המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פשקווילים: מודעות קיר וכרזות פולמוס ברחוב החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
ניצה בהרוזי-ברעוז וגניה דולב , ספר , מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
אלבום 'פשקווילים' שנלווה לתערוכת 'פשקווילים' שהוצגה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, מאת אוצרת התערוכה. כולל מאמרי מבוא מאת: מנחם פרידמן, קובי אריאלי, צפורה שפירא (ראו ערכיהם) ה'פשקוויל' הוא מודעת קיר ברחוב החרדי, שראשיתה בישוב הישן בירושלים, והיא מהווה מסמך היסטורי, חברתי ותרבותי, המשקף את דרכיה של החברה החרדית. האלבום כולל כמאה ושלושים מודעות קיר, המחולקות לשבעה שערים: מחלוקות בישוב הישן בירושלים, "...

המשך קריאה >>

אבן מקיר תזעק

(מאגר ביבליוגרפי)
קובי אריאלי , פרק , מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
פרק מבוא לאלבום 'פשקווילים' מאת ניצה בהרוזי-ברעוז (ראו ערכה). המאמר מנתח את תופעת הפשקווילים על רקע מאפיינים תרבותיים של החברה החרדית, כסיפורה של עיתונות המונים במובנה הראשוני וכ'חלון ראווה' למתרחש ברחוב החרדי. עולם הפשקווילים יצר עם השנים מכונה של העברת מסרים, חינוך המונים ותעמולה, כמו גם חומר הווי בידורי ההופך את השהות ברחוב לסיור חוויתי בין חדשות, דעות וסיפורים, כמו גם רגשות נקם ואיבה, קדושה וק...

המשך קריאה >>

ראשי תיבות ותוארי כבוד בשפה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון לערוך רשימה לקסיקלית של תוארי הכבוד, קיצורי התארים וראשי התיבות, בשפה החרדית המדוברת והכתובה. המאמר פותח במסורת הקיצורים בכתיבה היהודית, השימוש בנוטריקונים ובאקרוסטיכונים. הכתיבה הרבנית והחרדית בת ימינו הרחיבה שימושי לשון אלה, והמאמר מציע 'מורה נבוכים' לשלל תוארי הכבוד והקיצורים, תוך פרשנות למשמעותם החברתית והחלוקה למעמדות ולעדות.

המשך קריאה >>

תרבות הפשקווילים בראי הלשון: עיון בתופעות מתחביר הטקסט ומסגנון השיח

(מאגר ביבליוגרפי)
לובה רחל חרל"פ , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות
תופעת הפשקווילים, שראשיתה בעיתונות רחוב, הפכה בשנים האחרונות ל"תרבות" ול"תעשייה". מאמר זה מתמקד בנושאים הקשורים לתחביר הטקסט ולסגנון השיח. הוא מציג ומדגים את השימוש במבני לשון ייחודיים, למשל קביעות המנוסחות בלשון רבים, מבעים שבולטת בהם נוכחות הדובר, דגמים של פנייה (פנייה ישירה ופנייה עקיפה), חזרות רטוריות וחיקוי של תבניות טקסטואליות המקובלות בשיח הדתי. מהתחום הפארא-לשוני הוא דן בקיצורים ובנוטריקונ...

המשך קריאה >>

פשקווילים ומודעות קיר בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב ויד יצחק בן-צבי ירושלים
פרק מלווה ל'תערוכת הפשקוילים' במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב 2005. מודעות הקיר באזורי המגורים החרדיים הן תופעה תרבותית-חברתית יוצאת דופן. המאמר מציג את הרקע החברתי של תופעת ה'פשקווילים' בישוב האשכנזי הישן, ובמרחב התרבותי החרדי של היום, בשילוב צילומים רבים. מסקנתו העיקרית היא, שלמרות התפתחותם של כלי התקשורת המודרניים, מודעות הקיר ברחוב החרדי אינן בגדר עולם הולך ונעלם, להיפך, טכנולוגיות הדפוס רק מוסיפו...

המשך קריאה >>

לשון הפשקווילים

(מאגר ביבליוגרפי)
ציפורה שפירא , פרק , מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
פרק מבוא לאלבום 'פשקווילים' מאת ניצה בהרוזי-ברעוז (ראו ערכה), מאת מי שכיהנה כיועצת הלשון של 'קול ישראל'. הפשקוויל נותן ביטוי ללשון החיה, הדינמית והססגונית, המבטאת את מחאת הרחוב החרדי, מתאימה את עצמה לדרישות החברתיות, ומשרתת את הכותבים והקוראים כאחד. היא מותכת מרבדים שונים של השפה העברית: לשון המקרא, חז"ל, ימי הביניים, היידיש, וכמובן גם השפה החיה המדובר בחוגים אלה. לבדיקת לשון הפשקוילים נבחרו כ-100...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע