המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דימויים וייצוגים של נשים חרדיות בעיתונות הנשים החרדית מקום המדינה ועד ימינו

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , מאמר , אוניברסיטת תל אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
המאמר עוסק בדימויים ובייצוגים של נשים, כפי שהם משתקפים מטקסטים עיתונאיים שראו אור בישראל ונועדו לנשים חרדיות מאז קום המדינה. כיצד משתקפת דמותה של האישה בעיתונות החרדית? האם היא נוכחת בה במרחב הפרטי ו/או הציבורי? כיצד כותבים העיתונים על נוכחותה במרחבים אלה? כדי לענות על שאלות אלה בוחנת הכותבת קורפוס רחב של מאות טקסטים שהתפרסמו בעיתונים המיועדים לנשים חרדיות בין השנים 2008-1955 המאמר פותח בסקירת ספר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע