המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

קורבן מסובסד: תמיכת המדינה בדת בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי ברמן , מאמר , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
המאמר מציע שלושה נימוקים כלכליים לביטול חוקים הקשורים לאוכלוסייה החרדית בישראל. ראשית, מערכת הסובסידיות הקיימת יצרה עוני רב ותלות בסעד בקהילה החרדית. שנית, הכוח המונופוליסטי מגביל את התחרות בשוק השירותים הדתיים, דבר המביא לאספקת שירותים נחותה בהשוואה למה שניתן לשאר האוכלוסייה. שלישית, מדינה המאפשרת תשלומי העברה המפלים לטובה קהל בוחרים מסויים, מתמרצת התארגנות של מפלגות פוליטיות-דתיות, המערערות את י...

המשך קריאה >>

מהפכת ההשכלה האקדמית בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אריאל דרעי , הרצאה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
כמות הפונים והמתעניינים בלימודים אקדמיים בחברה החרדית הולכת וגדלה משנה לשנה. מעמדם של הסטודנטים החרדים הולך ותופס מקום של כבוד בתוככי הקהילה החרדית. ואפילו הרבנים כבר מעניקים הכשר שבשתיקה ללא מעט תוכניות לימוד אקדמיות בתנאי כמובן שזה נעשה בהתאם לגדרים ולסייגים שנקבעו. ניתוח של השינויים הדרמטיים האלו מעלה כי קיימות שלש סיבות עיקריות לתזוזה ולפתיחות בקרב החברה החרדית ביחס לעולם האקדמיה: הראשונה, הלח...

המשך קריאה >>

השפעת מסלול התעסוקה של מרכז השקעות על התעסוקה: מחקר תיאורטי ואמפירי

(מאגר ביבליוגרפי)
אמציה סמקאי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לכלכלה
מחקר הבודק את השפעת המענקים שניתנו בין השנים 2005-2010 במסגרת מסלול התעסוקה של מרכז ההשקעות, על שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים כמו גם בקרב אוכלוסיות מיעוטים אחרו. המחקר בדק את המפעלים אשר קיבלו סבסוד בין השנים 2005-2010, כאשר הנתונים הוצלבו באמצעות מודל מתמטי עם נתוני הביטוח הלאומי, ובהתאם למאפייניהם האישיים של כלל הפרטים בכוח העבודה בישראל בטווח הגילים של 20-64 שנים. מממצאי המחקר: השפעת מסלול התע...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע