המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

צמיחתה של תופעת הגדולים

(מאגר ביבליוגרפי)
שאול שטמפפר , מאמר בתוך ספר , מאגנס
אחד ממאפייני העת החדשה היא עלייה בחשיבותם של ה'גדולים'. הגדולים הם מנהיגים בזכות אישיותם ולא בזכות משרותיהם. השינויים המהירים בעת החדשה הם שאיפשרו לפוטנציאל שלהם להתממש במלואו כגדולים. 

המשך קריאה >>

מדינת ישראל - הישגיה ומחדליה (היהדות החרדית)

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב כ"ץ , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מאמר מאת ההיסטוריון פרופ' יעקב כ"ץ, המתייחס לתופעת החרדיות בתוך מכלול מחדליה של מדינת ישראל. הכותב מבקר את התנכרותם למדינה ואת הסדר 'תורתו אומנותו', כתופעות חדשות שאינן המשכיות ליהדות מזרח אירופה אשר החרדיות טוענת להוות המשך לה. יהדות מזרח אירופה בכל תקופותיה מילאה תפקידים כלכליים בחברה שקרבה שכנה, ולעומת זאת החרדיות מחילה את 'תורתו אומנותו' ללא הבחנה על כל מי שנולד במחיצתה. בתחום החינוך: חכמים הז...

המשך קריאה >>

החרדיות המשתררת: תוצר של ישראל החילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף דן , מאמר , עם עובד
מאמר המבקש לערער את המוסכמה כי החרדים מייצגים את היהדות המסורתית האותנטית, ולהסביר כי אינה אלא פרי מובהק של החלטות מדיניות ותרבותיות של הרוב החילוני במדינת ישראל. הכותב מבקש להציע גישה היסטורית בלבד, ולהמנע מדיון תיאולוגי בדבר תוכנה של היהדות. לדבריו, כל המאפיינים של דת ישראל ההיסטורית אינם נחלתם של החרדים בלבד. במונח 'השתררות' מבקש המאמר להצביע על העובדה כי החברות היהודיות המסורתיות לא הטילו מרות...

המשך קריאה >>

חינוך יסודי לבנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר עוסק בבתי הספר היסודיים לבנות חרדיות, החל ממקורותיו של 'בית יעקב' במזרח אירופה, ועד לימינו. המאמר מפלח את רשתות החינוך השונות לבנות, הכללים, הנהלים, דרכי החינוך ונקודות ציון נוספות בלמידה בבית הספר, בהתאם לכיתות השונות, מן הנמוכות אל הגבוהות ואל ההרשמה ל'סמינרים'.

המשך קריאה >>

Hasidism and the Rebbe/Tzaddik: The Power and Peril of Charismatic Leadership

(מאגר ביבליוגרפי)
Elijah Judah Schochet , מאמר
מאמר המתחקה אחר התפתחותה של תנועת החסידות והשפעתה על היהדות החרדית, תוך התמקדות במעמדו והשפעתו של ה'רבי', קרי האדמו"ר, על חסידיו. במסגרת התחקות זו מציע המאמר סקירה היסטורית בדבר השפעתה המשמעותית של החסידות שעה שזו הפכה, עם היווסדותה, לגורם ראשון במעלה בעיצובן של נורמות חברתיות והלכתיות בקרב היהדות החרדית בדורות האחרונים. לאור תפקיד המפתח המיוחס לרבי בעיצוב תודעתו ואורח חייו של קהל חסידיו מבקש המאמ...

המשך קריאה >>

הגדולים אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
, קובץ מאמרים , מאגנס
מי הם אישים אלה, מנהיגיו הרוחניים של הציבור החרדי לדורותיו, שהפכו לסמלים האנושיים שלו? מה היה פועלם ומה סוד כוחם? בספר נפרש לראשונה פנתיאון היהדות החרדית מראשית המאה התשע עשרה ועד אתמול. גדולי הרבנים והאדמו"רים של מזרח אירופה, של ארץ ישראל, של ארצות הברית ושל מדינת ישראל זוכים לניתוח מחקרי רב צדדי המקיף את תולדות חייהםף יצירתם התורנית ופועלם הציבורי.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע