המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הסדריות חדשה: אסטרטגיות של מדיניות ציבורית ביחס לחרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
גלעד מלאך , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
המחקר עוסק בהתמודדותם של מעצבי מדיניות עם שסעים עמוקים בין קבוצות אוכלוסייה המתקיימות זו לצד זו בתוך מדינות. בד בבד הוא מנתח את האופן שבו עוצבה מדיניות ציבורית חדשה ביחס לחרדים בישראל, החל משלהי שנות התשעים של המאה העשרים. שני חידושים עיקריים טמונים בו: האחד, הצגת מודל תיאורטי של "הסדריות חדשה" המסביר את אופן ההתמודדות המדינתית עם משבר במערכת היחסים בין הקבוצות השסועות בתוכה. השני, ניתוח מקרי מבחן...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית - המפתח לשילוב חרדים באקדמיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
מחקרים מצאו שהמשכורות של חרדים בוגרי מכללות הנן 60% בלבד מהמשכורות של עמיתיהם זאת, אף כי מחקרים הראו שמרבית הסטודנטים החרדים הם בעלי פוטנציאל לא מבוטל. יש להסביר את נהירתם של חרדים לשלוחות עצמאיות ולאוניברסיטה הפתוחה, למרות היתרונות הגדולים הנמצאים במוסדות האקדמיים הרגילים. ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בשורשי התרבות החרדית. לחרדים ריאקציה היסטורית כלפי האקדמיה, שהלכה והתעצמה במהלך השנים תוך התבססות על...

המשך קריאה >>

צה"ל כמנוף לתעסוקת חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי אלטלט , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
במהלך השנים האחרונות הממשלה נוקטת כמה כלי מדיניות ממשלתיים אשר משפיעים באופנים שונים על עידוד התעסוקה במגזר החרדי. המאמר מתמקד בכלי מדיניות מסוים, גיוס החרדים לצה“ל, ובאופן שבו הוא יכול לתרום לעידוד התעסוקה בקרב חרדים. אחת הסיבות שמונעות מן הגבר החרדי להיכנס לשוק העבודה היא היותו אברך, שבמהלך שנות לימודיו אינו מקבל הכשרה כלשהי שהוא יכול ליישם אותה בעבודה. לאחר סקירת המסלולים השונים ואחוזי המתגייסי...

המשך קריאה >>

קווי מהדרין – הסיפור המופשט

(מאגר ביבליוגרפי)
תני פרנק , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
הטיעון המובהק ביותר של תומכי קווי המהדרין הוא שבסך הכול מדובר בהפרדה בהסכמה. הכותב מוכיח זאת באמצעות גרף של מכון סמית, שבו רובן המוחלט של הנשאלות החרדיות העידו כי היו יושבות “ברצון“ מאחור. אלא שהטיעון כמובן לוקה בחסר; גם אם נניח מקרים שבהם אין כפייה נראית לעין, קשה לטעון כי נשים חרדיות מסכימות באופן וולונטרי לחלוטין להיות כפופות לפרקטיקות משפילות, אשר לעתים מפרידות אותן ממשפחתן. עדות לכך ניתן לראו...

המשך קריאה >>

State and Religion: The Conflicts of Ultra-Orthodox Jews in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Sidney Shapiro , עבודת גמר , Laurentian University, The School of Graduate Studies, Department of Sociology
עבודת התזה מתמקדת ביחסים הפוליטיים והדתיים בין החברה החרדית וזו החילונית בישראל. לאור סקירה ביקורתית של סקטורים דתיים שונים בישראל בוחנת עבודת התזה את אתגריה המרכזיים של החברה הישראלית במסגרת יחסים אלה, תוך התמקדות בהכללתה/הדרתה של הקהילה החרדית לתוך/מתוך חברה זו. כחלק מבחינה זו נידונים היבטים שונים של המגזר הציבורי, דוגמת שירות צבאי, דיור וחינוך, והדרכים בהן נוקטת הממשלה על מנת להתאימם לאורח חייה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע