המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות

(פרסומי המרכז)
כ- 6.5% מהתלמידים החרדים בישראל לומדים בישיבות תיכוניות המשלבות לימודי קודש וחול, ומגישות את תלמידיהן לבגרות. מכון ירושלים למחקרי מדיניות בודק בפרסום זה, באמצעות שני סקרים, את הנכונות בקרב ההורים בחברה החרדית לשלוח את ילדיהם ללימודים בישיבות אלה, ולמעשה את גישתם לנושא לימודי החול. נמצא כי 17% מההורים מעוניינים שילדיהם ילמדו במסגרות אלו, ו 42% נוספים אינם מתנגדים לכך.  כ- 6.5% מהתלמידים החרדים בי...

המשך קריאה >>

בין קודש לתכל'ס: גברים חרדים לומדים מקצוע

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר בוחן את האינטראקציה בין צעירים חרדים בעלי רקע ישיבתי לבין מסגרת להכשרה מקצועית-טכנולוגית, 'המרכז החרדי להכשרה מקצועית'. השאלות העיקריות: מהו הרקע של הלומדים במרכז? כיצד הם מסבירים את החלטתם לצמצם את לימודי הקודש לטובת לימודי חול? מה הן הדילמות המלוות מעבר זה, וכיצד מגיבה לכך סביבתם? מממצאי המחקר: התלמידים החרדים מחזיקים בעמדות רציונליות ביחס לשוק העבודה המודרני, תוך הסתמכות על האוטונומיות של...

המשך קריאה >>

קודש וחול בתפישת העבודה: המקרה של האורתודוכסיה היהודית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נורית שטדלר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר הפורש את תמונת העולם של העבודה והפרנסה בקהילה החרדית-ליטאית בישראל, תוך עיון וניתוח הביטויים הדתיים והקהילתיים הנגזרים מכך. המחקר עוסק במסגרת התיאורטית, בפריחתה של הדת בין הגשמי לשמימי, ב'קודש וחול' בקהילה הליטאית, ובהבניית כלי מחקר המתאימים לחברה זו. מקום עיקרי תופסת דמות האשה המפרנסת, ואופן חלוקת העבודה במרחב הביתי בין הגבר לאשה. המחקר כולל גם היבטים תיאולוגיים-חברתיים: הקצנה דתית, פרישות ו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע