המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שתחברנו בשלום, ותגלשנו לשלום

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי הכהן , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
מאמר הבוחן את דפוסי הגלישה באינטרנט במחוזות הדתיים והחרדיים, נכון לשנת 2003, כאשר רשת האינטרנט בארץ עשתה את צעדיה הראשונים ונודעו נתונים ראשוניים בדבר דפוסי ההתחברות והגלישה של החברה החרדית באינטרנט. המאמר סוקר את האתרים החרדיים, שפתחו לראשונה דיונים פתוחים פנים-מגזריים כמו גם במה להפצת רכילות מגזרית, את דעות הרבנים כנגד האינטרנט, וגם את המקרים בהם נעזרים החרדים באינטרנט, לצרכי הפצת דת או פרנסה. ל...

המשך קריאה >>

פנטזיה על קיום גברי אחר: זהויות גבריות בקולנוע החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מורן בנית , פרק , האוניברסיטה הפתוחה
הפרק סוקר את הקולנוע החרדי, הממוקם בשולי שדה התרבות הישראלי, אך יוצר דיאלוג בין זהויות שונות, חרדיות ושאינן חרדיות. המאמר דן מהו בכלל קולנוע וקולנוע חרדי, טיב העלילות, הדינמיקה, והמסרים הגלויים והנסתרים. בלב הדיון: המתח שבין זהויות שונות של גברים, כפי שהן מופיעות בסרטו של אבי גרינברג 'התערבות, וחיילים ללא מדים' - סרט חרדי בשלושה חלקים. המאמר בודק זהויות אלה תוך כדי המפגש עם 'האחר' הגברי הלא-חרדי,...

המשך קריאה >>

מן העבר הרחוק ועד ההווה : דמויות רבנים בסרטים חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד בא-גד אלימלך , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
תעשיית הסרטים החרדיים למשפחה החלה לפרוח בסוף שנות התשעים. המאמר סוקר את הדימוי הגברי ואת דימויים של רבנים בתעשייה זו. ניתוח תוכנם וצורתם של הסרטים האלה מאפשר להתחקות על היבטים רבים מגוונים בחברה החרדית, ערכיה, גבולותיה, האתוסים שלה, הנורמות החברתיות, האתגרים והלבטים. בין השאר היחס ל'אחרים', הדיכוטומיה בין 'טובים' ל'רעים', הנושא האלימותי, ובעיקר – הצגת דמויות רבניות מן ההווה ומן העבר. הכותבת מציינת...

המשך קריאה >>

המשמעות החינוכית של הקולנוע החרדי לילדים ונוער

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד בא-גד אלימלך , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר אודות הסרטים החרדיים לנוער, באמצעות 8 תקליטורים למחשב שהופיעו בין השנים 2 - 27, בארבעה ז'אנרים: סרטי ילדים, סרטי דרמה, סרטי פעולה וסרטי אימה. מטרת המחקר לבחון את הפונקציה החינוכית, את הערכים והנורמות של החברה החרדית, וכן את הז'אנרים הקולנועיים והקשר בינם לבין התוכן החינוכי. מממצאי המחקר: בעוד שבשלביה הראשונים נועדה המדיה הויזואלית החרדית ליישר קו עם התכנים של האידיאולוגיה הרבנית, בשלבים המאוח...

המשך קריאה >>

היחס לאחר בחברה החרדית: תמונת מצב על פי הקולנוע החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד אלימלך , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
סרטים חרדיים הם טקסט תרבותי חדש בחברה החרדית. רוב היוצרים למגזר החרדי באים מקרב המגזר עצמו ומבטאים מגוון רחב של קבוצות וזרמים. הסרטים מופצים על גבי תקליטורים, ובעשור הראשון של המאה העשרים ואחד הופיעו כשמונים סרטים מבית היוצר של 'האחים גרובייס'. המחקר בודק את 'דמות האחר', ב'דור הראשון' וב'דור השני' של הקולנוע החרדי, באמצעות בדיקת העימות והמפגש בין הגיבור החרדי לבין האחר, שלעתים מאיים על הזהות החרדי...

המשך קריאה >>

דוח לימודי אמ"מ

(מאגר ביבליוגרפי)
מעין שחף ויהודה מורגנשטרן , דוח מחקר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
דו"ח הכולל ניתוח הפער הקיים במערכת החינוך החרדית עקב חסרונם של 3 מקצועות: אנגלית, מתמטיקה ומחשבים בתכנית הלימודים. הדו"ח מציג 4 המלצות לפעולה, שמטרתן שילוב מקצועות אלו (אמ"מ) בתוך מערכת החינוך החרדית.

המשך קריאה >>

ממרחק תביא לחמה

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
מכון שלום הרטמן siachgilboa@gmail.com כיצד נשים חרדיות היוצאות לעבוד בארגוני הייטק מתמודדות עם הימצאותן בין שני קטבים- ההתקרבות למודרניות אל מול שמרנות דתית, הגנה על הגחלת וציוויונן הדתי? תקציר  תופעת יציאתן של נשים חרדיות לעבודה בארגוני הייטק ישראליים, היא חלק משינוי נרחב בדפוסי התעסוקה של נשים חרדיות בישראל. מחקר זה מתאר את דרכי ההתמודדות של נשים אלו עם המתח השורר בין שני קטבים: היפתחות ל...

המשך קריאה >>

המגזר החרדי – נתונים

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם קרויזר , מזכר , איגוד האינטרנט הישראלי
מסמך אינפורמטיבי שנכתב בידי איש פרסום ושיווק חרדי. מטרתו לסקור את המגזר החרדי החי בישראל, אורח חייו והתנהגותו במרחב הציבורי, תוך דגש על הממשק שלו עם העולם הגדול, בהתייחסות לתקשורת, מחשב, אינטרנט, הרגלי צריכה ושיווק. מטרת המסמך להוות בסיס לתוכנית עבודה מול המגזר החרדי, כשהאתגר העומד לפתחנו, הוא התמודדות עם נושא רשת האינטרנט, יחס המגזר ורבניו אליו, והדרכים השונות לקידום שימוש מושכל מותאם ומתואם ברשת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע