המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

על המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה ורדי , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
סקירה על בית הספר 'אמן', המיועד לציבור החרדי, שהפך למוביל ולפורץ דרך במגזר. בהדרגה נפתחו בו מחלקות מקצועיות ללימודי תעודה: אמנות פלסטית, צילום ומדיה דיגיטלית, צורפות ועיצוב קרמי. בשנה האחרונה נרשם הישג רב-משמעות עם הקמתה של אקדמיה לאמנות לציבור החרדי בשיתוף עם 'בצלאל'. המאמר סוקר את התפתחות המוסד, את ההישגים האמנותיים, את הפעילות ואופי היצירות, את מקורות ההשראה ואת תערוכות התלמידות.

המשך קריאה >>

הקולנוע החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מרלין וניג , ספר , רסלינג
מאז ראשית שנות האלפיים החלה לצמוח, לראשונה בישראל, על חורבות המיתוסים וההסתייגויות, תעשייה קולנועית חרדית. תעשייה זו פועלת על בסיס ניסיונות בוסריים קודמים בתחום התיאטרון והאומנויות בכלל המיועדים למגזר החרדי. תעשייה קולנועית זו מקבלת תוקף מיוחד בגבולות המוכתבים לה בחברה החרדית (גבולות חברתיים ברורים, חוקי הלכה חד-משמעיים והיתרים שונים), ויוצרת אסכולה רעיונית חדשה בעלת מאפיינים ייחודיים שאינם מקבלים...

המשך קריאה >>

פורום משלהן': עמדות ביחס לאינטרנט בקרב הגולשות בפורומים סגורים המיועדים לנשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אזי לב-און ורבקה נריה-בן שחר , מאמר , האגודה הישראלית לתקשורת והרשות השניה לטלויזיה ולרדיו
האינטרנט הוא מן הטכנולוגיות השנויות ביותר במחלוקת במגזר החרדי, והוא מציב בפניו אתגרים ייחודיים. בשל תכונותיו של המדיום החדש קיים חשש כבד מחשיפת הציבור החרדי לדברי כפירה בדת ולתכנים בוטים, אלימים ומיניים. המאמר מציג את תפיסתן של נשים חרדיות באשר להשפעות האינטרנט, נשים הגולשות באינטרנט בפורומים סגורים המיועדים לנשים חרדיות בלבד. מדובר בתופעה ייחודית: נשים חרדיות המשתמשות בטכנולוגיה מודרנית במרחב אשר...

המשך קריאה >>

מדברים כהלכה: על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורלי צרפתי , מאמר , האגודה הישראלית לתקשורת - הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו
המאמר בוחן את הרטוריקה של הפרסומת המודפסת בעיתונות החרדית במשך עשור (2008-1998). אסטרטגיית הפנייה של הפרסומת בעיתונות החרדית מבטאת את המתח בין שתי מגמות מנוגדות בחברה החרדית: מחד גיסא עמדה מסורתית המחייבת שימור והסתגרות פנימה, ומאידך גיסא ביטוי נרחב למדי של פתיחות להשפעות החברה החילונית-מודרנית. הממצאים מלמדים כי לצד שימוש בתכנים ההולמים את אורח חייו וערכיו של הציבור החרדי, כגון סמלי דת, ציטוטים מ...

המשך קריאה >>

Women as a Key to Enhancing Road Safety in Ultraorthodox Communities in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Noga Guggenheim וOrit Taubman-Ben Ari , מאמר
מאמר המתחקה אחר מודעותה המוגבלת יחסית של החברה החרדית לנושא הבטיחות בדרכים. חוסר המודעות אותה מפגינה החברה החרדית בנידון מיוחס במסגרת המאמר לשני גורמים מרכזיים: (1) מאפייניה הייחודיים של חברה החרדית המבחינים אותה מזו המודרנית, ו(2) יחסה המסתייג למדי מכלי המדיה השונים המונע ממנה להיחשף בפני תכנים המדגישים את חשיבות הנושא הנידון. בנוסף לכך סבור המאמר כי החרגתו הכמעט מוחלטת של נושא הבטיחות בדרכים מהש...

המשך קריאה >>

Modern Ultra-Orthodoxy: The Development of the Ultra-Orthodox Middle Class

(מאגר ביבליוגרפי)
Haim Zicherman וLee Cahaner , תקציר מחקר , The Israeli Democracy Institute
התקציר מסכם ספר שיצא לאור בעברית אשר מתחקה אחר המגמה ההולכת וגדלה בקרב החברה החרדית המתאפיינת בהופעתה והתבססותה של ה'חרדיות המודרנית'. התפתחותה של מגמה זו, המזוהה עם חלק לא מבוטל של חברי הקהילה החרדית, מתרחשת כתהליך כפול, במסגרתו מבקשים החרדים המודרניים לאמץ את יתרונותיו של העולם המערבי, מחד, תוך שמירת אמונים למסורת החרדית ולאידאולוגיה המעצבת אותה, מאידך. כפילות זו באה לידי ביטוי ב(1) השכלתו ורמת...

המשך קריאה >>

Exacerbating Social Cleavages: The Media's Role in Israel's Religious-Secular Conflict

(מאגר ביבליוגרפי)
Matt Evans , מאמר
המאמר מבקש להתחקות אחר אופייה והתפתחותה של המדיה הישראלית לאור המתח השורר בין המגזר החרדי ובין זה החילוני בישראל, כמו גם אחר תפקידה של המדיה במסגרת הקונפליקט ההולך ומעמיק בין מגזרים אלה. התחקות זו נעשית לאור הצעתם של וויליאם גמסון (Gamson 1989) וגדי וולפספלד (Wolfsfeld) המייחסת משקל לא מבוטל לתפקידה של המדיה, המזוהה עם מגמה חברתית כזו או אחרת, במסגרת המתחים הנוצרים בין חלקיה השונים של חברה נתונה....

המשך קריאה >>

Gender, Religion, and New Media: Attitudes and Behaviors Related to the Internet Among Ultra-Orthodox Women Employed in Computerized Environments

(מאגר ביבליוגרפי)
Rivka Neria-Ben Shahar וAzi Lev-On , מאמר
המאמר מתחקה דפוסי דחייה ואימוץ של טכנולוגיות חדשות בקרב חברות דתיות-שמרניות תוך בחינת יחסן של נשים חרדיות לשימוש באינטרנט כמקרה בוחן. בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בהשתתפותן של נשים חרדיות בשוק העבודה במסגרות משרדיות שונות המצריכות שימוש במחשוב ובאינטרנט. נשים אלו, המבקשות לשמר את תפיסתן הערכית, נאלצות להתמודד עם חוסר הלימה בין עקרונות אידאליים, המשווים לתופעת האינטרנט ערך שלילי, ובין דרישותיו...

המשך קריאה >>

The Learners’ Society: Education and Employment among Ultra-Orthodox (Haredi) Women

(מאגר ביבליוגרפי)
Rivka Neria-Ben Shahar , מאמר
המאמר מתחקה אחר התפתחותן של מגמות שונות בחברה החרדית בישראל לאור משתנים סוציו-דמוגרפיים מרכזיים דוגמת השכלה, תעסוקה, שיעור ילודה והיחשפות לכלי מדיה שונים. בעקבות סקר שנערך בקרב 300 נשים חרדיות מירושלים, הן מהזרם הליטאי והן מזה החסידי, מצביע המאמר על זיקה ישירה והשפעה הדדית בין משתנים אלה, שעה שבין רמת ההשכלה וההשתכרות במשק ובין שיעור הילודה מתקיים יחס הפוך. במסגרת בחינה זו עולה כי נשים ליטאיות עו...

המשך קריאה >>

A Messiah from the Dead: Cultural Performance in Lubavitcher Messianism

(מאגר ביבליוגרפי)
Simon Dein , מאמר
מאמר הבוחן את המשבר אותה חווה תנועת חב"ד בעשורים האחרונים כתוצאה ממותו של מנהיגם, הרבי מליובאוויטש, בשנת 1994. במסגרת בחינה זו מתמקד המאמר באופן התמודדותו של הזרם המשיחי בחב"ד עם היעדרותו של הרבי הנתפס בעיני חסידי חב"ד, בכלל, ובעיני חברי הזרם המשיחי, בפרט, כמשיחם הוודאי של ישראל. עיקרו של המשבר אותו חווים החסידים כרוך בפער הקוגניטיבי שנוצר בין האמונה החב"דית בדבר זהותו של הרבי כמשיח ובין המציאות ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע