המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

נערים חרדים פוגעים מינית: השפעה של תרבות וסגנון חיים על התפתחות עבריינות מין בעיני הנוגעים בדבר

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי חי כץ , עבודת גמר , אוניברסיטת בר אילן - המחלקה לקרימינולוגיה
מחקר המבקש לבחון תופעה שאינה מוכרת דיה והמתקיימת במציאות מורכבת של חברה בעל קודים דתיים נוקשים: עבריינות המין בקרב בני נוער הנמנים על המגזר החרדי והדתי. המחקר מנסה לברר האם מאפייני הרקע, סגנון החיים ותהליכי החברות שלהם יכולים לשפוך אור על התנהגותם זו. ממצאי המחקר רוכזו בקטגוריות שונות: המשפחה וההיסטוריה של, האוירה במשפחה, מאפייני הנערים, מאפייני חינוך, העדר תהליכי למידה טבעיים ופתוחים עם בני המין...

המשך קריאה >>

איזהו גיבור? הכובש את יצרו פוגש גוף חילוני

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
החברה החרדית רואה את עצמה כאלטרנטיבה לתרבות המערבית– חילונית, ובהתאמה מעוצב הגוף החרדי בידי מערכות החינוך החרדיות בניגוד לגוף החילוני או בשונה ממנו. המאמר בוחן את האופן שבו גברים צעירים בחברה החרדית מבנים את גופם ביחס אל הגוף החילוני ה"אחר" המרכזי בעבורם. במקביל להסתייגות מהגוף החילוני ולביקורת הרבה שהגברים החרדים מותחים עליו ניכרים גם רגשות מורכבים יותר, שיש בהם הערכה, קנאה ואף הערצה. הכותב טוען...

המשך קריאה >>

רוחניות מול גשמיות בישיבות הליטאיות

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר בוחן את הניסיון לכונן את הישיבות הליטאיות כחלופה רוחנית לתרבות המערבית, האמורה לאפשר לצעיר החרדי לממש את ייעודו האמיתי: להתקרב אל האל ולדבוק בו. כדי להרחיב את הממדים הרוחניים בחייו, אמור הצעיר למשמע ולרסן את גופו ולצמצם את הממדים הגשמיים. על פי התפיסה החרדית מתוארת התרבות המערבית כממוקדת ב"בניין הגוף" וכחותרת לעבר המשאבים הגשמיים המוגבלים מטבעם. בניגוד לה, החברה החרדית ועולם התורה במיוחד, מת...

המשך קריאה >>

חברת הקדושה: תהליך הקמת בית בחסידות גור - פרק בהווית חייה של חצר חסידית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה וסרמן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר- אילן
עבודת דוקטור מקיפה וברוח אוהדת, על חסידות גור ו'תקנותיה' בתחום ה'קדושה', קרי המיניות של הגבר וההסדרים המשפחתיים שסביבה. העבודה סוקרת את תפיסתו של האדמו"ר 'בית ישראל' לאחר השואה סביב הענין המיני, את חברת הגברים הגוראית על כל היבטיה, ואת חברת הנשים המקבילה לה. לאחר מכן נסקר בהרחבה תהליך השידוך בחסידות זו, יום הכלולות וההנהגות המיוחדות בעניני אישות. חסידות גור מוצגת כ'חברת קדושה' המקבילה ל'חברת הלומד...

המשך קריאה >>

חברת הקדושה: דגם חילופי לחברת הלומדים

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה וסרמן , מאמר , יד יצחק בן-צבי
מאמר המבוסס על עבודת הדוקטור של וסרמן, המציג את 'חברת הקדושה' של חסידות גור כדגם חילופי ל'חברת הלומדים' הליטאית. חסידות גור מונה לפי האומדן 50,000 חסידים (נכון לשנת 2014), והאדמו"ר ר' ישראל אלתר שעיצב אותה מחדש לאחר השואה, העמיד במרכז את הפרישות המינית. המחקר מבוסס על ראיונות עומק עם נשים וגברים מחסידות זו, על ספרות הדרכה והקלטות של הדרכות לחתנים וכלות, וכן על עיתונות חרדית וספרי היסטוריוגרפיה של...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של יוחאי חקק 'בין קודש לתכל'ס'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , ביקורת , אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מאמר ביקורת על ספרו של יוחאי חקק 'בין קודש לתכל'ס'. לדברי המבקר החיבור מעלה תובנות לגבי נקודות מפגש בין עולמות תרבותיים שונים בחייהם של אלה העוברים בין מסגרות הלימוד אך נשארים בחברה החרדית . אך בפועל, המחקר שלפנינו אינו כולל עדויות להתנגשויות דרמטיות מאוד בין שתי תרבויות הלימוד. המחבר למד את הדברים בעיקר מתוך היכרות כללית עם החברה החרדית ומתוך קריאה בספרות הדרכה של לומדי תורה. יתכן שהממצא החשוב בי...

המשך קריאה >>

שתיקת החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
שייע בריזל , ספר , ידיעות אחרונות וספרי חמד
מסמך אוטוביוגרפי מעובד של 'שייע בריזל' בן ה-36, שעזב את העולם החרדי בעקבות גילוי מזעזע על אביו שביצע מעשים מגונים בקטינים. לדבריו, מרגע הגילוי החל להבין את צביעות החברה שחי בתוכה, שראתה את מעשי אביו ושתקה. המסמך מגולל סיפור אישי כולל פרטים אינטימיים, על אדם שהפך להיות דתי בדרך שלו אך לא בתוככי העולם החרדי. כדי להעניק אמינות לספרו, הוא מתאר בסופו את המשא ומתן שניהל עם רבנים (בשמותיהם) ועם בני משפחה...

המשך קריאה >>

היבטים ייחודיים בטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית מהמגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חלי בן מאיר ויעלה לבבי , מאמר , משרד הרווחה והשירותים החברתיים
למרות גוף הידע המצטבר על תופעת הפגיעה המינית ודרכי הטיפול בה, רק מעט מן הידע מתייחס להיבטים של עבודה עם המגזר החרדי. המחויבות לדת, והסולידריות המשפחתית והקהילתית, הם גורמים מכריעים באופן ההתמודדות של הפרט, המשפחה והקהילה עם טראומת הפגיעה המינית והשלכותיה. המאמר מדגים בעזרת דוגמאות קליניות כיצד להתמודד עם סוגיות מרכזיות בתהליך הטיפול בנפגעי תקיפה מינית מהמגזר החרדי, כגון חשיפת הסוד בזמן הטיפול ומחו...

המשך קריאה >>

מקום בשדה השכינה

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה אופנר , ספר , גוונים
רומן מחיי החרדים בתחום הטיפולי. מתוך המעטפת: לפני כארבעה חודשים עזב אהרון לייב, היום בן עשרים, את החסידות. אנדי בינו, המטפל שלו, מלווה אותו בתהליך היציאה לעולם החילוני. אהרן לייב היה ילד סקרן, מרדן, חריף שכל ורגיש. כזה הוא גם כגבר. מילדות הרגיש את הקושי להיות שייך לחברה שאינו מתאימה מתאים לה. נישואיו לחנה שיינה, אשתו האהובה, והקשיים שחווה הן בקשר האישי והמיני איתה, הן בחייו בחסידות, הובילוהו לעשות...

המשך קריאה >>

המחזור החודשי, מיניות ומה שביניהם: ערוצי הידע בנושא בקרב בנות מתבגרות בקבוצה חרדית קיצונית

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר דן בהיבטים שונים הקשורים בגיל ההתבגרות ובמיניות בקרב נשים ובנות מקבוצה חסידית קיצונית (תולדות אהרן), תוך התמקדות בדרכים באמצעותן רוכשות בנות הקבוצה ידע בנוגע למחזור החודשי ולמיניות. הממצאים מלמדים כי האמהות מהוות מקור מידע מרכזי עבור הבנות בנושא זה, אם כי קיימים בקרבן ערוצי מידע נוספים. הממצאים מעידים גם על ריבוי קולות בקב הנשים בהתייחס למידע שמעבירות האמהות לבנות בנושא. ישנן אמהות 'פתוחות'...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע