המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מחקרים בהכנה: פוטנציאל וחסמי תעסוקה של בעלי תשובה במגזר החרדי

(כללי)
הערכות סטטיסטיות שונות של מספר בעלי תשובה בישראל בשנת 2012 נעות בין 176 אלף איש (אומדן למ"ס 2009) ל -267 אלף איש (אומדן סקר חברתי 2012). מטרתו של המחקר המתוכנן היא לסייע בגיבוש כלים ופתרונות ייעודיים עבור אוכלוסיית בעלי תשובה במגזר החרדי, אשר זקוקים לקידום והכוונה בשוק העבודה. מטרות המחקר: ניסיון לאמוד את היקף בעלי תשובה הנדרשים לסיוע בשוק העבודה סיוע בגיבוש מדיניות תעסוקה והכוונה לבעלי...

המשך קריאה >>

מחקרים בהכנה 2017

(פרסומי המרכז)
ב-2017 נעבוד על מחקרים אודות דפוסי תעסוקה, צריכה וקהילה בערים החרדיות החדשות בישראל, הישיבות התיכוניות החרדיות – מחקר המשך, ומחקר נוסף אודות תמורות בחינוך החרדי דפוסי תעסוקה, צריכה וקהילה בערים החרדיות החדשות בישראל בראשית שנת 2017 יושלם המחקר הבוחן את הערים החרדיות החדשות. המחקר מתבסס על סקר שדה שנערך בשנת 2015. תוצאות המחקר יושוו לתוצאות של מחקר דומה שנערך על ידי החוקרת בשנת 2007. השווא...

המשך קריאה >>

מחקרים בהכנה

(כללי)
להלן פירוט עיקרי תכנית העבודה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות לשנת 2017, בנושא חקר החברה החרדית דפוסי תעסוקה, צריכה וקהילה בערים החרדיות החדשות בישראל בראשית שנת 2017 יושלם המחקר הבוחן את הערים החרדיות החדשות. המחקר מתבסס על סקר שדה שנערך בשנת 2015. תוצאות המחקר יושוו לתוצאות של מחקר דומה שנערך על ידי החוקרת בשנת 2007. השוואה זו תאפשר לעמוד על שינויים שחלו בין שני הסקרים ובאמצעותם להעריך את מגמ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע