המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מנהל וממשל בעיר חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
הקהילה החרדית נוטה להתקבץ באזורים מובחנים שבהם התרבות החרדית דומיננטית. ההתעצמות הפוליטית של הקהילה החרדית מפקידה אותה על מוסדות שונים ובהם גם רשויות מקומיות. שלטון חרדי מציב שתי בעיות עיקריות, בהן דן המחקר: (א) כיצד מתמודדת הקהילה החרדית עם הנטל הכרוך בניהול מערכת עירונית? (ב) כיצד מתייחס שלטון חרדי לקבוצות לא-חרדיות שבתחום שיפוטו ואחריותו? מכיון שתופעת השלטון המקומי החרדי מתרחבת בישראל, נודעת לש...

המשך קריאה >>

המבנה המנהלי של שלטון מקומי בערים חרדיות חדשות

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , דוח מחקר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
החל משנות התשעים התרחבה התופעה של ישובים עירוניים הנתונים לממשל חרדי. המחקר עוסק בבעיות אופייניות של רשות מקומית חרדית, ביניהן: מחסור בכוח-אדם מקצועי ומיומן הגורר מינויים על בסיס שיוכי וכשל במילוי התפקיד במידה החורגת מן המקובל. כמו כן המנהיגות המוניציפלית הנבחרת בעיר החרדית, מנהלת את ענייני העיר מתוך העדפה של צורכי הקבוצות אליהן משתייכים קובעי המדיניות. ניהול כזה עשוי לנגוד את טובת העיר ולפגוע בחל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע