המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Haredi Male Bodies in the Public Sphere: Negotiating with the Religious Text and Secular Israeli Men

(מאגר ביבליוגרפי)
Yochai Hakak , מאמר
אחד המאפיינים המבחינים בין קבוצות פונדמנטליסטיות לחברה המערבית-חילונית הוא היחס השנוי לגופניות וצורת עיצובו וטיפוחו. לאור הנחה זו מבקש המאמר להתחקות אחר ההבדלים המבחינים את החברה החרדית מזו החילונית הודות לזיקה הנוצרת, מצידה של הראשונה, בין הגופניות ובין עיקרי האמונה עליהם היא אמונה. האידיאל השמרני, המנחה את גישתו של הגבר החרדי לגופניות, מתממש הודות לסימון גופו של הגבר החילוני כ'אחר'. יחד עם זאת,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע