המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ליווי והערכה של סטודנטים חרדים הלומדים במסגרת לימודי הנדסאות

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , דוח מחקר , משרד הכלכלה - מחקר וכלכלה
הנהלת משרד הכלכלה בקשה לבחון דרכים להגדלת מספר הגברים החרדים שישתלבו בלימודי הנדסאות ובהגדלת שיעורי הבוגרים מקרב אוכלוסייה זו. לפיכך, התבקש מנהל מחקר וכלכלה על-ידי מנהלי מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית) לגבש תוכנית הערכה וליווי מחקרית למסלול לימודים זה במטרה לבחון את הנקודות הבאות: אפיון חברתי של תלמידי הנדסאות במגזר החרדי, בחינת מערך הקשיים במהלך הלימודים ושביעות הרצון מהלימודים, בחינת הסיבו...

המשך קריאה >>

יחסם של תלמידי ישיבות חרדים ללימודים כלכליים וללימודי מקצוע

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב לופו ואסף מלחי , ספר , משרד התעשיה והמסחר - מנהל תכנון, מחקר וכלכלה
משנת 1996 החל מפנה חלקי בחברה החרדית ביחס להכשרות מקצועיות ולימודים אקדמיים. אך למרות השנים שחלפו, התוצאה בקרב הגברים בחברה החרדית מוגבלת מאוד בהיקפה וחלשה בהשפעתה. הכותבים מבקשים לבחון את עמדותיהם של בני הישיבות בגילאי החינוך העל יסודי (17-20) ביחס ללימודי מקצוע או השכלה גבוהה כמו גם בחינת הנכונות ללימודים אלו בקרב התלמידים כבר בגילאי הישיבה. קבוצת המחקר הקיפה כ-400 תלמידי ישיבות "גדולות". נבחרו...

המשך קריאה >>

טיפול פסיכולוגי בחברה החרדית - תרופה או טריפה

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר היון , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה עיתונאית על השינוי הדרמטי ביחס לפסיכולוגיה ולפסיכולוגים בחברה החרדית. הסקירה פותחת בלימודי הפסיכולוגיה בקמפוסים השונים המיועדים לחרדים, ועוסקת בעמדות רבנים מסורתיות, בהתמקצעות התחום, בגורמים מטפלים וביחסי מטפל-מטופל, חילוני ודתי, וכן במטפלים חרדיים בלתי רשמיים.

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של יוחאי חקק 'בין קודש לתכל'ס'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , ביקורת , אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מאמר ביקורת על ספרו של יוחאי חקק 'בין קודש לתכל'ס'. לדברי המבקר החיבור מעלה תובנות לגבי נקודות מפגש בין עולמות תרבותיים שונים בחייהם של אלה העוברים בין מסגרות הלימוד אך נשארים בחברה החרדית . אך בפועל, המחקר שלפנינו אינו כולל עדויות להתנגשויות דרמטיות מאוד בין שתי תרבויות הלימוד. המחבר למד את הדברים בעיקר מתוך היכרות כללית עם החברה החרדית ומתוך קריאה בספרות הדרכה של לומדי תורה. יתכן שהממצא החשוב בי...

המשך קריאה >>

בין קודש לתכל'ס: גברים חרדים לומדים מקצוע

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר בוחן את האינטראקציה בין צעירים חרדים בעלי רקע ישיבתי לבין מסגרת להכשרה מקצועית-טכנולוגית, 'המרכז החרדי להכשרה מקצועית'. השאלות העיקריות: מהו הרקע של הלומדים במרכז? כיצד הם מסבירים את החלטתם לצמצם את לימודי הקודש לטובת לימודי חול? מה הן הדילמות המלוות מעבר זה, וכיצד מגיבה לכך סביבתם? מממצאי המחקר: התלמידים החרדים מחזיקים בעמדות רציונליות ביחס לשוק העבודה המודרני, תוך הסתמכות על האוטונומיות של...

המשך קריאה >>

על טהרת התואר: לימודים אקדמיים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
גלעד מלאך , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר מנתח את תהליך כניסתם של חרדים ללימודים אקדמיים. תהליך שחל בשלהי שנות התשעים של המאה העשרים, ומאז הוא מתעצם והולך. המחקר מצביע על כך שהקמת מסלולים אקדמיים לחרדים הינה חלק ממגוון הסדרים שהתפתחו בתקופה זו, שמטרתם שילוב החברה החרדית במשק הישראלי. במסגרת הסדרים אלו הוקמו גם מסלולים ייחודיים לחרדים בתחומי הצבא והשירות האזרחי, ההכשרה המקצועית, ההשמה והתעסוקה. המחקר מציג מודל הכולל את התנאים שאפשרו...

המשך קריאה >>

"יגעת ומצאת תאמין": מאפייניהם של תלמידים חרדים הנתמכים על-ידי קרן קמ"ח במסלולים אקדמאיים ומקצועיים

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי ומיכל בראל , נייר עמדה , משרד התמ"ת - מחקר וכלכלה
נייר עמדה המבקש לסקור ולבחון כיצד ניתן לעודד צעירים חרדים ללמוד במסגרות ללימודים גבוהים, בכדי לקדם את השתלבותה של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה הישראלי ובכך לשפר את מעמדה ומצבה הכלכלי. קרן קמ"ח (קידום מקצועי חרדי) הינה הגורם המשמעותי ביותר בסיוע כלכלי לחרדים המעוניינים ללמוד לימודים אקדמאים או מקצועיים. הקרן החלה את פעולתה בסוף שנת 2112 במטרה לאפשר לצעירים חרדים להיחלץ ממעגל העוני ולהשתלב במסלולים...

המשך קריאה >>

בחזרה מן האוטופיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל רביבו , מאמר , מרכז שלם
המאמר סוקר את ההתפתחויות החדשות בקהילה החרדית בראשית המאה העשרים ואחת. לדברי הכותב, התפתחויות אלה אינן משקפות רק שינוי קל בצורת החיים החרדית. יש בהן משום תיקון של ממש בהשקפת העולם, והודאה חלקית בכך שהמאמץ ליצור קהילה לומדת גדולה, שבה רק התלמיד חכם ורעייתו המסורה זוכים לכבוד, מיצה את עצמו. זוהי ראשיתו של תהליך שיהיה בוודאי אטי וכואב. הדעת נותנת כי שינוי זה יהיה מהיר יותר בחוגים ספרדיים וחסידיים, הר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע