המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מסורת, אידיאולוגיה ורפלקטיביות במחקר החברה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , הרצאה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
בהרצאה טוען הדובר כי לנוכח ניסיוננו לחפש אחר שינויים ותמורות בחברה החרדית, ולחפש מתווה תיאורטי או פרקטי שיסייע לחברה החרדית להציל את עצמה מעצמה, זנחנו את אחד ההיבטים הבסיסיים הנקשר בתזות כחברת הלומדים ותרבות המובלעת. העובדה כי המדובר בחברה הנשענת על רפלקס פונדמנטליסטי. הפונדמנטליזם כתהליך מאפיין חברות מהפכניות שהתמסדו והיסוד האידיאולוגי הפך בהן למסורת. בצד התמקדותנו בתמורות ובשינויים "המודרניים" ל...

המשך קריאה >>

תרבות המובלעת

(מאגר ביבליוגרפי)
עמנואל סיון , מאמר , עם עובד
מאמר שהניח את יסודות לחקר החרדיות, כ'תרבות מובלעת' בתוך חברת רוב חילונית. תוך השוואה רחבה ומפורטת ל'מובלעות' פונדמנטליסטיות אחרות, בנצרות ובאסלאם, מצביע הכותב על הסכנות הטמונות בכל מציאות של רוב מול מובלעת, כמו חוסר בהירות, פיתוי והונאה, המושכים את היחידים להצטרף אל תרבות הרוב. בניגוד לטיפולוגיה קלאסית של יחסי רוב-מיעוט, הבנויה על היררכיה או על כלכלה, טיפוס המובלעת מתבסס על חיזוק הגבולות, שכנוע, ו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע