המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שימושי לשון ייחודיים במודעות העדות החרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק והדסה קנטור , מאמר , מורשת יעקב
מחקר אודות מודעות הרחוב החרדי, מבחינה לשונית, דקדוקית, שימוש בנוטריקונים, יסודות שאולים, וכן שילובי עברית בצד ציטוטי מקורות. המחקר בדק מאות מודעות קיר, ובתחומים שונים: מסחריות, צדקה, הודעות על אירועים, ענייני כשרות, וכן כתבי פלסתר רבים. המאמר מראה כיצד לשון המודעות מהווה עירוב של רבדים ומשלבים שונים, כולל משלב הדיבור היומיומי, אך בולטת במיוחד השפעת הארמית והיידיש, כך שרבים מן הקוראים הישראליים יתק...

המשך קריאה >>

על תארים ייחודיים לנשים ולגברים במודעות החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק והדסה קנטור , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן
מחקר לשוני אודות מודעות הרחוב החרדיות, בתחום הבדלי הלשון וביטויי כבוד והערכה הסמוכים לשמותיהם של גברים או של נשים. דובר עברית בן זמננו הקורא במודעות אלה יבחין בלשון ייחודית, ולעתים אפילו זרה לו לחלוטין. המחקר המודרני מראה כי רוב ההבדלים בהתייחסות הלשונית נמצאים בקרב חברות שבהן בולטים מאוד הבדלים חברתיים הקשורים לתפקידי המינים. לאחר המבוא התיאורטי, סוקר המאמר דוגמאות שונות מתוך מודעות הרחוב החרדי,...

המשך קריאה >>

לשון ומגדר: הבדלים בין נשים לגברים במודעות החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק והדסה קנטור , מאמר , המכללה האקדמית לחינוך
הבדלי לשון בין גברים לנשים נחקרים במקומות שונים בעולם מזה עשרות שנים, והשאלה המרכזית היא האם הבדל חברתי עשוי לבוא לידי ביטוי גם בהבדל לשוני. גישת החוקרים הייתה בתחילה חברתית-פסיכולוגית והתרכזה ביחסי כוחות בין המינים, אך לאחרונה הועדפה הגישה התרבותית-אנתרופולוגית, הבודקת את ההבדל בין המינים כחלק מהבדלי תרבות. הבדל זה נבדק במודעות המתפרסמות ברחוב החרדי, פרסומות, פשקווילים ועיתונות, המתאפיינות בעברית...

המשך קריאה >>

פשקווילים: מודעות קיר וכרזות פולמוס ברחוב החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
ניצה בהרוזי-ברעוז וגניה דולב , ספר , מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
אלבום 'פשקווילים' שנלווה לתערוכת 'פשקווילים' שהוצגה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, מאת אוצרת התערוכה. כולל מאמרי מבוא מאת: מנחם פרידמן, קובי אריאלי, צפורה שפירא (ראו ערכיהם) ה'פשקוויל' הוא מודעת קיר ברחוב החרדי, שראשיתה בישוב הישן בירושלים, והיא מהווה מסמך היסטורי, חברתי ותרבותי, המשקף את דרכיה של החברה החרדית. האלבום כולל כמאה ושלושים מודעות קיר, המחולקות לשבעה שערים: מחלוקות בישוב הישן בירושלים, "...

המשך קריאה >>

אבן מקיר תזעק

(מאגר ביבליוגרפי)
קובי אריאלי , פרק , מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
פרק מבוא לאלבום 'פשקווילים' מאת ניצה בהרוזי-ברעוז (ראו ערכה). המאמר מנתח את תופעת הפשקווילים על רקע מאפיינים תרבותיים של החברה החרדית, כסיפורה של עיתונות המונים במובנה הראשוני וכ'חלון ראווה' למתרחש ברחוב החרדי. עולם הפשקווילים יצר עם השנים מכונה של העברת מסרים, חינוך המונים ותעמולה, כמו גם חומר הווי בידורי ההופך את השהות ברחוב לסיור חוויתי בין חדשות, דעות וסיפורים, כמו גם רגשות נקם ואיבה, קדושה וק...

המשך קריאה >>

ראשי תיבות ותוארי כבוד בשפה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון לערוך רשימה לקסיקלית של תוארי הכבוד, קיצורי התארים וראשי התיבות, בשפה החרדית המדוברת והכתובה. המאמר פותח במסורת הקיצורים בכתיבה היהודית, השימוש בנוטריקונים ובאקרוסטיכונים. הכתיבה הרבנית והחרדית בת ימינו הרחיבה שימושי לשון אלה, והמאמר מציע 'מורה נבוכים' לשלל תוארי הכבוד והקיצורים, תוך פרשנות למשמעותם החברתית והחלוקה למעמדות ולעדות.

המשך קריאה >>

תרבות הפשקווילים בראי הלשון: עיון בתופעות מתחביר הטקסט ומסגנון השיח

(מאגר ביבליוגרפי)
לובה רחל חרל"פ , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות
תופעת הפשקווילים, שראשיתה בעיתונות רחוב, הפכה בשנים האחרונות ל"תרבות" ול"תעשייה". מאמר זה מתמקד בנושאים הקשורים לתחביר הטקסט ולסגנון השיח. הוא מציג ומדגים את השימוש במבני לשון ייחודיים, למשל קביעות המנוסחות בלשון רבים, מבעים שבולטת בהם נוכחות הדובר, דגמים של פנייה (פנייה ישירה ופנייה עקיפה), חזרות רטוריות וחיקוי של תבניות טקסטואליות המקובלות בשיח הדתי. מהתחום הפארא-לשוני הוא דן בקיצורים ובנוטריקונ...

המשך קריאה >>

פשקווילים ומודעות קיר בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב ויד יצחק בן-צבי ירושלים
פרק מלווה ל'תערוכת הפשקוילים' במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב 2005. מודעות הקיר באזורי המגורים החרדיים הן תופעה תרבותית-חברתית יוצאת דופן. המאמר מציג את הרקע החברתי של תופעת ה'פשקווילים' בישוב האשכנזי הישן, ובמרחב התרבותי החרדי של היום, בשילוב צילומים רבים. מסקנתו העיקרית היא, שלמרות התפתחותם של כלי התקשורת המודרניים, מודעות הקיר ברחוב החרדי אינן בגדר עולם הולך ונעלם, להיפך, טכנולוגיות הדפוס רק מוסיפו...

המשך קריאה >>

הגנתיות בקרב יהודים חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
מרים שפירא , עבודת גמר , אוניברסיטת בר אילן - המחלקה לפסיכולוגיה
מטרת המחקר לבדוק את השפעת אורח החיים החרדי על דרכי טיפולו של האדם ברגשותיו. לשם כך נעשה שימוש במבנה ההיפותטי "מנגנוני הגנה", הנגזר מן הפסיכואנליזה ומן הפסיכולוגיה של האגו. מנגנוני ההגנה נגד תוקפנות נמדדו במחקר זה בשתי רמות מודעות: הכרתית ותת-הכרתית. הנבדקות: 44 נשים חרדיות מחצור הגלילית, עמנואל, פתח-תקוה ובני-ברק, וכן-41 נשים חילוניות ומסורתיות כקבוצת ביקורת. מממצאי המחקר: חילוניות יותר מחרדיות מפ...

המשך קריאה >>

לשון הפשקווילים

(מאגר ביבליוגרפי)
ציפורה שפירא , פרק , מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
פרק מבוא לאלבום 'פשקווילים' מאת ניצה בהרוזי-ברעוז (ראו ערכה), מאת מי שכיהנה כיועצת הלשון של 'קול ישראל'. הפשקוויל נותן ביטוי ללשון החיה, הדינמית והססגונית, המבטאת את מחאת הרחוב החרדי, מתאימה את עצמה לדרישות החברתיות, ומשרתת את הכותבים והקוראים כאחד. היא מותכת מרבדים שונים של השפה העברית: לשון המקרא, חז"ל, ימי הביניים, היידיש, וכמובן גם השפה החיה המדובר בחוגים אלה. לבדיקת לשון הפשקוילים נבחרו כ-100...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע