המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Liberalism and the Right to Culture

(מאגר ביבליוגרפי)
Avishai Margalit וMoshe Halbertal , מאמר
מאמר הבוחן את שאלת מימושה של הזכות לתרבות-מיעוט במסגרת מדינה ליברלית. בחינה זו, הנשענת על ניתוח פילוסופי של מושג 'ליברליזם' לעומת מושג 'הזכות', מתמקדת בשתי קבוצות מיעוט בישראל: החברה החרדית והמגזר הערבי. מערכות הערכים עליהן אמונים שני מיעוטים אלה מתנגשות לא אחת עם הערכים הליברליים המאפיינים את תפיסותיהם של הרוב הישראלי ומדינת ישראל. לצורך הנחת מסגרת מתודולוגית לדיון בזכות מימושן של חברות מיעוט אלו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע