המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Are They like Their Grandmothers?" A Paradox of Literacy in the Life of Ultraorthodox Jewish Women

(מאגר ביבליוגרפי)
Tamar El-Or , מאמר
המאמר, המתבסס על עבודת שטח עם נשים חרדיות המזוהות עם חסידות גור, מתאר את המגמה המאפיינת את החברה החרדית בישראל בניסיונה למנוע שינויים חברתיים באמצעות מסגרות החינוך, שעה שמשמעותה ויישומה החברתי של השכלתן של נשים חרדיות מפוקחים מטעם הגברים בקרב קהילה זו. המאמר מניח, כמסגרת עבודה, את מחקרו של קרל קסטל (Kaestle 1985) המבקש להתחקות אחר אופייה של ההשכלה בקרב חברות שונות, כמו גם אחר זיקתה לתופעות רחבות י...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע