המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

סגנון לבוש של חרדים במאה שערים

(מאגר ביבליוגרפי)
מרים חיינטי , פרק , אוניברסיטה העברית בירושלים, אקדמון - הסתדרות הסטודנטים של ה
פרק הבוחן כמה היבטים של תרבות הלבוש של המשפחה דוברת היידיש במאה שערים, מקבוצת חסידי 'תולדות אהרן'. זהו פרי של עבודת שדה אנתרופולוגית בת שלוש שנים שנערכה בשנות השמונים של המאה העשרים, בעיקר בתחום לבוש הנשים. נקודת מוצא יסודית היא שהלבוש מהווה דרך חשובה לביטוי רמת דתיות, הקובעת את המעמד החברתי, ומתוך כך גם את הציפיות מן ההתנהגות. בהקשר זה, לבוש פריטים אחרים הם למעשה שפה לא מילולית, המשתמשת בסמלים ופ...

המשך קריאה >>

האופנה החרדית בראשית ימי המדינה

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת הלמן , פרק , מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
הפרק עוסק בתרבות הביגוד של החרדים בשנים הראשונות למדינה, בשווה ובשונה מן הציונות הדתית ומן הרוב החילוני. המקורות: עיתונות, תצלומים, עדויות ועוד. הכותבת מתארת את לבוש הגברים ולבוש הנשים דאז, את חוקי הצניעות שהופעלו בידי 'ועד משמרת הצניעות', פולמוסים חינוכיים בקרב 'בית יעקב' בנושא זה, בתי מסחר שונים ועוד. גם הדימוי של החרדי על פי לבושו כפי שהשתקף בעיתונות החילונית מוצא ביטוי במחקר, הכולל אנקדוטות רב...

המשך קריאה >>

מאפייני לבוש נשים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בר-אור ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה מצולמת על לבוש הנשים בחברה החרדית. ההקדמה מציגה את נושא ה'צניעות' וההתמודדות סביבו, ואף מנסה להציע חלוקה פנים מגזרית בענין זה. ה'קולקציה' הרחבה המוצגת מגדירה גם את דפוסי הלבוש והיעודים השונים של כל פריט אופנה, איפור והנעלה, כמו גם את מאפייניו החברתיים ומשמעותו.

המשך קריאה >>

סימני הכר חזותיים של פלגים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בר-אור ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
לבוש אינו דבר של מה בכך בציבור החרדי. לפנינו כעין מדריך אנציקלופדי לסימני ההיכר החזותיים של הפלגים החרדיים השונים, תוך פירוט כל סוגי הלבוש ודרכי ההופעה ברשות הרבים ואף ברשות היחיד. לכמה קבוצות ניתנת גם סקירה היסטורית של התפתחות הלבוש הייחודי שלהן במזרח אירופה או בארצות האסלאם, ההשפעות השונות, התקנות והנוהג שהתקבל בקרבן במשך הדורות כתוצאה ממצבי משבר, התפלגות או גורמי מודרנה מסוגים שונים.

המשך קריאה >>

הישיבה הקטנה בחינוך החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר סקירה מקיף על 'הישיבה הקטנה' - היא ה'תיכון' החרדי לבנים. בפתח המאמר - סקירה היסטורית על מוסד הישיבה וגלגוליו ממזרח אירופה לארץ ישראל. בהמשך - סקירה מפורטת על הישיבות הקטנות הליטאיות, החסידיות והספרדיות לחוד, ומשלל היבטים ומאפיינים: סדרי הלימוד, החינוך, אופי התלמידים, החופשות, ההווי החברתי, חוקים ותקנות, לבוש, תקצוב, ועוד ועוד.

המשך קריאה >>

דפוסי צריכה באוכלוסיה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה מקיפה ומפורטת על כל עולם הצרכנות החרדי: טיב ההכנסות, הקצבאות, החסכונות, סוגי הקניות בתחום האוכל, הלבוש, הרהיטים ומוצרי הבית היחודיים למגזר, וכן הוצאות בית נוספות ייחודיות. כמו כן נסקרים בנפרד תחום הנסיעות, המחשבים, הטלפונים, נופש ורפואה, רשתות המזון והצרכניות החרדיות וייחודן בנוף הכלכלי הישראלי, הוצאות החגים, הלבוש המיוחד ומשמעותו הכלכלית, וכן עולם הגמ"חים והפרסום החרדי.

המשך קריאה >>

לבוש גברים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג ודליה בר-אור , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה מפורטת, מצולמת ומוסברת על לבוש הגברים החרדיים לסוגיו השונים. תחילה פותחים הכותבים בתפישת הלבוש בחברה החרדית, בתולדות הלבוש בעת המודרנית, ומכאן עוברים לסימני ההיכר הכלליים על פי מסורות וחצרות, ולקסיקון-מגדיר מפורט ביותר של כל פרטי הלבוש, מאפייניהם ומשמעותם, הלבשה עליונה ותחתונה, הנעלה, אביזרי נוי שונים, שעונים, וקודים של הופעה גברית באירועים שונים.

המשך קריאה >>

הגאולה על כתפיהן

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
כיצד התפתחה אופנת השאלים בקרב הנשים החרדיות? האם מדובר בצניעות מחמירה עקב דיכוי פטריארכלי, או העצמת הנשים את עצמן מתוך אמונה בכוחותיהן המאגיים? תקציר נורמות מחמירות של צניעות נחשבות במרבית המחקרים, ביטוי לדיכוי פטריארכלי. מאמר זה מתמקד באחד מביטויי הצניעות שחדרו בשנים האחרונות לחברה החרדית: עטיית 'שאלים' (שכמיות) כהים על נשים חרדיות בצאתן לרשות הרבים. המאמר דן באופן התהוותה של אופנה זו ובמשמעוי...

המשך קריאה >>

"גרביים בפנים וגרביים בחוץ" - הלבוש החרדי ותפיסת הזמן בעולם הדתי

(מאגר ביבליוגרפי)
ניסן רובין ואדמיאל קוסמן , מאמר , בית מורשה - ירושלים
המאמר מבקש לפענח את המשמעויות התרבותיות של הלבוש החרדי, לאור הטענה שיש ללבוש זיקה לתפיסת הזמן. להזדהות של האדם החרדי עם הביגוד המיוחד לו יש מטרה כפולה מנקודת המבט של ממד הזמן. מטרה אחת מצויה במישור האופקי, והיא באה לבטל את הזיכרון ההיסטורי הריאלי. היא מחברת את תחילת הזמן עם סוף הזמן באמצעות הבגד שאינו משתנה ולא ישתנה. מטרה שנייה היא במישור האנכי, והיא מטרה מיידית – לבטל את הקיום הפרטי של האינדיביד...

המשך קריאה >>

The Many Shades of Black: Diverse Voices in Haredi Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Sima Zalcberg , מאמר
מאמר דעה המבקש לערער את התפיסה הרווחת הרואה בחברה החרדית ישות הומוגנית בעלת מאפיינים אחידים ונוקשים. תפיסה זו, שצמחה בין היתר הודות לקוד הלבוש האחיד בו נדרשים החרדים לנקוט, מתעלמת לטענת מחברת המאמר מהדינאמיות המאפיינת את החברה החרדית שעה שזו האחרונה נדרשת לקבוע את אופי יחסה לנושאים רגישים שונים. לצורך המחשת דינאמיות זו מציגה מחברת המאמר את רשמי התחקותה אחר אורח חייהן של נשות חסידות 'תולדות אהרן',...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע