המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המאבק על צביונה התרבותי של ירושלים - הסדרים, תסריטים ולקחים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
פרסום ראשון של צוות המחקר שפעל במסגרת מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ובדק את היחסים בין דת למדינה ברמה הארצית ובין דת וחברה ברמה העירונית. המחקר ברמה העירונית, שבמרכזו ירושלים ובני ברק, עוסק במאבקים על אזורי מגורים, על כללי ההתנהגות ברשות הציבור ועל השליטה במערכת הפוליטית. השאלה העומדת במרכז המחקר היא מה תהיה דמותה התרבותית של ירושלים בעתיד: האם תהיה זו עיר הטרוגנית שחילוניים וחרדים חיים בה במשות...

המשך קריאה >>

ירושלים 1949-96: דינמיקת אוכלוסין מרחבית ותחרות אתנו-דמוגרפית

(מאגר ביבליוגרפי)
פנחס ולדמן , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לגיאוגרפיה
העבודה עוסקת בדינמיקת האוכלוסין בירושלים ובתחרות האתנו-דמוגרפית בין אוכלוסיות בעיר. ההתמקדות היא באוכלוסיה היהודית וזו שאינה יהודית, ובתוך המגזר היהודי פנימה בין חרדים לשאינם חרדים. המחקר מקיף נתונים של אוכלוסיית ירושלים במשך 46 שנה, שהצטברו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המחקר מסכם שקיימת תחרות אתנו-דמוגרפית על טריטוריה, לצד תופעות דמוגרפיות כמו אוכלוסיה מזדקנת, גידול האוכלוסיה, שונות אתנית גבוהה, הנו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע