המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אזרחים בשכונות הספר הצפוניות של ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
משה ארנולד , מאמר , יד יצחק בן-צבי, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן אוניברסיטת תל- אביב - העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי
פרק העוסק באזרחים בשכונות הצפון בירושלים בימי מלחמת העצמאות – תש"ח, בתוך כך ביהדות החרדית בירושלים בימי המלחמה. מתוך מקורות ארכיוניים מציג הכותב נתונים בדבר השתתפותם של אנשי אגודת ישראל בלחימה ובתפקידים אחרים עקב שעת החרום. כמו כן מופיעים נתונים על פרשת גיוס תלמידי הישיבות בירושלים, אופי הישיבות השונות בירושלים, המגעים הפוליטיים, עמדת הרבנים ועמדת התלמידים, סוגי השירות וקורות הפטור שניתן אז לתלמיד...

המשך קריאה >>

למידת מבוגרים בגישה רב-תרבותית – הנתיב הקריטי לשילוב האוכלוסייה החרדית בעבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
רינה סוצקבר-כהן , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
המאמר מציע את 'מודל מגן' ללמידת מבוגרים, כפתרון מועיל עבור האוכלוסייה החרדית, וכדגם חדש של 'יששכר וזבולון' בתוך הקהילה החרדית עצמה, ובינה לבין הקהילות האחרות בחברה הישראלית. מערכת חדשה של איזונים בין חלק החברה תסייע להגברת חוסנה, ויש לתת את הדעת על כך בהקשר של למידת מבוגרים. המאמר מנתח את סוגיית השתלבות החרדים, את הנחות היסוד ואת התוכניות השונות, וכן את החסמים העומדים בפני החרדים בענין זה לעת עתה....

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע