לאומיות וחלוציות (1936 – 1988)

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים נבון (פחימה) , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר־אילן
מסכת תיעודית מקיפה אודות תנועת הנוער החרדית 'עזרא', מקורותיה והתפתחותה לאורך כחמישים שנה. התנועה הוקמה בגרמניה בשנת 1919, על רקע תנועות הנוער הגרמניות שצמחו אז. המחקר סוקר את תקופת ארץ ישראל שלה, בה תפקדה תחת 'פועלי אגודת ישראל' ובאוריינטציה התיישבותית מובהקת, ומתבסס על ציר היסטורי, ציר חברתי-חינוכי, וכן על היבטים סוציולוגיים ואירגוניים. בין השאר הוא מטפל בשאלות הנוגעות למבנים ותהליכים של תנועות נ...

המשך קריאה >>

חסמים בציבור היהודי הדתי והחרדי בפני שיפור במעמדם של ערביי ישראל ושיפור היחסים בין יהודים לערבים

(מאגר ביבליוגרפי)
דני סטטמן , פרק , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
פרק המבקש להצביע על תרומתו הבעייתית של הציבור הדתי והחרדי לשימורה ולעידודה של התפיסה המפלה כלפי ערביי ישראל ולחיזוק החסמים המונעים שוויון, שייכות, ניעות חברתית ופיתוח של החברה הערבית בישראל. חשיבותו של נושא זה אינה רק בהקשר הצר של קבוצה זו, אלא בהקשר של האפשרות הרחבה יותר לחולל שינוי במעמדם של ערביי ישראל, שכן הריבוי הטבעי של הציבור הדתי והחרדי גדול באופן משמעותי מזה של הציבור החילוני. הכותב סוקר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע