המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקשר בין תפיסת מבנה בית ספרי - תחזוקת המתקנים לבין תפיסת מנגנוני למידה ארגוניים בקרב מורי בתי ספר יסודיים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה קזיוף , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
המחקר עוסק בשאלת הקשר שבין מנגנוני למידה ארגוניים לבין תפיסת המבנה הפיזי ורמת תחזוקתו של בית הספר במגזר החרדי. לצורך כך חולקו שאלונים ל-623 מורים מ-59 בתי-ספר יסודיים חרדיים, בהם הוצגו שאלות בדבר תפיסת המבנה הפיזי של בית הספר והיחס למרחב הלימודי. כמו כן הוצג שאלון בדבר היקף מנגנוני הלמידה הארגוניים בבית הספר. המחקר מצא קשר חיובי בין תפיסת המורים את הסביבה הפיזית של בית הספר (תחזוקה, תנאים, עיצוב ו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע