המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דעת תורה – הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב כ"ץ , מאמר , הקיבוץ המאוחד
המאמר סוקר את השימוש המיוחד של המונח 'דעת תורה' בדוח החרדי האחרון, ומתי החל להסתמן תפקודו החדש של בעל ההלכה. לצורך כך מציג הכותב שני מקרי מבחן: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ומאבק רבני הונגריה לעצמאות ארגונית אורתודוקסית. המאמר מצביע על מערכת היחסים שבין רבנים לפוליטיקאים המצייתים להם, כתופעה חדשנית ללא תקדים בהיסטוריה היהודית, ובודק את ההצדקה הרעיונית של סמכות זו. הכותב מסיים בעמדתו האישית, ה...

המשך קריאה >>

זרמים ומנהיגות פוליטית בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מחקר העוסק במעורבות המגזר החרדי במשחק הפוליטי הישראלי. מפלגות בעבר ובהווה, מנהיגים רבניים, 'מועצות' גדולי תורה, דמויות פוליטיות בעבר ובהווה, דפוסי הצבעה וגופים פוליטיים שונים. לכל זה מוצעת הקדמה אידיאולוגית עקרונית בדבר הזיקה לרעיון הציוני, הגישות החרדיות השונות בסוגיה זו, והפניות רבות לספרות מחקר.

המשך קריאה >>

תנועה בחרבות: מנהיגות אגודת ישראל נוכח השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף פונד , ספר , ראובן מס
מנהיגות אגודת ישראל ישבה קודם למלחמת העולם השנייה באירופה. רוב חברי הנהגתה הרוחנית - רבנים, בהם חברי מועצת גדולי התורה, וראשי ישיבות - ישבו בפולין, בה גם התרכזו רוב חברי התנועה. עם תחילת המלחמה חברו כמה ממנהיגי התנועה שעזבו את אירופה למנהיגי סניפי התנועה בארץ ישראל, בארצות-הברית ובבריטניה, ויצרו מוקדי כוח פוליטיים חדשים שהנהיגו את אגודת ישראל. ספר זה עניינו לבחון את התמודדות המנהיגות הפוליטית של א...

המשך קריאה >>

הרב שך כדפוס של מנהיגות חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , מוסד ביאליק
המאמר עוסק בדמותו ופועלו של הרב שך, השפעתו והנהגתו החל משנות השישים ועד לפרישתו מן החיים הציבוריים בסוף שנת התשעים. לדברי הכותב הוא שעמד במרכז מהפכת 'חברת הלומדים' בישראל, והוא שהפך את מפלגת 'אגודת ישראל' למפלגתם של 'גדולי התורה' והביא את עוצמתה לשיאים חדשים. תחת הנהגתו של הרב שך הפכו נציגי אגודת ישראל בכנסת לשלוחי אותם 'גדולים', ו'מועצת גדולי התורה' הפכה לגורם המפלג את החברה החרדית בין קבוצות פרט...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע