המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יחסם של ראשי רבני ירושלים ללימודי חול בראשית המאה ה-20

(מאגר ביבליוגרפי)
שפרה מישלוב , מאמר , מכללת ליפשיץ
המאמר מנתח את עמדותיהם של רבני ירושלים בראשית המאה ה-20 כלפי לימודי חול, במוקד המאמר: עמדותיהם של הרב קוק והרב זוננפלד, שלמרות שנחשבו לבני-פלוגתא חריפים ועמדותיהם כלפי לימודי חול היו קיצוניות לשני הצדדים, טוענת הכותבת כי עם הזמן חלה התקרבות בדיעותיהם. הדברים אמורים כלפי מוסדות שמחוץ לירושלים ושהשתייכו ל'ישוב החדש', עליהם הסכים הרב זוננפלד שישלבו לימודי חול, בשל 'מצב החינוך המתדרדר בארץ', והשילוב ה...

המשך קריאה >>

בין קודש לתכל'ס: גברים חרדים לומדים מקצוע

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר בוחן את האינטראקציה בין צעירים חרדים בעלי רקע ישיבתי לבין מסגרת להכשרה מקצועית-טכנולוגית, 'המרכז החרדי להכשרה מקצועית'. השאלות העיקריות: מהו הרקע של הלומדים במרכז? כיצד הם מסבירים את החלטתם לצמצם את לימודי הקודש לטובת לימודי חול? מה הן הדילמות המלוות מעבר זה, וכיצד מגיבה לכך סביבתם? מממצאי המחקר: התלמידים החרדים מחזיקים בעמדות רציונליות ביחס לשוק העבודה המודרני, תוך הסתמכות על האוטונומיות של...

המשך קריאה >>

מערכת לימוד משלימה לחינוך החרדי – סוגיית הנשים

(מאגר ביבליוגרפי)
מעין שחף , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
המאמר עוסק במערכת לימוד משלימה לנשים, שהכותבת ממליצה להקים לטובת הבנות החרדיות. מקומן של הנשים נפקד מן השיח אודות לימודי החול בחינוך החרדי. למרות ששם הקושי מועט יותר, עדיין אין הנשים זוכות למסלולים שיסייעו להן לממש את הפוטנציאל שלהן, והן נותרות חלק מסטטיסטיקת העוני ולימודים כלליים מוגבלים. המאמר סוקר את המצב ב'סמינרים' ואת העומד מאחורי העובדה שאין הם מגישים את חניכותיהן לבגרויות. במילים עדינות היא...

המשך קריאה >>

קודש וחול בתפישת העבודה: המקרה של האורתודוכסיה היהודית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נורית שטדלר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר הפורש את תמונת העולם של העבודה והפרנסה בקהילה החרדית-ליטאית בישראל, תוך עיון וניתוח הביטויים הדתיים והקהילתיים הנגזרים מכך. המחקר עוסק במסגרת התיאורטית, בפריחתה של הדת בין הגשמי לשמימי, ב'קודש וחול' בקהילה הליטאית, ובהבניית כלי מחקר המתאימים לחברה זו. מקום עיקרי תופסת דמות האשה המפרנסת, ואופן חלוקת העבודה במרחב הביתי בין הגבר לאשה. המחקר כולל גם היבטים תיאולוגיים-חברתיים: הקצנה דתית, פרישות ו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע