המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מאה שערים וסביבתה

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית לנגבוים , קובץ מאמרים , אריאל
ספר מקיף על שכונת מאה שערים מיום היווסדה, בהשתתפות כותבים רבים, חוקרים ומספרי זיכרונות, תמונות ומסמכים. המחקרים עוסקים בין השאר במרקם הדתי החברתי, ביחס התושבים לציונות בעבר ובהווה, במודעות הקיר, בלבוש החרדי ובאיכות הסביבה בשכונה. כמו כן נסקרות השכונות סביבה: בתי אונגרין, בתי ויטנברג, בתי ורשה, בתי נייטין, בתי מילנר ושכונת בית ישראל. סקירות מיוחדות על בתי הכנסת השונים, קהילות החסידים, דמויות היסטור...

המשך קריאה >>

הנחיות לכותבי מאמרים

(כללי)
להלן הסבר מפורט המגדיר את האופן בו יש להגיש מאמרים לכתב העת לחקר החברה החרדית או כפרסומים מחקריים. א.    שם מחבר המאמר והמוסד או הגוף בו הוא פועל: בעמוד הראשון של כתב היד יש לרשום את שם המחבר ומתחתיו את שם המוסד או הגוף בו פועל המחבר בהקשר לכתיבת המאמר. ב.    שם המאמר בראש העמוד השני יש לרשום את שם המאמר מבלי לציין את שם המחבר. הדבר דרוש על מנת לשמור על אלמוניות המחבר בעת העברת המאמר לקוראים-מע...

המשך קריאה >>

רשימת המאמרים

(כללי)
 רשימת המאמרים בכתב העת לחקר החברה החרדית לפי סדר יורד של מועד ההוצאה לאור   מאמרים כרך 2 תשע"ה תקצירים מקוצרים להצגה מוקדמת התפתחותם של מחקרי-מדיניות אודות החרדים בישראל כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (אוקטובר 2014): 23-1  תקציר: במסגרת הספרות המחקרית על החרדים בישראל (קפלן, 2003, 2009) אך גם במקום משלו, התעצב תחום מחקר ייחודי, מחקרי מדיניות על החרדים. במאמר זה אעמוד על חשיבות תחום מחקר זה, ייח...

המשך קריאה >>

חברת הלומדים - דגם במבחן

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורוביץ , מאמר , משכל
מעטים הם התיאוריות והמודלים אשר השפיעו במהלך ההיסטוריה של החברה הישראלית בצורה כה נרחבת כפי שהשפיע הדגם של 'חברת הלומדים', כאמצעי לפיענוח תהליכים ומגמות בקרב החרדים בישראל. קובעי מדיניות, אנשי אקדמיה, כלכלנים, גופים עסקיים ומושאי המחקר עצמם מרבים להשתמש במינוחים של 'חברת הלומדים' ובהשתמעויות של צורת התבוננות זו. המאמר סוקר את ראשית מחקר 'חברת הלומדים' והטבעת המונח בידי מנחם פרידמן, ומזהה בו שתי תק...

המשך קריאה >>

פורסם עדכון במאגר הביבליוגרפי

(חדשות ואירועים)
לנוכחיותכם, לאחרונה עלה עדכון של הפריטים במאגר הביבליוגרפי וכעת יש בו מעל 1000 פריטים. מוזמנים למצור הפניות לטקסטים רלוונטים למחקריכם ואולי גם את קבצי המחקרים עצמם.

המשך קריאה >>

מודל ה'שוק' וההקצנה הדתית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , כיוונים
הפרק מבקש לדון בתופעת ה'חומרות' ההלכתיות, קרי מילוי החובות הדתיות בצורתן המקסימליסטית, תופעה שהפכה למאפיין מרכזי של קבוצות-עילית בחברה החרדית לאחר השואה. הנחת היסוד היא שתופעות כאלה לא יכלו להתרחש בקהילות בגולה כאשר כולם שמרו על ההלכה, אלא רק בימינו לאחר התפוררות הקהילה, התאפשר החילון מכאן, והתאפשרה ההחמרה מכאן. התופעה מוסברת באמצעות 'מודל השוק' של הסוציולוג פיטר ברגר, לפיו דווקא הודות לסביבה החיל...

המשך קריאה >>

אורתודוקסיה וחרדיות באמריקה ובישראל : היבטים היסטוריים-השוואתיים

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , משכל
כל קהילה חרדית הפנימה דברים שונים מסביבתה הגיאוגרפית, הפוליטית, החברתית, התרבותית, הכלכלית והדתית. המאמר מבקש לפתח את המודעות המחקרית לשונות הרבה שבין המחנות האורתודוקסי והחרדי שבאמריקה, ובין החרדים שבישראל. זאת באמצעות כמה היבטים כלליים וראשוניים לבחינת ההשפעות הסביבתיות על האורתודוקסיה באמריקה, בארץ ישראל ובמדינת ישראל, החל מסוף המאה ה-19, ועל החיים החרדיים במדינות אלה במחצית השניה של המאה העשרי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע