המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין לימוד תורה לפרנסה: חברת לומדים ומתפרנסים בלונדון

(מאגר ביבליוגרפי)
עמירם גונן , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר על דפוסי החיים בקהילה החרדית של אזור סטמפורד-היל בלונדון, שהיא כיום ברובה חסידית. מחקר זה מתמקד ביחסים שבין לימודים תורניים לפרנסה מעבודה. התמונה העולה מן המחקר היא של חברת לומדים ומתפרנסים, בה כשני שלישים מן גברים החרדים מתפרנסים. זאת, בשונה מן המצוי בישראל, בה אומדן המתפרנסים בקרב הגברים החרדים הוא שליש. על פי ממצאי המחקר, החרדים בלונדון חיפשו איזונים בין לימוד תורה ופרנסה המתבטאים בטיפוסים...

המשך קריאה >>

כלכלה, דת וזהות : הקהילה הליטאית בירושלים ובלונדון

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית פלינט , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, רסלינג -המרכז להיסטוריה גרמנית על שם ר. קבנר
המאמר סוקר את 'קו התיחום' בין החובות ההלכתיות לבין המציאות שבה הן מיושמות, תוך מתח קיומי המאיים על שימור הקהילה. הבחירה בזרם הליטאי נעשתה כיון שהוא נחשב לזרם ההומוגני הרחב ביותר, והשפעתו רבה. תחרות בין קבוצות תוך התפתחות דתית יוצרת זהות, והמאמר סוקר את התפתחותה והבנייתה של הזהות הקבוצתית הליטאית בירושלים, תוך סקירת המנגנונים החברתיים, הארגוניים והמרחביים המרכיבים אותה. בלונדון לעומת זאת מתקיימים מ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע