המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המחזור החודשי, מיניות ומה שביניהם: ערוצי הידע בנושא בקרב בנות מתבגרות בקבוצה חרדית קיצונית

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר דן בהיבטים שונים הקשורים בגיל ההתבגרות ובמיניות בקרב נשים ובנות מקבוצה חסידית קיצונית (תולדות אהרן), תוך התמקדות בדרכים באמצעותן רוכשות בנות הקבוצה ידע בנוגע למחזור החודשי ולמיניות. הממצאים מלמדים כי האמהות מהוות מקור מידע מרכזי עבור הבנות בנושא זה, אם כי קיימים בקרבן ערוצי מידע נוספים. הממצאים מעידים גם על ריבוי קולות בקב הנשים בהתייחס למידע שמעבירות האמהות לבנות בנושא. ישנן אמהות 'פתוחות'...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע